برخی با منافع ملت بازی سیاسی می کنند/ وظیفه جبهه انقلاب تا انتخابات

حجت الاسلام نبویان: او ادعا می‌کند ما ایران را از فصل ۷ خارج کردیم؛ فصل ۷، ۱۳ ماده دارد از ماده ۳۹ تا ۴۱ اساسنامه سازمان ملل. در زمان دکتر جلیلی ذیل ماده ۷ بودیم. ماده ۴۱ تحریم اقتصادی است که می‌گوید: شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به اقداماتی که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، لازم است.

چرا انقدر دروغ میگویید؟! ما کجا از فصل ۷ خارج شدیم؟ پشتوانه برجام شما قطعنامه ۲۲۳۱ است و من ۱۰ مورد از این قطعنامه را می‌آورم که گفته ذیل بند ۴۱ تصمیم می‌گیرد.
 
ببینید! قطعنامه ۳ بخش دارد؛ قطعنامه، برجام و پیوست. بند ۷ قطعنامه نوشته: «الف: در اقدام بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که متعاقب دریافت گزارش مذکور در بند ۵ از آژانس، مفاد قطعنامه‌های فلان باید لغو شوند؛ ب: تمام دولت‌ها باید از بند‌های ۱، ۲، ۴ و ۵ و مفاد‌های فرعی الف تا واو بند ۶ پیوست ب در دوره‌های مشخص شده و نیز از بند‌های ۳ و ۷ پیوسته ب تبعیت کنند».

 

صوت مخفیانه ظریف

 

شما امضا دادید ما را بازرسی کنند

برویم سراغ بندهای پیوست؛ در این بندها نوشته شده تمام محدودیت‌ها ذلیل بند ۴۱ باید باقی بماند؛ بند ۷ پیوست نوشته باید کشتی‌های ایران را بازرسی کنید، هواپیماهای ایران باید بازرسی بشود. این ها چیزهایی است که شما نوشته‌اید و با افتخار در مجلس بیان کردید که این ها را من نوشتم. شما براي بازرسی محمولات ما مجوز دادید!

نکته دیگری که درباره برجام ذکر کرده بود این است که ما از ذیل شورای امنیت سازمان ملل خارج شدیم. این آخرین گزارش آژانس است که در اختیار من قرار دارد. در کجای برجام نوشته شده که ما از ذیل شورای امنیت سازمان ملل خارج شده‌ایم؟ من یک سؤال دارم؛ آیا گزارش هسته‌ای کشور را به شورای امنیت سازمان ملل می‌دهند یا به آژانس؟ اگر شما ما را از ذیل شورای امنیت خارج کرده‌اید پس گزارشات ما باید به آژانس داده شود در صورتی که در این گزارش که از سوی آژانس در تاریخ ۵ اسفند ۹۹ منتشر شده، تصریح شده که به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده می‌شود. با منافع ملت بازی‌های سیاسی نکنید!

اصلاً بیایید ببینیم بهانه‌های تحریم کردن ما چه بود؟ در قطعنامه ۱۶۹۶ آمده که علت تحریم شما شکستن تعلیق است. در این قطعنامه نوشته شده: «ایران تمام فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند.» قطعنامه ۱۳۳۷ هم نوشته: «ایران تعلیق کامل و پایدار تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی را برقرار نساخته است.» در قطعنامه‌های مختلف، این نکته تأکید شده که شما به علت شکستن تعلیق تحریم شدید. حال اصلاً این تعلیق را چه کسی بیان کرد و چه کسی شکست که کار به اینجا کشید؟

 

امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای

 

دم خروس بیرون زده

آقای روحانی در کتاب خود نوشته تعلیق را من درست کردم. آقای روحانی ۲۲ ماه دبیرشورای عالی امنیت ملی بود. او در صفحه ۵۸۲ کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» نوشته: «شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه برای غنی‌سازی اورانیوم به عنوان اقدامی اعتمادساز، ظرف ۲۰ ماه گذشته صورت پذیرفته است.» یعنی تعلیق را او و ظریف شروع کرده‌اند.

