به بهانه درگذشت داود فيرحي؛ مدرس اسلام رحماني، اروپايي در دولت برجامي

در ميان پيام هايي كه به مناسبت رحلت دكتر فيرحي صادر گرديد، پيام آقاي زيباكلام از موارد جالب بود. زيباكلام تلاش كرده است تا اسلامي سازي علوم انساني را پروژه اي حكومتي جلوه داده و دور بودن آقاي فيرحي از اين مباحث را «غيرحكومتي» بودن وي تفسير كند. وي در پيام خود مي گويد: «نزديك نشدن به جريانات سياسي حكومتي همچون اسلامي كردن دانشگاه ها، اسلامي كردن علوم انساني، وحدت حوزه و دانشگاه، انقلاب فرهنگي و اسلامي كردن علوم سياسي، ويژگي ديگر آن مرحوم بود».

فارغ از اين كه چه كساني بودجه هاي سنگيني از حكومت گرفته و مي‌گيرند تا علوم انساني ترجمه‌اي را در كشور رواج دهند، «غيرحكومتي» جلوه دادن آقاي فيرحي جفاي بزرگي در حق ايشان است! مرحوم فيرحي شيفته و مريد مرحوم هاشمي رفسنجاني بود و بعدها به يكي از نظريه‌پردازان اعتدال و اسلام اروپايي بدل شد. هر بار حسن روحاني، موضعي مي‌گرفت كه نيازمند توجيهات ديني بود، آقاي فيرحي وارد مي شد و توجيه مي كرد.

در زمانه اي كه حسن روحاني مدعي بود وظيفه ما به بهشت بردن افراد نيست، آقاي فيرحي هم ميگفت: «رياست جمهوري، مذهبي نيست يعني سكولار است!»(شبكه اجتهاد/17دي1397) و وقتي حسن روحاني از عاشورا درس مذاكره مي آموخت، ايشون هم درس اخلاق شهروندي مي گرفت!(جماران/19شهريور98)

مرحوم فيرحي هر هفته سه شنبه در وزارت خارجه خدمت جناب ظريف و همكارانشان بحثي پيرامون اسلام اروپايي داشتند؛ اسلامِ صرفا اخلاقي و غيرسياسي كه نه به استعمار كار دارد و نه به ظلم. دكتر فيرحي روابط پنهان و آشكاري با دولت اعتدال داشته و در نشريات دولتي نيز بسيار فعال بود. وي از شاگردان و ارادتمندان سيدجواد طباطبايي(صاحب نظريه مرگ اسلام) نيز بوده است.

كديور در توئيتي به مناسبت درگذشت فيرحي اعتراف كرد: «دكتر داود فيرحي در اوچج شكوفايي به ديار باقي شتافت. شاگرد سيد جواد طباطبايي و متاثر از او در انديشه سياسي بود. فيرحي از مدافعان بازخواني فقه سياسي اجتماعي و دموكراتيزه كردن فقه شيعه بود».

منبع:پرتو سخن

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.