دست درازی به بیت المال مردم را دلسرد می کند

 

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: اختلاس و دست درازی به اموال بیت المال کار بسیار ناپسند و مردود است و موجب دلسردی مردم خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری «حوزه»، معظم له امروز در دیدار با مسؤلین کمیته امداد امام خمینی(ره) قم: گفتند تشکیل کمیته امداد به فرمان امام خمنیی(ره) یکی از اتفاقات مهم بعد از پیروزی انقلاب در ایران بود که با هدف حمایت معنوی و مالی از مستضعفین و کمک به فقرا به وجود آمد.
حضرت آیت الله علوی گرگانی افزودند: تشکیل کمیته امداد بزرگترین خدمت به مستضعفین بوده و در این مدت خدمات بسیار خوبی انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
معظم له اظهار داشتند: اختلاس و دست درازی به اموال بیت المال کار بسیار ناپسند و مردود است، موجب دلسردی مردم خواهد شد.
ایشان گفتند: اگر انسان بر اساس مبانی معرفتی و دینی و در دایرۀ قوانین الهی گام بردارد و برای رضای خدا و به نیت رسیدن به قرب الهی به مردم احسان و خدمت کند، قطعا به سعادت خواهد رسید.
حضرت آیت الله علوی گرگانی خاطر نشان ساختند: همیشه نبایدکارهای این کمیته روی شانه های مردم باشد؛ بلکه کمیته امداد با برنامه ریزی دقیق و با همکاری سایر ادارات و مراکز فرهنگی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و معیشتی مستضعفین را برطرف کند.
معظم له گفتند: انسانها همیشه در معرض امتحان و آزمایش قرار دارند وکمک و احسان به دیگران هم یک نوع آزمایش است و تنها بعضی ها موفق و سربلند بیرون می آیند.

 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.