سخني با حجت‌الاسلام سيدحسن خميني

چندي قبل مديران گزينش شهرداري تهران، ضمن تجديد ميثاق با آرمان حضرت امام خميني(ره) با جناب آقاي سيد حسن خميني ديدار نمودند، ايشان در اين ديدار در خصوص ايمان به بخشي از وصيت نامه و كفر به بخشي ديگر از وصيت نامه امام راحل گلايه نمودند.

درابتدا بايد ازايشان به خاطر هشدار به ديدار كنندگان در خصوص توجه همه جانبه به وصاياي امام راحل تشكر و قدرداني نمود ولي با توجه به موارد مطرح شده در سخنانشان ذكر چند نكته ضروري است:

1- انتظار اين بوده و هست كه جنابعالي به مسؤولين تأكيد نماييد؛ نه تنها به وصيت نامه حضرت امام(ره) بلكه به كل فرمايشات ايشان به صورت يك مجموعه واحد توجه جدي داشته و درسيره عملي خود اين تبعيت را اثبات نمايند.

2- بهتر اين بود به جاي استفاده از لفظ مومن و كافر براي توجه دادن به وصيت امام(ره) از جملات ديگري استفاده مي نموديد؛ زيرا اين دو لفظ بيشتر در حوزه اعتقادي به معناي اعتقاد و عدم اعتقاد به خداوند متعال به كار مي رود و استفاده از لفظِ ديگري مثلِ عمل به بخشي از وصايا و سخنان حضرت امام(ره) و يا عدم توجه لازم به بخشي از وصايا و سخنان حضرت امام(ره) شايسته تر مي بود. هرچند به نظر مي رسد عمل نمودن به بخشي از وصايا و سخنان حضرت امام(ره) نسبت به افراد و جرياناتي كه به هيچ عنوان به سخنان و وصيت امام راحل توجه و اهتمام ندارند؛ بهتر باشد.

3- بايد بپذيريم حضرتعالي به خاطر انتساب نسبي به بنيان گذار جمهوري اسلامي در بين قاطبه مردم داراي احترام ويژه اي مي باشيد و لذا انتظار اين بوده و هست كه علاوه بر اهتمام جدي به وصايا و سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي به سيره عملي حضرت امام (ره) و پدر بزرگوارتان حضرت حجت الاسلام سيد احمد خميني(ره) - يار و همراه هميشگي امام راحل - توجه جدي نماييد. زيرا اين دو عزيز در طول حيات خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي در رقابت هاي انتخاباتي براي پيروزي جريان يا فردي خاص وارد نشده و ازهيچ كانديد و جرياني به صورت مشخص حمايت نمي نمودند و بيشتر به مصاديق و شرايط كانديد اصلح اشاره داشتند ولي متاسفانه شما برخلاف اين سيره و منش وارد عرصه ي تبليغات انتخاباتي شده و بر خلاف سيره و منش آن دو عزيز سفر كرده از افراد و جرياناتي حمايت نموده ايد؛ افراد و جرياناتي كه متاسفانه برخلاف سيره عملي و گفتاري امام خميني (ره) عليه عمل كرده اند. براي اثبات اين مدعا تنها به دو مورد از صدها نمونه عملكرد اين جريان مورد حمايت شما اشاره مي نماييم.

الف- امام خميني(ره) در 31 شهريور ماه 1358 در سخنان خود چنين مي فرمايند: « يكي از مسائل بسيار مهم در تمام دستگاه ها خصوصا دانشگاه ها و دبيرستان ها تغييرات بنيادي در برنامه ها و خصوصا برنامه هاي تحصيلي و روش آموزش و پرورش است كه دستگاه فرهنگ ما از غرب زدگي واز آموزش هاي استعماري نجات يابد.» ولي دولت مورد حمايت شما همانگونه كه استحضار داريد؛ با اجراي غيرقانوني سند 2030 كه از سوي دشمنان انقلاب اسلامي طراحي شده تلاش داشته و دارد برخلاف سخن صريح حضرت امام (ره) برنامه هاي ديكته شده از سوي غرب را بر دستگاه هاي تعليم و تربيت كشور حاكم نمايند.

ب- امام خميني(ره) در 7 آبان ماه 1358چنين مي فرمايند: « تا غرب راه به اين جا دارد، شما به استقلال خودتان نمي رسيد وتا اين غرب زده هايي كه در همه جا موجودند، از اين مملكت نروند و يا اصلاح نشوند شما به استقلال نخواهيد رسيد. اينها نمي گذارند. ما بايد خودمان را پيدا بكنيم تا بتوانيم سرپاي خودمان بايستيم و بفهميم ما هم موجودي هستيم.». ولي متاسفانه همانگونه كه شاهديم دولت مورد حمايت شما در طول هفت سال گذشته تنها مسير براي حلِ مشكلات كشور را؛ در مذاكره با قدرت هاي برتر دنيا و به بياني ديگر درغرب منحصر نموده و در ميان تعجب همگان شاهد بوديم كه شخص رئيس جمهور تنها راه حل موجود براي حل شدن مشكل آب خوردن مردم تا مشكلات مالي و بانكي كشور را برداشتن تحريم هاي ظالمانه و ورود سرمايه گذار خارجي به كشور بيان نمود و به عبارت ديگر نگاه به بيرون از مرزها و خصوصا غرب براي حل مشكلات كشور.

