دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گلستان با مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (گنبد کاووس) در دیداری با آقای غلامحسین زارعی مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان گلستان ،ضمن تبریک انتصاب ایشان ؛ با نقدی بر روش سنتی حسابرسی های صورت های مالی بدون توجه به ارزیابی فعالیت های حاصله و کارآیی و نیز بهبود اثربخشی در اجرای روش ها و عملیات ،خواستار احصاء مسائل عمده استان و راهبری دستگاه های ذیربط برای حل مسائل یاد شده مبتنی بر حسابرسی عملکرد شدند.

سرپرست دانشگاه مذاهب (گنبد کاووس) با اشاره به یکی از اهداف اصلی و اساسی دانشگاه مذاهب اسلامی در ترویج فرهنگ تقریب از جمله در استان گلستان خواستار همکاری نظارتی این اداره کل در این ماموریت بزرگ از طریق حسابرسی عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی استان شدند.

در این دیدار مدیرکل دیوان محاسبات با مهم بر شمردن فرهنگ تقریب و تقویت آن از این پیشنهاد استقبال و اصل حسابرسی حرفه ای عملکرد را جزو ماموریت های اصلی این دیوان در دوره مدیریت جدید برشمردند و از همکاری های فکری و اندیشه ورزی در این جهت استقبال کردند.

در پایان راهکارهای قانونی حمایت این اداره کل از همکاری های علمی و فرهنگی دستگاه های ذیربط با این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.