22 بهمن تماشایی

به گزارش گلستان ما، کودک و نوجوان ، پیرو جوان ، زن و مرد آمدند و فریاد برائت از دشمن سر دادند و نشان دادند با همه سختی ها پیرو اهل بیتی هستند که دین را به دنیا نمی فروشند و به فرمان امام و مقتدایشان انقلابی می مانند و صبر انقلابی پیشه می کنند.

حضور حماسی مردم شهرستان گرگان در جشن 40 سالگی انقلاب

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

حضور حماسی مردم گنبدکاووس در جشن 40 سالگی انقلاب

qaboosnameh 1

qaboosnameh 2

qaboosnameh 3

qaboosnameh 4

qaboosnameh 5

qaboosnameh 6

qaboosnameh 7

qaboosnameh 8

qaboosnameh 9

qaboosnameh 10

qaboosnameh 11

qaboosnameh 12

qaboosnameh 13

qaboosnameh 14

qaboosnameh 15

qaboosnameh 16

qaboosnameh 18

qaboosnameh 19

qaboosnameh 27

qaboosnameh 28

حضور حماسی مردم شهرستان گالیکش در جشن 40 سالگی انقلاب

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

nilkooh3329 1

حضور حماسی مردم شهرستان کلاله در جشن 40 سالگی انقلاب

kalalekhabar_ir_11.jpg

kalalekhabar_ir_12.jpg

kalalekhabar_ir_13.jpg

kalalekhabar_ir_14.jpg

kalalekhabar_ir_15.jpg

kalalekhabar_ir_16.jpg

kalalekhabar_ir_17.jpg

kalalekhabar_ir_18.jpg

kalalekhabar_ir_37.jpg

kalalekhabar_ir_48.jpg

kalalekhabar_ir_63.jpg

حضور حماسی مردم شهر گلیداغ در جشن 40 سالگی انقلاب

kalalekhabar_ir_10.jpg

kalalekhabar_ir_11.jpg

kalalekhabar_ir_12.jpg

kalalekhabar_ir_13.jpg

kalalekhabar_ir_14.jpg

kalalekhabar_ir_15.jpg

kalalekhabar_ir_16.jpg

kalalekhabar_ir_22.jpg

حضور حماسی مردم شهرستان بندرگز در جشن 40 سالگی انقلاب

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

22bahman97 1

حضور حماسی مردم شهرستان کردکوی در جشن 40 سالگی انقلاب

حضور حماسی مردم شهرستان آزادشهر در جشن 40 سالگی انقلاب

2

3

4

5

6

14

29

42

45

66

 

حضور حماسی مردم علی آبادکتول در جشن 40 سالگی انقلاب

22bahman1

22bahman1

22bahman1

22bahman1

22bahman1

22bahman1

22bahman1

22bahman1

حضور حماسی مردم گلستان در جشن 40 سالگی انقلاب

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.