چرا مرگ بر آمریکا؟!

ماهیت دولت آمریکا

1- ما آن قدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم.

2- سلطه آمریکا تمام بدبختیهای ملل مستضعف را به دنبال دارد.

3- آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.

4- آمریکا می گوید که ما در منطقه منافع داریم، چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد چرا باید منافع مسلمین منافع آمریکا باشد؟

5- ملل اسلام، از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است.

6- دنیا بداند که هر گرفتاریی که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است، از آمریکاست.

7- مهمترین و دردآورترین مساله ای که ملتهای اسلامی و غیراسلامی کشورهای حت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمریکاست.

8- همه گرفتاری هایی که ما داریم از دست آمریکا داریم.

9- همه مصیبت ما زیر سر آمریکاست.

10- آمریکا شماها را برای نفتتان می خواهد، آمریکا شما را برای این می خواهد که بازار درست کند، که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد.

11- دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان - صلی الله علیه و آله وسلم - ابرقدرتها، خصوصا آمریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است.

12- آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده، و هم پیمان او صهیونیسم ( صهیونیست ) جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود، جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند.

13- تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است.

14- رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما.

15- احساسات ایرانیان علیه ملت آمریکا نبوده، بلکه علیه دولت آمریکاست.

مبارزه با آمریکا

1- هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.

2- همه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز آمریکا می داند.

3- اسلحه های سرد و گرم، یعنی قلم و بیان و مسلسل را از نشانه گیری به روی یکدیگرمنحرف، و به سوی دشمنهای انسانیت که در راس آنها ( آن ) آمریکاست نشانه بروید.

4- ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد بشوند و تودهنی بزنند به آمریکا؛ و بدانند که می توانند!

5- ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکند، ما آمریکا را زیر پا می گذاریم.

6- اگر معنای ضدیت با آمریکا این است که ما نمی خواهیم وابسته به آمریکاباشیم، آری ما ضد آمریکایی هستیم و اگر ترس آمریکا از این است، آری باید بترسند.

7-دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و آمریکا و امثال اینهاست، که می خواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرار بدهند، این دشمن مشترک را دفع بکنید.

8- آن داغی که به دل آمریکا وارد شده است به واسطه این نهضت، به دل هیچ کس وارد نشده است.

ما جرممان این است که با آمریکا مخالف هستیم.

9- اگر ما همه از بین برویم بهتر است از این که ذلیل باشیم زیر دست صهیونیسم، و زیر دست آمریکا.

10- ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید بخود آیید، و از هیاهوها و عربده آمریکا و سایر زورمندان نهراسید، و جهان را بر آنان تنگ کنید.

11- آمریکا در مقابل مسلمین نمی تواند خودنمایی کند.

12- آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

13- این نزاعی که، مبارزه ای که الان بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما وآمریکا نیست، بین اسلام است و کفر.

14- الآن در راس همه مسائل اسلامی ما قضیه مواجهه با آمریکاست. امروز اگر قوای ما از هم منفصل شوند به نفع آمریکاست، و الآن دشمن آمریکاست و باید تمام تجهیزات ما به طرف این دشمن باشد.

15- خوشوقتی کامل ما آن روزی است که سلطه همه استعمارگران شرق و غرب، وبخصوص آمریکای جهانخوار از سر مسلمانان قطع شود.

16- آمریکا ممکن است ما را شکست دهد ولی نه انقلاب ما را؛ و به همین دلیل است که من به پیروزی خودمان اطمینان دارم؛ دولت آمریکا مفهوم شهادت را نمی فهمد.

17- ما یقین داریم اگر دقیقا به وظیفه مان که مبارزه با آمریکای جنایتکار است ادامه دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.

منبع:

کلمات قصار امام خمینی «س» ( پندها و حکمتها )

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.