تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 گلستان۲۴؛ظهر امروز مردم گرگان به صورت کاملا خودجوش در میدان شهرداری گرد هم آمدند و  با راهپیمایی تا امام زاده عبدالله گرگان (ع) در غم شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گریستند و شعار مرگ بر آمریکا سردادند

sfsdfsds

sfdsfdsfds

sdfdsfds

sadsadsad

golestan24

fsdfsdfsd

fsdfdsfds

fsddsfsd

fdsfdsfew

dsfdsfdsfsd

dsadasddsaf

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

تجمع خودجوش مردم گرگان در غم شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.