مجمع بسیج به عنوان شبکه بزرگ نخبگان یک ذخیره پایان ناپذیر است

 رئیس مجمع بسیج استان گلستان گفت: مجمع عالی بسیج در جهت بررسی مصوبات و ایجاد ارتباط بیشتر مابین این شبکه بزرگ نخبگان مردمی که به عنوان یک ذخیره پایان ناپذیر است به صورت فصلی برگزار می شود.
به گزارش گلستان ما ، غلامرضا منتظری رئیس مجمع بسیج گلستان در حاشیه دومین اجلاس مجمع عالی بسیج استان در گفتگوی اختصاصی با گلستان ما با بیان اینکه مجمع عالی استان ظرفیت نیرومندی است که از تخصص، توانمندی و قابلیت های متنوعی برخوردار است، اظهارکرد: برای استفاده بهتر از توانمندی نخبگان بسیجی استان آنها را در کارگروه های تخصصی ساماندهی نموده ایم.
وی ادامه داد : این کارگروه ها وضعیت موجود را بررسی می کنند و پیشنهاد های سازنده خود را به نهاد ها و سازمانها مرتب ارسال می کنند و راهکارهای عملی را مکتوب کرده و در اختیار مجموعه قرار می دهند .
منتظری در ادامه تصریح کرد: تدابیری اتخاذ می شود که اگر سازمانها بخواهند کارگروه ها مسئولیت اجرا و عملیات را نیز برعهده بگیرند.
وی یکی دیگر از مهمترین کارکردهای کارگروه های تخصصی را مطالبه گری دانست و گفت: اگر کارگروه های مشکلی را در اجرای برنامه ها می بینند به عنوان امر به معروف این موضوعات را به دستگاه های مرتبط گوشزد می کنند و به عنوان عناصر دلسوز برای پیشبرد اهداف فرهنگی ، اجتماعی و... ارگان ها اعلام آمادگی می کنند.
رئیس مجمع بسیج استان گلستان افزود: مجمع عالی بسیج در جهت بررسی مصوبات و ایجاد ارتباط بیشتر مابین این شبکه بزرگ نخبگان مردمی که به عنوان یک ذخیره پایان ناپذیر است به صورت فصلی برگزار می شود.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.