کتاب «ما منتظریم؛ خورشید مهدویت در منظومه فکری چهل ساله امام خامنه‌‌ای»

1 یکی از تاریک‌ترین ادوار زندگی بشر و تلخ‌ترین روزگارهای عمومی مردم عالم، همین روزگار کنونی است که در آن هیچ تردیدی نباید کرد و این به‌خاطر تسلط روزافزون #قدرت‌های_شیطانی و بزرگ عالم بر زندگی انسان‌هاست. اگر شما به وضع دنیا نگاه کنید، قضیه روشن می‌شود. در دنیا، قدرت‌ها عالم را بین خودشان تقسیم کرده بودند و روز به روز تسلط و تصرف قدرت‌های بزرگ نسبت به مناطق گوناگون عالم، سخت‌تر و سنگین‌تر شده است... در همه‌ی شئون عمده و اساسی ملت‌ها دخالت می‌کنند و این دخالت، منحصر به مسایل اقتصادی ملت‌ها نیست؛ بلکه در فرهنگ و سیاست و اداره‌ی امور و تعيين مدیران کشورها نیز دخالت می‌کنند. اگر در دل‌ها امید به روزگار روشن باشد، مبارزه ممکن است و اگر امید بمیرد، مبارزه و حرکت به سمت صلاح هم خواهد مرد.
 سخنرانی نیمهٔ شعبان ١٣۶٨/١٢/٢٢

2 قدرت جهنمی استکبار و #صهیونیسم، امروز با تکیه بر پول و تبلیغات و استفاده از شعارهای ظاهر فریب (مانند حقوق بشر، حقوق زن و حقوق اساسی ملّت‌ها برای تحمیل ظلم بر ملّت‌ها و ترویج فساد، دورویی، تزویر و ریاکاری و نفاق در جوامع بشری تلاش می‌کند و در طول تاریخ، چنين شرایطی وجود نداشته است.
 سخنرانی در تاریخ ١٣٧۵/١٠/٨

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.