میرداماد استرآبادی

میر برهان الدین محمد باقر استرابادی، مشهور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان است.

میرداماد فرزند میر شمس الدین محمد استرابادی مشهور به  داماد و از سادات حسینی گرگان است. محمد استرابادی با دختر علی بن عبد  العالی معروف به محقق کرکی ازدواج نمود و به همین خاطر او را داماد  نامیدند. میرداماد این لقب را از پدر خود به ارث برده است. درباره سال تولد  او، اطلاعات کافی در دست نیست؛ ولی کتاب «نخبه المقال فی اسماء الرجال»  تولد او را سال 969 ذکر کرده است{1}.در کودکی به توس هجرت کرد و علوم دینی  را نزد سید علی فرزند ابی الحسن موسوی عاملی و دیگر اساتید آن دیار آموخت  {2}. همچنین علوم فلسفه و ریاضیات را در دوران حضورش در توس آموخت. میر  محمد باقر سپس راه قزوین پیش گرفت. در سال 988 دوباره به خراسان آمد و تا  سال 993 در آنجا ماندگار شد و سپس به کاشان مهاجرت کرد.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.