سال چهل و سوم انقلاب چگونه آغاز مي شود؟

چهل و سومين سال پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي آغاز ميشود كه تحولات سرنوشت ساز و عظيمي هم در سطح ملي و هم در سطح بين‏ الملل، وقوع يافته و يا در حال وقوع است كه همه اين تحولات سالي خوب و ارزشمند براي انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و ملت شهيد پرور ايران نويد داده و پيش بيني ميگردد.

الف) درسطح ملي:

1- پيروزي ملت انقلابي در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي به چند دوره انفعال در مجالس قبلي پايان داده و قانون گذاريهاي انقلابي در جهت خواست ملت و حل مشكلات كشور را نويد ميدهد.

2- مصوبه انقلابي و قاطع اين مجلس در زمينه برجام نافرجام و شكست خورده ميرود كه به 7سال بر خورد منفعلانه و واداده دولت 11و12 پايان داده و همه ي برنامه ريزيها و توقعات متفرعنانه غرب به ويژه آمريكا را خنثي نمايد؛ و به عقب نشينيها و امتياز دادنهاي آن دولت در اين زمينه پايان داده و با سرعتي فوق العاده جبران مافات نموده و خسارات آن را در صنعت هستهاي تا حدي جبران نمايد.

3- مخالفت و عدم تصويب بودجه تورمي و فاجعه آميز دولت براي سال 1400 از جمله برخوردهاي قاطعي بود كه مجلس يازدهم با زياده خواهيهاي دولت در حال غروب صورت داده و ميرود كه نهايتا با تصويب 3دوازدهم، جلوي شلختگي و اصراف‏كاري اين دولت را بگيرد.

4- آغاز برخورد قاطع و شجاعانه قوه قضاييه با مفسدين دانه درشت و برگرداندن بخش مهمي از اموال به تاراج رفته بيت المال بارقه اميدي را كه در طول چند سال گذشته به خاموشي گراييده بود، مجددا روشن نموده و نا اميدي را تبديل به اميدواري كرده است.

5- شكست و رسوايي جناح غرب‏زده و هم چنان اميدوار به لطف و نگاه مثبت كدخدا!! به اين قوم و عدم توفيق آنها در سياست برون نگر و در فريب افكار عمومي زمينه لازم را براي اتخاذ سياست انقلابي قاطع و در اجرايي سياست درونگر به ويژه در تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم كرده است.

ب) در سطح بين الملل:

1- شكست پر سرو صدا و مفتضحانه دونالد ترامپ(قاتل سردار سليماني) و به محاكمه كشيده شدن او به ويژه رسوائي در اشغال كنگره توسط هواداران ترامپ برگ سياهي را بر تاريخ ننگين و بزك كرده 250 ساله اين ابرقدرت باقي مانده از جنگ سرد ايجاد كرد و همان توطئهاي را كه براي كشورهاي ديگرمن‏جمله جمهوري اسلامي تحت عنوان انقلاب رنگين ريخته بودند در كشور خودشان تكرار گرديد و همچون بومرنگ به خودشان برگشت.

2- زمين گير شدن عجيب و ناكارآمدي كشورهاي پرمدعاي غربي و صاحب پيشرفتهترين و مدرنترين امكانات پزشكي در دنيا در مواجهه با ويروس كرونا به ويژه در ايالات متحده آمريكا ضعف و درماندگي اين كشورهاي پر مدعا را به جامعه جهاني نشان داده شد.

3- دو قطبي شدن جامعه آمريكا به دنبال انتخابات اخير و همچنين به دنبال قتل وقيحانه جورج فلويد و چند پارگي اين جامعه متفرق و زمزمههاي تجزيه طلبي و خود مختاري در بعضي از ايالتهاي آن كشور، نويد افول و فروپاشي آمريكا را حتي به اعتراف نخبگان و انديشمندان آمريكا ميدهد.

4- بيكاري روز افزون در جامعه كارگري آمريكا كه در اثر ويروس كرونا و مهمتر از آن بدهيهاي عظيم چند هزار ميلياردي اين كشور و گرسنگي بخش مهمي از شهروندان آمريكايي كه به متجاوز از 50 ميليون نفر رسيده است نشان از زوال روز افزون اين ابرقدرت مستكبر ميدهد و دولت جديد آمريكا و جو بايدن رئيس جمهور خواب آلود را با انبوه مشكلات عظيم و غير قابل حل داخلي مواجه كرده است، به طوري كه ديگر نميتواند در سطح بين الملل به رجز خواني پرداخته و دكترينهاي تجاوز كارانه براي مناطق ديگر جهان تدوين و تعريف كند.

