فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی از داستان سرایان بزرگ ایران است که در نیمه اول قرن پنجم هجری می زیست.

دوره شاعری و شهرتش مصادف بوده با عهد سلطان ابوطالب طغرل بیک سلجوقی و گویا در اواخر عهد همین پادشاه بعد از 455ه.ق. وفات یافته است. تنها اثر او منظومه ویس و رامین است که بین سالهای 455 – 446 هجری از ترجمه پهلوی به نظم پارسی درآمده است. موضوع این منظومه یک داستان کهن ایرانی است که مربوط به دوره اشکانیان بوده است. بسیاری شاعران در پرداختن منظومه هایشان به وی نظر داشتن از جمله نظامی در پرداختن خسرو و شیرین.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.