از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه‌گرا

معرفی کوتاه

کتاب «از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه‌گرا» فراتر از مسائل روز، به بررسی مبانی فکری و نظری آنچه امروز به‌عنوان جریان اعتدال، توسعه‌ وابسته به بیگانگان را مبنای اداره کشور قرار داده است پرداخته و آن‌را موردنقد قرار می‌دهد.

این کتاب که به قلم دکتر رضا سراج عضو هیئت‌علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل راهبردی و محمدجواد اخوان، مدیر اندیشکده برهان به رشته تحریر درآمده است در ۹ گفتار و یک پیوست به بررسی خاستگاه فکری این جریان و مؤلفه‌های گفتمانی حلقه فکری رئیس‌جمهور و دولت یازدهم می‌پردازد.

کتاب «از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه‌گرا» که بر مبنای دیدگاه‌ها و چارچوب گفتمانی اعضای شاخص حلقه فکری موسوم به مکتب نیاوران تألیف گردیده است، در ۲۵۶ صفحه و از سوی «اندیشکده برهان» به زیور طبع آراسته‌شده است.

«اعتدال، از نیاوران تا پاستور»، «تأملی بر شبه‌گفتمان اعتدال»، «توسعه؛ نگاه به بیرون یا درون؟»، «از توسعه تعامل‌گرا تا سیاست خارجی توسعه‌گرا»، «عقلانیت آرمان گریز»، «توسعه و استحاله»، «توسعه آریستوکراتیک»، «توسعه و وابستگی» و «در سودای تغییر قانون اساسی» عناوین گفتارهای ۹ گانه این کتاب است.

نویسندگان در این کتاب بنا دارند که با نگاهی علمی و مستند به مقالات، اظهارات و مصاحبه‌های چهره‌های فکری این جریان در دوران قبل از تصدی ریاست جمهوری، به بررسی مبانی فکری این جریان و نقد آن بپردازند. مخاطب این کتاب، بعد از مطالعه‌ کامل به این باور می‌رسد که آنچه امروز در قالب کارنامه‌ی اعتدال‌گرایان در جامعه پیش رو است، در حقیقت مستند به مبانی فکری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجه و فرهنگی است که از پیش در اتاق فکر حلقه نیاوران شکل‌گرفته است.

فهرست مطالب

  • فصل اول: اعتدال؛ از نیاوران تا پاستور
  • فصل دوم: تأملی بر شبه‌گفتمان اعتدال
  • فصل سوم: توسعه؛ نگاه به بیرون یا به درون؟
  • فصل چهارم: از توسعه‌ی تعامل‌گرا تا سیاست خارجی توسعه‌گرا
  • فصل پنجم: عقلانیت آرمانگریز
  • فصل ششم: توسعه و استحاله
  • فصل هفتم: توسعه آریستوکراتی
  • فصل هشتم: توسعه و وابستگی
  • فصل نهم: در سودای تغییر قانون اساسی
  • پیوست: کاخ سفید در اندیشه حمایت از عمل‌گرایان میانه‌رو

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.