نامه حوزه دفتر رئیس محترم قوه قضائیه به تمامی مردم:

نامه حوزه دفتر رئیس محترم قوه قضائیه به تمامی مردم:

با عزمی همگانی، فضای اداری کشور را آنقدر شفاف می کنیم که هیچ متخلفی با هیچ ترفندی نتواند دوام بیاورد.

 اگر سند و مدارکی از تخلفات بعضی از مسئولین شهر یا استان خود و یانارضایتی از مسئولین قوه قضائیه، قاضی، وکیل، شهردار، اعضای شورای شهر، نماینده مجلس و رؤسای ادارات در دست دارید، اسناد را به صورت محرمانه و ناشناس، بدون نیاز به ذکر مشخصات شخصی خود و تنها به عنوان شهروند به دفتر حضرت آیت اللّه رئیسی ارسال کنید تا فورا پیگیری شود.

حوزه رياست قوه قضائيه رئیسی:

تهران خيابان وليعصر (عج) خيابان پاستور* تلفن: ۶۶۹۵۲۵۳۶

معاونت قضايي قوه قضائيه :
تهران خيابان وليعصر(عج) بعد از چهار راه سپه كوچه سخنور*
تلفن: ۶۶۳۴۵۶۳۷-۶۶۳۴۵۶۳۸

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.