معرفی متفاوت محمد محمدی گرگانی در کتابهای خاطرات آیت الله نورمفیدی و آیت الله طاهری گرگانی !

مقایسه کتاب خاطرات آیت الله نورمفیدی و مرحوم آیت الله طاهری در مورد محمد محمدی گرگانی از چهره های سیاسی اول انقلاب گرگان .

معرفی متفاوت محمد محمدی گرگانی در کتابهای خاطرات آیت الله نورمفیدی و آیت الله طاهری گرگانی !
مقایسه کتاب خاطرات آیت الله نورمفیدی و مرحوم آیت الله طاهری در مورد محمد محمدی گرگانی از چهره های سیاسی اول انقلاب گرگان .
به گزارش عدالت خواهان گلستان"گردآورنده خاطرات این بزرگان، برای آگاهی بیشتر خوانندگان از برخی اشخاص، توضیحاتی در پاورقی کتاب آورده است. اهل فن می دانند که پاورقی جزء مطالب اصلی کتاب نیست بلکه به عنوان حاشیه و تکمله در پایین صفحه یا پایان بخش­های هر کتاب می­آید.
در این دو کتاب به شرح حال محمد محمدی از فعالان سیاسی منطقه پرداخته شده است اما معرفی وی در این دو کتاب، کمی با هم متفاوت است که این مسأله قابل تأمل است!
در خاطرات آیت الله نورمفیدی چنین گفته شده است:
دکتر محمد محمدی فرزند محمد هادی متولد مهر ماه سال 1322 ش و آشنا به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی است.
او قبل از پیروزی انقلاب از اعضای فعال و مرکزی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود که در مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه شرکت فعال داشت و حتی مدتی زندانی گردید.
پس از انحراف ایدئولوژیک اعضای سازمان به تدریج از آن‌ها فاصله گرفت. پس از انقلاب به عنوان نمایندهی مردم گرگان و آق قلا در اولین دورهی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
او در سال‌های نخست پس از پیروزی به عنوان محور جریانی سیاسی به نام امتی‌ها در گرگان معروف گردید که از تفکرات جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر پیمان ناشی می‌شد.
دکتر محمد محمدی هم اکنون در صحنه سیاسی فعال است و در دانشگاه مشغول تدریس است. (ص 276)
در خاطرات آیت الله طاهری چنین آمده است:
دکتر محمد محمدی فرزند محمد هادی متولد مهر ماه سال 1322 است. او قبل از پیروزی انقلاب ضمن همکاری با سازمان منافقین (مجاهدین خلق) در مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه شرکت فعال داشت و حتی مدتی زندانی گردید.
پس از انقلاب به عنوان نمایندهی مردم گرگان و آق قلا در اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. او در سال‌های نخست پس از پیروزی به عنوان محور جریانی سیاسی به نام امتی‌ها در گرگان معروف گردید که از تفکرات جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر پیمان ناشی می‌شد.
دکتر محمد محمدی هم اکنون ضمن تدریس در دانشگاه، جزو منتقدین نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و حتی به خاطر اقداماتی که بر علیه نظام مرتکب شده مدتی زندانی گردیده است. لازم به ذکر است که همسر دکتر محمد محمدی، عفت موسوی، نیز به دلیل مشارکت در فرار اشرف دهقانی (از سران چریک‌های فدایی خلق ایران) از زندان رژیم شاه در نوروز سال 1352، تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1353 دستگیر شد.
این زوج تا پیروزی انقلاب اسلامی در زندان به سر بردند. همچنین حسن محمدی برادر دکتر محمد محمدی نیز علی رغم تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق از اسلام به مارکسیسم در سال 1354، نه تنها از این گروه جدا نشد بلکه پس از پیروزی انقلاب نیز فعالیتش را در این سازمان بر ضد نظام جمهوری اسلامی افزایش داد و تا آنجا پیش رفت که پس از فرار رجوی و بنی صدر به فرانسه، وی نیز به خارج از کشور گریخت و جزو کادر مرکزی سازمان محاهدین خلق شد و چند سال بعد هم به طور مشکوکی در عراق معدوم گردید. (ص 186)
اکنون به این تفاوت‌ها دقت کنید:
1 در خاطرات آیت الله نورمفیدی آمده که دکتر محمد محمدی پس از انحراف ایدئولوژیک اعضای سازمان خلق، به تدریج از آن‌ها فاصله گرفت. ولی در خاطرات آیت الله طاهری چنین مطلبی نیامده است.
2 در خاطرات آیت الله نورمفیدی آمده که دکتر محمد محمدی آشنا به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی است ولی در خاطرات آیت الله طاهری چنین مطلبی نیامده است.
3 در خاطرات آیت الله طاهری آمده که دکتر محمد محمدی جزو منتقدین نظام حمهوری اسلامی می‌باشد و حتی به خاطر اقداماتی که بر علیه نظام مرتکب شده مدتی زندانی گردیده است ولی در خاطرات آیت الله نورمفیدی چنین مطلبی نیامده است.
4 در خاطرات آیت الله طاهری به اقدامات ناپسند همسر و برادر محمد محمدی پرداخته شده است ولی در خاطرات آیت الله نورمفیدی چنین مطلبی نیامده است.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.