مهم‌ترين كليدواژه هاي بيانيه گام دوم انقلاب

يك: انقلاب اسلامي ملّت ايران
انقلاب پُرشكوه ملّت ايران كه بزرگ ترين و مردمي ترين انقلاب عصر جديد است، تنها انقلابي است كه يك چلّه ي پُرافتخار را بدون خيانت به آرمان هايش پشت سر نهاده و در برابر همه ي وسوسه هايي كه غيرقابل مقاومت به نظر مي رسيدند، از كرامت خود و اصالت شعارهايش صيانت كرده و اينك وارد دوّمين مرحله ي خودسازي و جامعه‌پردازي و تمّدن‌سازي شده است.
دو: آغاز عصر جديد
آن روز كه جهان ميان شرق و غرب مادّي تقسيم شده بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ ديني را نمي بُرد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شكوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوب ها را شكست؛ كهنگي كليشه ها را به رخ دنيا كشيد؛ دين و دنيا را در كنار هم مطرح كرد و آغاز عصر جديدي را اعلام نمود. چپ و راستِ مدرنيته، از تظاهر به نشنيدن اين صداي جديد و متفاوت، تا تلاش گسترده و گونه گون براي خفه كردن آن، هرچه كردند به اجل محتوم خود نزديك تر شدند.
سه: شعارهاي انقلاب
براي همه چيز مي توان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض كرد، امّا شعارهاي جهاني اين انقلاب ديني از اين قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بي‌مصرف و بي‌فايده نخواهند شد، زيرا فطرت بشر در همه‌ي عصرها با آن سرشته است. آزادي، اخلاق، معنويت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانيّت، برادري، هيچ يك به يك نسل و يك جامعه مربوط نيست تا در دوره اي بدرخشد و در دوره‌اي ديگر افول كند.
چهار: نظام انقلابي
انقلاب اسلامي پس از نظام سازي، به ركود و خموشي دچار نشده و نمي شود و ميان جوشش انقلابي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نمي بيند، بلكه از نظريّه‌ي نظام انقلابي تا ابد دفاع مي كند.
پنج: پايبندي به اصول
جمهوري اسلامي، متحجّر و در برابر پديده ها و موقعيّت هاي نو به نو، فاقد احساس و ادراك نيست، امّا به اصول خود به شدّت پايبند و به مرزبندي هاي خود با رقيبان و دشمنان به شدّت حسّاس است. با خطوط اصلي خود هرگز بي مبالاتي نمي كند و برايش مهم است كه چرا بماند و چگونه بماند.

منبع پرتوسخن

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.