حال او در صفحه ۶۱۰ و ۶۱۱ این کتاب نوشته من تعلیقات را شکسته ام. در ۱۴ روز قبل از اینکه از شورای عالی برود، می‌گوید به البرادعی نامه نوشتم تا تعلیق ucf اصفهان شکسته شود. روحانی تصریح می‌کند در دولت نهم هیچ تعلیقی شکسته نشد بلکه این من بودم که تعلیق را شکستم. در نتیجه، علت تعلیق خود شما بودید و علت شکسته شدن تعلیق نیز خود شمایید که باعث شدید ما را تحریم کنند.

شما می گویی ما ۶ قطعنامه در رابطه با ایران را لغو کردیم. در قطعنامه‌های تحریمی که علیه ما صادر شد، چهار نوع تحریم ذکر شده؛ تحریم هسته‌ای، تحریم موشکی، تحریم سلاح‌های سبک و تحریم مشترک بین آن ها. شما گفتید فقط بخش هسته‌ای باید لغو شود؛ یعنی سه چهارم تحریم‌های موجود خواهد ماند. حال آیا همین تحریم هسته‌ای هم لغو شد؟ صادقانه سخن بگویید!

  آنها در قطعنامه نوشته‌اند باید غنی سازی تعلیق شود ولی شما در برجام امضا دادید که تعطیل شود! آنها می‌خواستند تعلیق کنند ولی شما تعطیل کردید و بتن ریزی کردید.

در قبال این از ما چه خواسته بودند که شما می‌گویید هرچه آنها خواستند ما لغو کردیم؟ بند ۶ قطعنامه ۱۶۹۶، بند ۷ قطعنامه ۱۷۳۷، مقدمه قطعنامه ۱۸۰۳، بند ۵ قطعنامه ۱۹۲۹، نوشته که باید پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف ساز پذیرفته شود که ما هم پذیرفتیم. پس چه چیزی را لغو کردید؟! مگر شما برای رفع همین چیزها مذاکره نکردید؟

شما عزت ایران را به باد دادید. بند ۴ npt نوشته هر کشوری آزاد است به هر میزان که غنی سازی نیاز دارد، تحقیق و توسعه داشته باشد، تولید کند و استفاده کند ولی باید صلح آمیز باشد. پس ما چون جزء npt هستیم، حق داریم بیش از ۹۰ درصد که توانایی تولید دارو است، غنی سازی کنیم. پس چرا ما را تحریم می‌کنید؟ آمریکا اعلام کرده ملت ایران یاغی است و حق ندارد از قوانین بین المللی استفاده کند؛ مستثنی است. ظریف هم رفت و با برجام این را تأیید کرد. آقایان این را شاهکار می‌دانند!

ظریف می‌گوید ما دیگر باید چه کار می‌کردیم؛ هر چیز که رهبری گفت ما عمل کردیم. رهبری خودشان فرمودند ظریف نزد من آمد و گفت من نتوانستم برخی از خطوط قرمز شما را رعایت کنم؛ سؤال این است که ظریف راست می‌گوید یا رهبری؟

شما هیچ یک از شرایط رهبری را رعایت نکردید

شرایط رهبری برای مذاکرات مشخص است؛ ایشان فرمودند اولاً پذیرش مذاکرات صرفاً برای رفع تحریم‌های ظالمانه است؛ آیا انجام شد؟ تحریم‌ها کم شد یا بیشتر شد؟ جو بایدن که سنگش را به سینه می‌زنید دارو را تحریم کرده است. رهبری فرمود باید تضمین‌های کافی و قوی برای جلوگیری از تخلف غربی در نظر گرفته شود؛ از جمله رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا باید کتباً اعلام نمایند که تحریم‌های مالی و اقتصادی به صورت کلی رفع می‌شود و هر گونه اظهار نظر مبنی بر بقاء ساختار تحریم، به منزله نقض برجام خواهد بود. آیا این کار انجام شد؟

مردم عزیز ایران گوش کنند؛ ظریف در نوار صوتی می‌گوید دیگر باید چه کار می‌کردیم، دختر اوباما را که دیگر نمی توانستیم گروگان بگیریم!

