نقش دانشگاه مذاهب در معادلات شهری و منطقه ای را جدی بگیریم!

در تاریخ هفتم آذرماه ۹۷ دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه استان گلستان در گنبدکاووس افتتاح گردید. رویدادی که با توجه به تنوع مذهبی وقومی این منطقه و جایگاه تاریخیِ کهن‌شهرِ #جرجان ومفاخر آن ولزوم تقویت نگاه #تمدنی در #همزیستی مسلمانان ورسیدن به گفتمان غنی و پایدار در دوران معاصر، اهمیت آن را فزاینده میکند.
[شهر گنبد قابوس(گنبد کاووس کنونی)در اواسط دورهٔ رضاشاه، جانشین شهر تاریخی جرجان/گرگان گردید.]

* در منقبت جایگاه تاریخی این دیار کهن شاید بتوان"مردان نامی جرجان همچون ابوسعید جرجانی، ریاضیدان و ستاره‌شناس قرن سوم؛ ابوالحسن علی‌بن عبدالعزیز جرجانی، قاضی وادیب قرن چهارم؛ ابوبکر عبدالقاهر جرجانی، ادیب و نحوی قرن پنجم؛ فخرالدین اسعد جرجانی، شاعر بزرگ قرن پنجم؛ ابوالحسن بن محمد لامعی جرجانی،شاعر قرن پنجم؛ اسماعیل بن حسین جرجانی، از پزشکان مشهور قرن ششم؛ و میر سید شریف جرجانی، عالم و متکلم و ادیب قرن هشتم و نهم نام برد."در قرون اسلامی هموار در متون کهن از حضور عالمان شیعه و سنی در این دیار یاد شده وهمواره منشا تحولات مختلفی بوده است.

*"دانشگاه مذاهب اسلامی نیز برآن است تا با پایبندی بر اصول دین وتقریب،تداوم بخش آموزه های پیامبر اکرم (ص) و احیای حوزه های علمیه اسلامی درصدر اسلام باشد. حوزه های علمیه شیخ طوسی در کرخ بغداد آنچنان ناظر به جمع کلمه بود که بسیاری ازعلمای اهل سنت در آن استفاده می کردند و علمای بزرگ شیعی چون علامه حلی، شهید اول وشهید ثانی گذشته از تحصیل در حوزه های شیعه، از حوزه های اهل سنت در بغداد،مصر، مکه ، مدینه، الخلیل ،دمشق و قدس استفاده فراوان کرده اند."

*نقش دانشگاه در توسعه شهری و منطقه ای پراهمیت است!

*کار علمی پیرامون وحدت و تقریب مذاهب راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی-امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی مبتنی بر دانش عمومی، رفتارها وتصمیمات مطلوب تری را برای منطقه رقم خواهد زد.
تاثیر "دانشگاه مذاهب اسلامی"بر #آسیایمرکزی و جهان اسلام ، میتواند موجب تقویت سیاست گذاری و فرهنگ سازی در سطوح مختلف شود تا #وحدتعملی و روابط مسلمانان در حوزه های مختلف بصورت عینی و عملی! ایجاد شود.
این دانشگاه همچنین میتوان با رویکرد تخصصی تر بستر مناسبی برای تولید آثارهنری و گسترش ادبیات تمدنی مطابق نیاز مخاطب #جهان_اسلام باشد.

*امید می‌رود با توجه به زمینه مناسب فرهنگی و اجتماعی و نخبگانی گنبدکاووس و استان گلستان این دانشگاه از لحاظ علمی‌اندوزی و تجارب پژوهشی و گفتگوی دینی الگو مناسبی در سطح کشور وجهان اسلام برای ایجاد "تمدن نوین اسلامی" باشد. نگاه جهانی به این عرصه و پشتوانه تاریخی و هویتی این دیار بدون شک سطح انتظارات و کاربری این دانشگاه را بیشتر خواهد کرد.
باید #مدیران از جزیره ای عمل کردن پرهیز کنند و کار ترکیبی، مشترک و هم‌افزایی با حلقه های میانی و مردمی را جدی بگیرند.

صالح کاهانی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.