مخالفت مرحوم حضرت آیت الله طاهری با انتخاب آقای منتظری بعنوان قائم مقام رهبری

روزی با پسرم که الان هم ساکن تهران است و می خواست مرخصی بگیرد به سپاه رفتم.

پسرم گفت : این آقای مقدم که با او آشنا هستی ، اینجاست.آیا می خواهید او را ببینید؟ مقدم آن موقع رئیس اطلاعات سپاه استان مازندران بود. او قبلا با یکی از دوستان خود برای بررسی به گرگان و نزد من هم آمده بود . من نتیجه بررسی ها را از او نشنیده بودم. به همین جهت قبول کردم که پیش او بروم.

به او گفتم : شما برای بررسی آمده بودید،‌بگو که در آنجا (در گرگان) به کجا رسیدید؟

یک لبخندی زد و گفت : آقایان هیچ چیز علیه شما نداشتند . فقط این را مطرح کردند که شما با منتظری مخالف هستید.

آن موقع مخالفت با آقای منتظری و اینها ضد ارزش بود . البته مسئله مخالفتم را از طریق نفوذ در بین بچه های خود ما فهمیدند. من در جلساتی مطرح کردم که با نظری که خبرگان دادند(آقای منتظری را برای قائم مقامی رهبری تعیین کرده اند) مخالف نیستم ، من از کسانی هستم که قانون اساسی را امضاء کرده ام . نماینده خبرگان قانون اساسی بودم و خبرگان نظری که می دهد معتبر است. منتهی آنچه که من شاهد هستم و می دانم این است که دستگاه (بیت و دفتر او) روی شاخ مهدی هاشمی و هادی هاشمی و این دارودسته می چرخد. اگر بنا باشد که رهبری با اینها باشد، من به میدان می آیم . همان جوری که زمان شاه و در مسائل دیگر به میدان آمدم. امیدوارم امام و جامعه مدرسین بتوانن مسئله را حل کنند. ولی اگر بنا شد رهبری آقای منتظری و حاکمیت مهدی هاشمی و دارو دسته او باشد، من یقینا به میدان می آیم . مسئله به این شکل بود. این نبود که من با نظر علمای خبرگان مخالف باشم ، یا با شخص آقای منتظری خرده حسابی داشته باشم . این مسائل نبود.

برگی از خاطرات مرحوم آیت الله طاهری گرگانی- مصاحبه و تدوین غلامرضا خارکوهی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.