مناسبتهای روز 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی

1-در 13آبان سال 1343چند روز پس از نطق تاریخی امام (ره)درباره مفاسد کاپیتولاسیون صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک از بام ودیواروارد منزل امام شدند وشبانه ایشان رابه تهران منتقل کردند وبایک هواپیمای نظامی امام رابه ترکیه تبعید نمودند

2-صبح روز 13آبان 1357که صدها دانش آموز ودانشجو در مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودندبا گلوله های ایادی پهلوی (مزدوران آمریکا)به خاک وخون کشیده شدند.وبه همین مناسبت این روز بنام روز دانش آموز نام گرفت .

3-3آبان سال 1358سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در این اقدام انقلابی تعداد53جاسوس به ظاهر دیپلمات آمریکایی به مدت 444روز گروگان بودند. این حرکت انقلابی ابهت پوشالی استعمار آمریکا را در بین ملت های دنیا در هم شکست ودولت موقت پس از این اقدام استعفا کرد.

به همین مناسبت این روز بنام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت وحضرت امام (ره)از آن به انقلاب دوم وانقلاب بزرگتر یاد کرد.

امام(ره):مرکز فساد آمریکا را جوان ها رفته اند وگرفته اند وآمریکایی ها هم که در آنجا بودند گرفتند وآن لانه فساد را بدست آوردندوآمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند وجوانها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.