معرفی شبکه فساد زمین‌خواری در گلستان و سرویس‌هایی که به آنها داده می‌شد

قرارگاه احمدی‌روشن استان گلستان در گزارش پژوهشی به دادگستری اعلام کرد: شبکه فساد زمین‌خواری در گلستان تنها از عاملان ساخت‌وسازهای غیرمجاز تشکیل نشده است، بلکه کسانی شبکه فساد را با ارائه سرویس به متخلفان تکمیل کرده‌اند.

به گزارش گلستان ما، در گزارش پژوهشی قرارگاه احمدی‌روشن استان گلستان در رابطه با افساد مدیریت اراضی جنوب گلستان به اداره کل دادگستری استان آمده است: به استناد گزارش نهایی کارگروه پژوهشی «قرارگاه احمدی‌روشن» بسیج دانشجویی استان گلستان در حوزه تخلفات واگذاری اراضی و تغییر گسترده کاربری کشاورزی در استان گلستان، پس از ارزیابی نهایی تخلفات ساخت ساز غیرمجاز، روستای «زیارت» با بیش از صدها پرونده تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در مجاورت بافت منابع طبیعی و محیط زیست، به عنوان نماد تخلفات حوزه مدیریت اراضی استان و نمادی از تخلفات مستخرج از خلا قوانین شهرسازی، بخش ویژه‌ای از قانون‌گریزی در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز را در استان به خود اختصاص داده است.

* پیگیری تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای «زیارت» خارج  نوبت بررسی شود/ مردم لحظه به لحظه در جریان رسیدگی به تخلفات قرار گیرند

در ادامه این گزارش آمده است: در حوزه برخوردهای قانونی مولفه اصلی دقت و سرعت عمل است، روند پیگیری تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای «زیارت» گرگان باید خارج  نوبت و خارج روندهای فعلی دستگاه قضا بررسی شود و مردم لحظه به لحظه در جریان رسیدگی به تخلفات قرار گیرند.

این گزارش می‌افزاید: شبکه فساد زمین‌خواری در گلستان تنها از عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز تشکیل نشده است، بلکه کسانی شبکه فساد را با ارائه سرویس به متخلفان تکمیل کرده‌اند.

در این گزارش تاکید شد: بدیهی است در مسیر تحقق عدالت و برخورد با متخلفان به حقوق مردم تمام ظرفیت دانشجویان انقلابی استان در اختیار دستگاه قضایی و نظارتی خواهد بود به همین خاطر گزارشات مصور از تحقیقات میدانی «قرارگاه احمدی‌روشن» بسیج دانشجویی استان گلستان در اختیار نماینده عالی دستگاه قضائی قرار خواهد گرفت و از جنابعالی درخواست می‌شود ضمن کوتاه کردن اطاله دادرسی پرونده تخلفات، برخوردی قاطع با شبکه فساد ساخت و سازهای غیرمجاز را رقم بزنید.

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.