کتاب «شاکله الگوی امام و امت» منتشر شد

این کتاب که از مجموعه کتاب‌های اندیشنامه نظام اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 78 صفحه و در 7 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
 
«تبیین الگوی امام و امت»، «جایگاه رهبری و مردم در الگوی امام-امت»، «حاکمیت ملی در نظام مبتنی بر امام-امت»، «ولایتمداری و ولایت محوری»،‌ «بررسی تطبیقی سیرۀ عملی امامین انقلاب اسلامی»، «نظم اجتماعیِ مبتنی بر امامت« و «تحزب و نظام ولایی» عناوین فصل های 7 گانه این کتاب هستند.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «از مباحث مهم نظری و به تبع آن، موضوع عملیاتی در حوزۀ حاکمیت سیاسی در نظام اسلامی، نقش و کارویژۀ متقابل رأس حاکمیت و مردم در ساختار قدرت سیاسی است. این امر از یک بُعد دارای مشابهت ظاهری با مبانی سیاسی‌اجتماعی مطرح در غرب تحت عنوان نظام‌های دمکراتیک یا دموکراسی‌های مردمی و مشارکتی است؛ اما مؤلفۀ مهم در مدل حکومتی امام‌ـ‌امت، به عنوان ساخت منحصربه‌فرد قدرت سیاسی، رابطۀ متقابل بین امام و امت است.
 
بر خلاف رویۀ حاکم در رژیم‌های دمکراتیک، در نظام اسلامی، حضور و نقش‌آفرینی مردم صرفاً در جهت تحکیم پایۀ قدرت نخبگان نیست؛ همچنان که مسئولیت رأس هرم حکومت نیز در تأمین نیازهای این‌دنیایی و گذرای مردم و تأمین رضایت حداقلی آنان محدود نمی‌گردد.
در مدل حکومتی امام‌ـ‌امت، ساخت قدرت سیاسی ساختی دوجانبه است که یک سر آن امام قرار دارد که پایه‌های مشروعیتش مبتنی بر صلاحیت، حقانیت و کنترل و هدایت الهی و همچنین پذیرش و مقبولیت مردمی و نظارت و حمایت آنان است.
در این ساختار، امام و رهبر یک سر طیف قدرت است که صاحب حقانیت منبعث از صلاحیت و توانمندی و تأیید الهی است و سر دیگر طیف قدرت در اختیار مردمی است که ضمن پذیرش و ایفای نقش در محقق ساختن امامت امام و حاکم، نظارتی دائمی بر رفتار حاکم دارند.»

 

 

 

 

 

 

شاکله الگوی امام و امت
دریافت کتاب 

 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.