چرا در برجام پذیرفتید که ما ابتداء تعهدات را انجام دهیم؟ چرا نباید اول آمریکا انجام دهد؟ چون آمریکا قوی است و شما ضعیف هستید؟! آیا اینطوری نبود که شما باید التماس کنی؟ این منطق حاج قاسم نیست و تفاوت شما با حاج قاسم این است. آقای ظریف! شما حضور داشتید بنده هم بودم، رهبری فرمود مبادا ما همه تعهدات را عملی کنیم و سپس دستمان خالی شود گام به گام پیش بروید.

 این کارها نیاز به سواد ندارد، یک انسان سر خیابانی هم می‌تواند این کار را به درستی انجام دهد. این کارها سواد نمی‌خواهد، یک جو غیرت می‌خواهد.

شرایط شما مثل دو طرفی بود که با هم دعوا می‌کردند و هر دو چاقو داشتند. یک طرف در حالی که چاقو را در دست گرفته به دیگری می‌گوید اول تو چاقو را بینداز تا بعد من بیاندازیم؛ با پررویی هم می‌گوید من به تو اعتماد ندارم، باید آژانس بیاید و بررسی کنند که آیا شما به تعهدات خود عمل می‌کند یا خیر. می‌گوید چاقو را ۴۰ متر آن طرف‌تر پرت کن و سپس یک نفر بیاید و اندازه گیری کند. من حرفم این است که آیا یک بنگاه‌دار چنین مذاکره‌ای می‌کند؟!

من به آقای عراقچی هم گفتم که اگر پای اموال پدرتان درمیان بود، اینگونه مذاکره می‌کردید؟ چه چیزی آمریکا گفت که شما آن را نپذیرفتید؟ در مرحله آخر، شما مکانیزم ماشه را پذیرفتید. آیا هیچ عاقلی این کار را می‌کند؟ در ابتدا من باور نمی‌کردم که این را امضا کرده باشند!

این در بند ۳۶ و ۳۷ برجام آمده که اگر هر طرفی از طرف‌های برجام به دیگری اعتراض کند که تو به تعهدات خود عمل نکرده‌ای، تحریم‌ها باز می‌گردد. وقتی من این متن را خواندم، برایم مسئله شد که طرف‌های برجام چه کسانی هستند. طرف های برجام کشورهای پنج به علاوه یک، یعنی آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه، نماینده عالی اتحادیه اروپا و ایران هستند.

مکانیزم ماشه این است که اگر هر طرفی از این کشورها به دیگری اعتراض کند، مثلاً آلمان به ما اعتراض کند که شما به تعهدات خود عمل نکرده‌اید، تمام تحریم‌ها باز می‌گردد. حال با این وجود اگر ایران هم به آنها اعتراض کند که ما به تعهدات خود عمل کردیم ولی شما عمل نکرده‌‎اید، باز هم تحریم‌ها باز می‌گردد. اگر آنها اعتراض کنند، تحریم باز می‌گردد و اگر ما هم اعتراض کنیم تحریم‌ها باز می‌گردد؛ این چه نوع مذاکره‌ای است!

 

برجام

 

هیچ عاقلی مکانیزم ماشه را نمی‌پذیرد!

مثلاً یک بنگاه‌دار به شما می‌گوید اگر معامله را تو فسخ کردی، باید ۵۰ میلیون به من بدهی و اگر من هم فسخ کردم، باز تو باید ۵۰ میلیون به من بدهی! آیا یک آدم عادیِ بی سواد چنین مذاکره‌ای می‌کند؟ آیا این جزء شاهکارهای شماست؟ شما در مجلس گفتید این جزو افتخار ماست. در صوت گفتید این از شاهکارهای ماست. بعید‌نژاد گفت برجام معجزه است! خوب پس چرا می‌ترسی از دفاع کردن؟

ده‌ها بار من درخواست کردم که شما تشریف بیاورید در تلویزیون و مناظره کنیم؛ چرا واهمه دارید؟ چرا نمی‌توانید از چیزی که باعث افتخارتان است دفاع کنید؟ اگر واقعا شاهکار است، بیایید و فاش بیان کنید چه چیزی داده‌اید و چه چیزی گرفته‌اید. شما دفاع که نمی‌کنید هیچ، وقتی هم کسی می‌آید و درباره برجام روشنگری کند، شما به رهبری نامه می‌دهید که جلوی او را بگیرید تا توضیحات داده نشود. چرا به صدا و سیما فشار می‌آورید که این بحث‌ها را باز نکند؟

شما می‌گویید جزء افتخارات است، ما می‌گوییم خسارت محض است؛ بیایید مناظره کنیم تا ببینیم حرف چه کسی درست است. آن هم من شرطی دارم که باید طرف مناظره، از تیم مذاکره کننده باشد تا شاید یک بار متن برجام را خوانده باشد.