5- شكستهاي پي در پي آمريكا و غرب در جنگ ارادهها و در برخوردهاي نظامي با جمهوري اسلامي چه در ماجراي زدن پهباد آمريكايي، توقيف كشتي انگليسي و چه در زدن پايگاه عين الاسد براي اولين مرتبه بعد از جنگ جهاني دوم و هم چنين اعزام شجاعانه و بدون اسكورت 5 كشتي نفتكش با پرچم جمهوري اسلامي به منطقه درياي كارائيب و ناتوان بودن اين ابرقدرت باقيمانده از دوران جنگ سرد درنشان دادن كوچكترين عكس العملي، قدرت برتري جمهوري اسلامي را به رخ مستكبرين جهاني كشاند.

6- موضع گيري قاطع مقام معظم رهبري در رابطه با تحريمهاي آمريكا، آن هم در شرايطي كه دولت آمريكا با طرح پيش شرطهاي مبتني بر اولا، برگشت جمهوري اسلامي به مواضع قبلي خود و ثانيا پذيرش اين اصل كه علاوه بر مسأله هستهاي مسائل ديگري هم‏چون قدرت موشكي و نفوذ منطقهاي ايران هم مورد بحث و مذاكره قرار گيرد دولت جديد آمريكا را به گوشه رينگ برده و او را مات و مبهوت كرده است و به همين دليل جوبايدن در سخنراني خود در وزارت امورخارجه آمريكا به همه جوانب و ابعاد سياست خارجي به جز در قبال جمهوري اسلامي ميپردازد و آن هم در شرايطي است كه قبل از اين موضوع روابط جمهوري اسلامي در صدر ليست آنها قرار داشت.

7- درمانده شدن صهيونيستها و رژيم صهيونيستي اسرائيل درحل مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخلي مخصوصا درتقابل با اعتراضات شبانه و مستمر شهرك نشينان نه تنها روزگار سياهي را براي اين رژيم اشغال گر نويد ميدهد بلكه موجب كاهش نفوذ لابي صهيونيستها در سياستهاي ايالات متحده آمريكا ميگردد. و در نتيجه زمينه را براي تجديد نظر در تدوين سياست خارجي واقع بينانهتري براي دولت آمريكا فراهم ميكند.

8-- ارسال پيام تاريخي وراهبردي امام خامنهاي براي ولادمير پوتين رئيس جمهور روسيه فدراتيو و آغاز نظم جديد آسيايي متشكل از جمهوري اسلامي، جهوري خلق چين و جمهوري فدراتيو روسيه كه خود يادآور پيام امام خميني(ره) به گورباچف ميباشد كه در آن فروپاشي نظام ماركسيستي شدن را نويد ميداد و اينك در اين پيام فروپاشي نظام غرب محور را نويد ميدهد در آغاز سال چهل و سوم از پيروزي انقلاب اسلامي اوج تحولات شگفت انگيز و سرنوشت ساز جهاني را نشان ميدهد.

در چنين شرايطي است كه جمهوري اسلامي با برگزاري انتخابات رياست جمهوي و با انتخاب دولتي جوان و انقلابي و به همراهي قواي مقننه و قضايه ميرود كه سالي شكوفا، پيروز مندانه و مقتدرانه را در چهل و سومين سال پيروزي انقلاب اسلامي در پيش گرفته و نه تنها به عنوان ابرقدرت منحصر به فرد و باتوان استثنائي بسيج دهندگي ملتهاي مستضعف جهان و به اتفاق جمهوري خلق چين و جمهوري فدراتيو روسيه، نظام جديد بين الملل آسيايي را با رويكردهاي جديد و سياست نوين رقم زده و به سلطه مستكبران اروپائي و آمريكائي جنگ افروز پايان داده و جهان صلح آميز را براي بشريت نويد دهد.

بـاش تــا صـبـح دولـتـت بـدمـد

كـايـن هـنـوز از نـتــايـج سـحر است

منبع:پرتو سخن

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.