ابوالحسن علی جرجانی

تاریخ دقیق تولد او مشخص نیست، امام بنا بر نقل یاقوت حموی از حاکم نیشابوری، وی در 337 که همراه برادرش ابوبکر به نیشابور رفت، در حدود سن بلوغ بوده است، بنابراین می توان سال ولادت او را حدود 322 در نظر گرفت.

جرجانی از کودکی به مناطق متعددی، از جمله عراق و شام، سفر کرد و به کسب علم – و ادب پرداخت تا اینکه به شهرت رسید. ثعالبی نظم و نثر و خوشنویسی او را ستوده است. وی را جامع فقه شافعی و کلام متزلی دانسته اند. نام او در طبقه پنجم فقیهان شافعی ذکر شده است. جرجانی پس از کسب شهرت در علم و ادب، از خواص و نزدیکان صاحب بن عباد (متوفی 385)، ادیب و وزیر مشهور آل بویه، شد. او به صاحب بن عباد، ارادت و علاقه بسیار داشت و در اشعاری او را مدح کرده صاحب نیز در اشعاری، مقام علمی و ادبی و اخلاقی وی را ستوده است.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.