حضرتعالي در بخشي ديگر از سخنان خود با مديران هسته گزينش چنين بيان نموده ايد: « در بخش گزينش تزاحم دو حق وجود دارد؛ از يك سو جامعه بايد از خدمتگزاران نالايق دور باشد از طرف ديگر فرد حق دارد خدمت كند؛ كل كشور از آن همه است و منافع هيچ كس بر ديگري اولويت ندارد.» با توجه به وجود تناقض در همين جملات ولي بايد گفت:هر فرد منصفي قبول دارد كه هر شهروند ي كه در ايران اسلامي در حال زندگي است حق دارد خدمت كند و كل كشور از آن همه است و منافع هيچ كس بر ديگري اولويت ندارد ولي نمي توان با چنين استدلال هايي توجيهي براي حمايت و قرار گرفتن افراد ناتوان در مراكز حساس مديريتي كشور قائل بود. زيرا همان طور كه واقفيد؛ فقط به عنوان يك نمونه بارز و آشكار؛ جرياني كه درمجلس گذشته با شعار حمايت از دولت آقاي روحاني – وكيل الدوله‌ها – بر مجلس حاكم شدند؛ مصداق همين مطلب مي باشد زيرا شاهد بوديم قرار گرفتن افرادي كه شايستگي هاي لازم براي قرار گرفتن در چنين جايگاهي را نداشتند؛ چگونه مي توانند خالق يك افتضاح سياسي شوند و تعدادي از همين افراد براي گرفتنِ عكس يادگاري با خانم موگريني از سروكول هم درمجلس شوراي اسلامي بالا رفتند و يا تعدادي ديگرازافراد وابسته به همين تفكر براي گرفتن عكس يادگاري با هواپيماي خريداري شده ازغرب به فرودگاه حمله ور شدند.

در اين جا بايد مجددا متذكر شد؛ هرچند همه افراد در كشورحق دارند خدمت نمايند و كل كشور از آن همه است ولي در حقيقت نبايد با درگير شدن در بازيهاي سياسي زمينه ي قرار گرفتن افراد ناتوان و نالايق در مراكز حساس حكومتي را مهيا نمود؛ زيرا قرار گرفتن افراد ناتوان در پست هاي حساس مديريتي نه تنها به كرامت انساني بلكه به عزت و اعتبار ملي كشورلطمه وارد مي سازد.

حضرتعالي در بخشي ديگر از سخنان خود به حديثِ شريفي از امام باقر (ع) اشاره نموده ايد؛ حضرت در اين سخن گهربار خود چنين مي فرمايند: « وقتي پدرم داشت از دنيا مي رفت سرمن را بر سينه اش گذاشت و گفت مراقب باش به كسي كه غير خدا كمك حال ندارد ظلم نكن ». جناب آقاي حجت الاسلام سيد حسن خميني؛ جانا سخن از زبان ما مي گويي؛ دولتي كه اكنون در راس قوه ي مجريه قرار گرفته و قرار و شعارش آباد كردن دنياي مردم بود با درپيش گرفتن سياست هاي غلط اقتصادي و عدم توجه جدي به سخنان رهبر فقيد اسلامي حضرت روح ا... كه رحمت و رضوان خدا بر او باد و همچنين نايب برحقش امام خامنه اي دامه بركاته؛ آنچنان بلا و مصيبتي بر سر اقتصاد كشور درآورده است كه نه تنها طبقه پايين جامعه بلكه حتي طبقات متوسط به پايين جامعه هم به ضرس قاطع بايد خواب مسكن دار شدن را ببينند؛ مردمي كه نه به مراكزقدرت و ثروت وصل هستند و نه پدرانشان از مواهب و حقوق هاي نجومي دولت تدبير واميد برخوردار.حال چنين مردمي بايد در طول هفت سال حضور جريان تدبير واميد بر مسند قدرت؛ شاهد كاهش ارزش پول ملي به ميزان 800 درصد باشند و حديث بيان شده از سوي شما مصداق شرايط اقتصادي تحميل شده به همين ملتِ مظلوم مي باشد.

در پايان ذكر بخشي از وصيت نامه حضرت امام خميني(ره) در خصوص توجه و اهتمام به ملت را متذكر مي شويم: « بايد همه خدمت گذار ملت و خصوصا مستضعفان باشيد و ايجاد زحمت براي مردم و مخالف وظيفه عمل كردن حرام و خداي نخواسته موجب غضب الهي مي شود، همه شما به پشتيباني ملت احتياج داريد. با پشتيباني مردم خصوصا طبقات محروم بود كه پيروزي حاصل شد و دست ستم شاهي از كشور و ذخاير آن كوتاه گرديد و اگر روزي از پشتيباني آنان محروم شويم شماها كنار گذاشته مي شويد و همچون رژيم شاهنشاهي ستمكار به جاي شما ستم پيشه گان پست ها را اشغال مي نمايند. بنابراين حقيقت ملموس بايد كوشش در جلب نظرملت بنماييد و از رفتار غيراسلامي – انساني احتراز نماييد».

منبع:پرتو سخن

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.