نامزدی انتخاباتی آیت‌الله رئیسی؛ یک تیر و چند نشان

◀️ نامزدی انتخاباتی آیت‌الله رئیسی؛ یک تیر و چند نشان


????️چند نکته را باید در کنار یکدیگر در نظر داشته باشیم و با هم تحلیل کنیم :

✅ ۱) مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و البته امیدوار به اصلاح آن

✅ ۲) دشمن با یک جنگ رسانه ای سنگین به دنبال آن است که نظام را مقصر جلوه دهد و مردم را از انقلاب ناامید کند که یا در انتخابات شرکت نکنند و یا اگر شرکت کردند، به گزینه‌ای که با نظام زاویه دارد، رای دهند!

✅ ۳) جریان انقلابی وظیفه دارد که اولا کارآمدیً نظام را با زبان علمی و منطقی ارائه و این جنگ رسانه ای علیه مردم را خنثی کند و ثانیاً به گزینه‌ی مورد اجماع برسد و ثالثاً مردم را امیدوارانه بسوی او دعوت کنند.

✅ ۴) ما در این فرصت کوتاه باقی مانده تا انتخابات نمی‌توانیم برای هر سه وظیفه‌ای که نام برده شد، جداگانه وقت و انرژی صرف کنیم؛ باید با یک تیر هر سه نشانه را بزنیم.

✅ ۵) حمایت از نامزدی انتخاباتی آیت‌الله رئیسی یعنی با یک تیر هر سه نشانه را زدن؛ زیرا آیت‌الله رئیسی به‌خاطر عملکردش اثبات کرده است که نظام کارآمد است (خصوصاً که مانند شهید سلیمانی مستقیماً از طرف رهبری منصوب شده است) ثانیاً تنها گزینه‌ی اجماع‌ساز در بین تمام جریانات انقلابی است و ثالثاً با توجه به میزان رای ایشان در انتخابات سال ۹۶ و نظرسنجی‌ها‌ی فعلی احتمال رای‌آوری بسیار بالایی دارد.

پویش مردمی

دعوت از خادم ملت حضرت آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

????????????????????????????????????????????????


این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۱)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:
https://chat.whatsapp.com/LLrhYEx0aJBD75LXnKL3nJ

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۲)" آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/CYUHcJA9ywI3i0yc3Z3hly

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۳)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/J9hy57TcyFT2GvLyRKe7h4

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۴)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/KvX2CncytlyDipBpdSwRKx

‌‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۵)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/GqIeJExhmg5AvGrZpTLeFG

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۶)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/Kf9bVIJdS1O5FmZq26jkl4

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه "دعوت از خادم ملت (۷)"آیت‌الله رئیسی ملحق شوید:

https://chat.whatsapp.com/BAxtPMfVk7x1YHFlXkP8WD

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.