کتاب «حجاب و سینمای ایرانی» منتشر شد

با توجه به قرارگیری در آستانه روز ملی سینما، کتاب حجاب و سینمای ایرانی با موضوع بررسی مقولۀ پوشش در سینمای ایران به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه مهندسی فرهنگی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۶۴ صفحه و در ۳ گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«دوره پهلوی اول»، «دوره پهلوی دوم» و «دوره انقلاب اسلامی» عناوین گفتارهای ۳ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

مسئلۀ زن و پوشش زن در فرهنگ ایران فرازونشیب بسیاری دارد. مواردی چون پوشش و فرهنگ، پوشش و اقلیم، پوشش و هویت فردی و اجتماعی، پوشش و تمایزات اجتماعی، پوشش و مراسم اجتماعی و بالاخره پوشش و سینما از یک سو قابل بررسی است و از دیگر سو رابطۀ پوشش و پوشیدگی با فرهنگ خاص ایران باستان تا آغاز ظهور اسلام، از ظهور اسلام تا حملۀ مغول، از دوران مغول تا صفویه، از صفویه تا قاجاریه و به‌خصوص تا قانون کشف حجاب و از تاریخ صدور قانون کشف حجاب تا انقلاب اسلامی، عرصه‌های متنوع و رنگارنگی را پیش روی هر محقق و مشتاق فرهنگ و تاریخ قرار می‌دهد و هرکدام گفتمانی خاص خود را بر می‌سازند.

در اینجا مسئلۀ ما رابطۀ پوشش و سینما از بدو ورود به ایران تا زمان تصویب قانون کشف حجاب در گفتمان دوران پهلوی است و در آینده، این بررسی را ادامه می‌دهیم تا به انقلاب اسلامی در سال ۵۷ برسیم و با تغییر گفتمان با تصویب قانون حجاب بعد از انقلاب، به سینمای پس از انقلاب بپردازیم و به سینمای حال حاضر و فیلم‌های در حال اکران برسیم!

 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.