تحلیلی بر زمان انتشار صوت

آخرین بخش سخن من این است که چرا این صوت در این زمان پخش می‌شود. من اینجا این تحلیل را ارائه می‌دهم؛ علتش این است که دولت با وضع افتضاح اقتصادی که برای مردم پدید آورده، ۶۰ میلیون از ۸۰ میلیون را معیشت بگیر کرده است. آقای ظریف که ادعا می‌کند ما مردم را از ته چاه در آورده‌ایم، ۶۰ میلیون معیشت بگیر دارد.

آنها مردم را به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ متوسط به بالا و متوسط به پایین. حرف آنها این است افراد متوسط به پایین که بسیار تحت فشار هستند، اگر پای صندوق‌های رأی بیایند، آراءشان در صندوق جریان انقلاب می‌ریزد حالا با هر کاندیدایی که باشند. اگر اینها پای صندوق‌ها بیایند، قطعاً ما شکست می‌خوریم و در نتیجه باید فشار اقتصادی را علیه این مردم مظلوم زیاد کنیم تا مشارکتی در انتخابات نداشته باشند.

وقتی قشر مستضعف جامعه حذف شد، متمولان پای صندوق‌ها می‌آیند و در نتیجه ما دوباره رأی می‌آوریم. آنها می‌گویند قشر متمول جامعه با ارزش‌های انقلاب میانه‌ای ندارد و به همین خاطر، ظریف به شخصیت حاج قاسم حمله می‌کند. این حمله برای این است کسانی که با ارزش‌های انقلاب و حاج قاسم میانه‌ای ندارند، پای صندوق‌ها بیایند.

 

گفت‌وگوی اختصاصی با رسا

 

راهبرد جبهه انقلاب برای انتخابات

اگر این صدا به دوستان ولایی من می‌رسد توجه کنند که دو قطبی انتخاباتی ما بین ظریف و رئیسی، ظریف و جلیلی، ظریف و کاندیداهای انقلابی نیست بلکه دو قطبی ما فقط بر سر ظریف و حاج قاسم است. باید مشخص شود که مردم در بین دوگانه ظریف و حاج قاسم چه کسی را انتخاب می‌کنند. هرکس به ظریف و همکیشان او رأی داد باید بداند که در مقابل حاج‌ قاسم ایستاده است.

در اینجا فقط دو تفکر است، یک تفکر سردار دلهاست که ناموس مردم را حفظ می‌کند و تفکر دیگر تفکر ظریف و غربی‌ها است که چون جان کری حرفی می‌زند، یقه حاج قاسم را می‌گیرد که چرا تو باعث شدی جان کردی ناراحت شود. از طرفی تفکر او و دیگر طرف تفکر قاسم سلیمانی است که کیلومترها آن طرف‌تر از مرز ایران می‌جنگد تا ناموس مردم حذف شود، ناموس آقای روحانی و ظریف حفظ شود.

مسأله دیگر این است که مذاکرات قبلی و برجام تمام شد و کلاه گشادی بر سر ما رفت. با انتشار این صوت می‌خواهند ذهن مردم را به جای دیگری ببرند که دوباره در مذاکرات جدیدی که در حال انجام است کلاه گشاد دیگری بر سر ملت بگذارند.

امیدواریم خداوند روح بلند حاج قاسم را متعالی‌تر کند و او را با حضرت سید‌الشهدا محشور کند؛ ما را پیرو راه او قرار دهد و مردم عزیز ایران که قدردان زحمات حاج قاسم بودند و هستند را موفق بدارد؛ دشمنان مردمی که می‌دانند حاج‌قاسم آفتاب تابانش است را در داخل و خارج نیست و نابود کند تا مشکلات مردم به زودی حل شود.

منبع:https://rasanews.ir/

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.