کتاب خوب بخوانیم (آشنایی با قرآن جلد 1، شهید مرتضی مطهری)

 کتاب خوب بخوانیم (آشنایی با قرآن جلد 1، شهید مرتضی مطهری)

 

 کتاب خوب بخوانیم (آشنایی با قرآن جلد 1، شهید مرتضی مطهری)

 

 کتاب خوب بخوانیم (آشنایی با قرآن جلد 1، شهید مرتضی مطهری)

 

 کتاب خوب بخوانیم (آشنایی با قرآن جلد 1، شهید مرتضی مطهری)

 

 کتاب خوب بخوانیم (آشنایی با قرآن جلد 1، شهید مرتضی مطهری)

 این کتاب مربوط به سخنرانی های سال 52 استاد شهید است. بقدری دقیق و زیبا بیان شده است که گویا اتفاقات این روزهای جامعه همچون پخش آهنگهای هنجار شکن در مدارس، اعتراض به حجاب در دانشگاه تهران و غیره را می دیده است.
دشمن می داند کجا را هدف قرار دهد... لطفا ما در انتشار مطلب یاری دهید.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.