حقوق بشر غربی مایه علمی ندارد

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که حقوق مطرح در جهان کنوني هيچ صبغه علمي ندارد گفتند: حقوق بشر غربی به هيچ وجه مايه علمي ندارد.
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، معظم‌له در جمع طلاب و فضلای حوزه با اشاره به جایگاه ارزشمند و والای رسالة الحقوق امام سجاد علیه السلام گفتند: امام سجاد(سلام الله عليه) مانند ساير ائمه(عليهم السلام)، گاهي با خدا سخن مي‌گفتند و گاهي با مردم، سخن آنها با خدا هم براي تحکيم رابطه عبد و مولا و هم براي تعظيم نفوس ديگران بود.
ایشان با آسیب شناسی حقوق بشر غربی اذعان داشتند: اين حقوقي که در جهان کنوني مطرح است، چه سازمان بين‌الملل چه مجامع حقوقي ديگر، اين ها هيچ صبغه علمي ندارد، چرا که موادّ حقوقي مستند است به يک سلسله مباني و آن سلسله مباني که کليد همه آنها عدل است مستند است به یک منبع.
معظم له ریشه جدایی حقوق اسلامی و غیر اسلامی را در برداشت متفاوت این دو دیدگاه از واژه عدل دانستند و بیان داشتند:عدل که کلمه‌اي است آشنا، مفهوم شفاف و روشني دارد عدل؛ يعني «وضع کلّ شيء في موضعه»، هر چيزي را در جاي خود قرار مي‌دهيم؛ اين معنا را هم ما مي‌فهميم, هم آنها مي‌فهمند, هم ما باور داريم هم آنها باور دارند اين دو عنصر, مشترک است. اما تمام اختلاف بين ما و آنها اين عنصر سوم است ما مي‌گوييم معناي عدل که «وضع کلّ شي في موضعه» است، جاي اشيا کجاست، جاي اشخاص کجاست؟ معتقديم که جاي اشيا را اشياآفرين و جاي اشخاص را اشخاص‌آفرين بايد معيّن کند. آنها مي‌گويند جاي اشيا را خودمان معيّن مي‌کنيم.
حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه دادند: بنابراين حقوق بشر غربی به هيچ وجه مايه علمي ندارد در حالی که وجود مبارک امام سجاد علیه السلام بر اساس همين عناصر سه‌گانه و مثلث مبارک «رسالةالحقوق» خود را تدوين کرده لذا «رسالةالحقوق» امام سجاد دارای یک رساله علمی عمیق است.
ایشان در تشریح ساختار رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام گفتند: وجود مبارک امام سجاد(ع) اين رساله حقوق پنجاه ماده‌اي را با يک مقدمه شروع کرده، در طليعه اين رساله مي‌فرمايد: حقوق هست، فراوان هم هست، اما سامانه اصلي اينها در ذيل مسئله توحيد است. اول «حقّ الله» است که مسئله توحيد است؛ نه مشرکانه بينديشيم، نه مشرکانه عمل کنيم, آن‌گاه وارد موادّ پنج‌گانه مي‌شود، بعد در پايان هم جمع‌بندي مي‌کند، مي‌فرمايد: اين پنجاه ماده حقوقي است. اما وجود مبارک امام سجاد در اين پنجاه ماده حقوقي، انسان را با خودش آشنا کرد که هم با ماوراي طبيعت آشنا کرد، و هم با خود طبيعت مأنوس کرد، همچنین خيلي هنرمندانه و تابلوگونه اين پنجاه نکته را ترسيم کرد.
معظم له اذعان داشتند: وجود مبارک امام سجاد (ع)اوّلين کاري که کرده، ما را با اعضا و جوارح ما آشنا کرده، فرمود: چشم شما امانت الهي است، بر شما حقّي دارد، اين چشم را به هر چيزي نيندازيد، اين صفحه علمي است اين کتاب است، تا مي‌بيني کتاب است, تا مي‌شنوي علم است. ایشان در رساله خود ما را با حقوق جوارح و اعضا از يک سو و حقوق افعال و اذکار و عبادات از سوي ديگر و بعد ما را به طبيعتي که در دامنه ماوراي طبيعت است، آشنا مي‌کند؛ بعد همه اينها را مي‌فرمايد، اينها امانت‌هاي الهي هستند، ذات اقدس الهي اينها را به شما داده است در برابر همه اينها مسئول هستيد.
حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که مردم و مسئولین به عنوان امر به معروف و نهي از منکر يک وظيفه متقابل نسبت به هم دارند اظهار داشتند: در قيامت از ما سؤال مي‌کنند که چشم و گوش خود را چگونه استفاده کردی؟ و یا چرا اينها را حفظ نکردي؟ همين معناي دقيق و لطيف را وجود مبارک پيامبر(عليه و علی آله آلاف التّحية و الثناء) بيان کرده، فرمود: «کُلُّکُم رَاعٍ وَ کُلُّکُم مَسئُول عَن رَعِيَّتِه» شما به عنوان امر به معروف و نهي از منکر يک وظيفه متقابلي نسبت به هم داريد, به عنوان رابط بين مسئول و توده مردم وظيفه متقابل داريد, همچنین مسئولين نسبت به هم رابطه متقابل دارند. در واقع همان‌طوري که ما از چشم, گوش و قلب خود محافظت مي ‌کنيم، باید از هم‌نوع خود نیز مواظبت کنيم تا او بيکار و یا معتاد نشود

 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.