النوادر اشعری مصدر حدیثی الکافی کلینی - 2

    بر اساس شواهد و قرائن قابل توجه نااستواری یا حداقل سوال برانگیز بودن نظریه ی انتساب کتاب النوادر به حسین بن سعید اهوازی روشن می شود. یافته ها نشان می دهد تفاوت های سندی و متنی بین روایات این دو کتاب، غیر قابل انکار است. همچنین از رهگذر بررسی و تحلیل روایات دو کتاب می توا ن النوادر اشعری را به مثابه منبع مهم کتاب الکافی کلینی به شمار آورد.
ادامه مطلب

النوادر اشعری مصدر حدیثی الکافی کلینی - 1

  کتاب الکافی یکی از کتب متقدم و معتبر حدیثی شیعه است که با استفاده از تألیفات و مصنَّفات پیش از خود تدوین شده است. احادیث الکافی غالباً از منابع اصول (اربع مائة) و دیگر مصادر اطمینان بخش برگرفته شده که یکی از آنها النوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است؛ که پیش از کلینی تدوین شده است. نوشته حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی روایات کتاب النوادر و مقایسه آن با روایات الکافی پرداخته و نشان
ادامه مطلب

مكتب حقوقي اسلام در قرآن

  ركن اساسي آيين اسلام كه در تمامي عرصه‌ها اثر خود را مي‌گذارد انديشه ناب و كامل توحيد است. از ديدگاه اسلام نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيّت) بلكه همو به تنهايي و بي هيچ شريكي جهان را تدبير مي‌كند ....
ادامه مطلب

مسائل جزايي در قرآن

  شك نيست كه تشريع احكام الهي به خاطر دعوت مردم، به قسط و عدل و هدايت جامعه به طرق امن و امان است، تا انسان‌ها بتوانند به كسب فضائل و نفي رذائل و سير الي الله و مقام قرب الهي كه مقصد اعلاي آفرينش است بپردازند.
ادامه مطلب

دين و آزادي در قرآن

  آزادي سياسي در كاربرد عام آن هر گونه فعاليتي را كه بر سرنوشت ‏سياسي جامعه تاثير مي‏گذارد، شامل مي‏شود. طبق اين كاربرد، تشكيل احزاب وجمعيت‏ها، مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي نيز فعاليت هاي سياسي به شمار مي‏روند، ولي كاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در ...
ادامه مطلب

تلاش در فرهنگ اسلامی با نگاهی به اندیشه های شهید مطهری (2)

    اگر روح باایمان بود، قهراً عمل را هم به دنبال دارد و بی اثر نمی ماند. سخت کوشی برای تحصیل روزی از اموری است که معصومین نه تنها بر آن تأکید و اصرار داشته اند، بلکه در سیرة عملی آنان مشهود است. حضرت علی «ع» به خصوص در 25 سالی که حق مسلم ایشان غصب گردید، در مزارع و کشتزارها به تولید محصول، آبادانی زمین و حفر چاه برای کشاورزان اشتغال داشتند. در هنگام روی آوردن به کار و تلاش
ادامه مطلب

تلاش در فرهنگ اسلامی با نگاهی به اندیشه های شهید مطهری (1)

  هر کسی از هر قشری باید کاری مشروع داشته باشد و نسبت به کار خود دانا و بصیر باشد. در میان همکاری ها و تفاهم ها هیچ کدام مانند دانش و کار نیست که علم و عمل به کمک یکدیگر برخیزند و دست هم را بفشارند. ثمرة این همکاری، افزایش محصول و بالا رفتن ارزش آن است. هرگز گفتن به قدر پیشقدم شدن اثر ندارد. بزرگان گفته اند: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.» سخن از زبان بیرون می آید و از گوش می
ادامه مطلب

وحدت و همگرايي

  در اين مقاله نگرش قرآن به همگرايي و وحدت ميان انسان ها و عوامل بر هم زننده آن مورد بررسي قرار گرفته است. از ديدگاه قرآن، انسان ها در آفرينش از يك گوهرند و وحدت دارند، يعني همه از حضرت آدم به وجود آمدند، ليكن به سبب امتحان بشر و ظهور استعدادها...
ادامه مطلب

مسائل بهداشتي و پزشكي در قرآن

  قرآن كريم رساترين پيام الهي براي بشريت است كه مهمترين هدف آن، هدايت انسان به سمت فلاح و رستگاري است. از آنجاكه انسان سالم در انجام وظايف خود و رسيدن به رستگاري موفقيت بيشتري دارد، اسلام برحفظ سلامتي بدن و عدم تحميل وظايف بيش از حد توان برخودتاكيد مي كند.
ادامه مطلب

رزق و روزي در قرآن

  هركس بار زندگي را به دوش مي‌كشد، مقدار زيادي از وقت خود را صرف درآمد و معاش خود و كسان خود مي‌كند. كسي كه در انديشه معاش است، بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد كه اگر خداوند خالق انسان است و روزي او را تضمين نموده است،
ادامه مطلب

بازشناسی مفهوم تدبر در قرآن

  تدبّر؛ اصطلاح ویژه‌ ای است که وحی قرآنی، آن را برای ژرف‌ اندیشی در کل قرآن به کار برده است و کاربردی جز در قرآن‌ شناسی ندارد. در تفاسیر، کلام و اخلاق از واژه تدبّر و مشتقات آن بسیار سخن گفته‌ اند، اما در مفهو‌م‌ شناسی آن و تفاوتش با تفاسیر مترادف، متوقف مانده‌ اند، در حالی که کناره‌ گیری از فهم قرآن و عدم تدبر در آن موجب بی‌ ایمانی و دور شدن از
ادامه مطلب

«تدبر در قرآن» اصلی بنیادین در تعامل با کلام‌الله مجید(2)

  تدبر، اصلی بی‌بدیل در تعامل و مواجهه‌ی انسان با گنجینه‌ی وحی و کلام‌الله مجید است. تدبر دارای تعریف و آثار مختلف و قابل توجهی است که هم در حوزه‌ فکر و اندیشه و هم در مجال زندگی عملی انسان متدبر ظهور می‌ کند. تدبر از امر آموزش و قرائت قرآن کریم جدا نیست و آن، مرهون فراهم آمدن امور و شرایطی چند است. تدبر با تفسیر مصطلح نیز دارای تفاوت‌ های عمده است که این
ادامه مطلب

«تدبر در قرآن» اصلی بنیادین در تعامل با کلام‌الله مجید(1)

  تدبر، اصلی بی‌بدیل در تعامل و مواجهه‌ی انسان با گنجینه‌ی وحی و کلام‌الله مجید است. تدبر دارای تعریف و آثار مختلف و قابل توجهی است که هم در حوزه‌ فکر و اندیشه و هم در مجال زندگی عملی انسان متدبر ظهور می‌ کند. تدبر از امر آموزش و قرائت قرآن کریم جدا نیست و آن، مرهون فراهم آمدن امور و شرایطی چند است. تدبر با تفسیر مصطلح نیز دارای تفاوت‌ های عمده است که این
ادامه مطلب

معرفت در قرآن

  ابزارهاي مختلف معرفت و مراحل متفاوت آن، هر يك براي خود شرايط و موانعي خاص دارند. شرايط رؤيت، سلامت چشم و حفظ فاصله مناسب و صافي هوا و روشنايي فضا و مانند آن است و موانع آن اموري از قبيل بيماري چشم، گرد و غبار، حجاب، تيرگي، تاريكي است، با بودن شرايط لازم و نبود موانع است كه چشم كار خود را انجام مي‌دهد و چيز ديدني را مي‌بيند
ادامه مطلب

ايمان و مؤمنان در قرآن

  در ساختار اخلاق اسلامي, ايمان به عنوان عالي ترين صفت نفساني هدايت‌گر مورد تأكيد فراوان واقع شده و به همين دليل تحصيل مبادي و مقدمات آن همانند علم و يقين نيز به شدت مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته است ...
ادامه مطلب