هم جنس گرایی در نگاه عقل و علم

مقدمه

«همجنس گرایی» (homosexuality) یا « عشق به همجنس» یعنی ارضای غریزه جنسی از طریق جنس موافق (مانند لواط در مردان و مساحقه در زنان) به هر شکل که باشد حرام و گناه کبیره محسوب می شود.

طرفداران همجنس گرایی معتقدند که چون در عصر کنونی دیگر خبری از برده داری نیست و زنان نیز به آزادی و دموکراسی دست پیدا کرده اند پس دیگر وقت آن فرا رسیده است که همجنس گرایان نیز به حقوق مقتضی خود برسند. به نظر می رسد که جو حاکم بر جوامع دور افتاده از حقایق منطقی دین نیز به سوی پذیرش یک چنین نظریات پوچ و بی اساسی پیش می رود. در بخش های وسیعی از کشورهای غربی، زوج های همجنس مانند زوج های غیر همجنس به رسمیت شناخته می شوند و از امنیت و رفاه اجتماعی کامل نیز برخوردار هستند. برخی از رهبران کلیساها همجنس گرایان را مورد تایید خود قرار می دهند و برای اعضای همجنس گرای کلیسا دعا کرده و از خداوند برایشان خواستار موهبت و برکت می شوند!

بررسی همجنس گرایی بر اساس آموزه هایی غیر از اسلام

اگر بخواهیم نگاهی فراتر از آموزه های اسلام (شامل آیات و روایات) داشته باشیم می توانیم بگوییم:

← حرمت همجنس گرایی در همه ادیان

همجنس گرایی در همه ادیان الهی حرام است و علاوه بر عقوبت شدید دنیوی و اخروی، اثرات و پیامدهای شدید و غیر قابل جبران در پی دارد. چون همجنس گرایی نوعی انحراف جنسی به حساب می آید و مانند هر انحرافی پیامد خاص خود را به دنبال دارد.

←← یهودیت

از میان ادیان الهی، نظری به آراء یهودیت می اندازیم تا از دیدگاه تورات (هرچند به نفع دنیا طلبان تحریف شده است) آگاه شویم.

جرایمی که در حقوق کیفری دین یهود منافی عفت قلمداد شده و مجازات مرگ (سوزاندن، سنگسار، مثله کردن، خفه کردن و. . . ) را درپی دارد:

الف. زنای محصنه (خروج، ۲۰: ۱۴؛ تثنیه، ۵: ۱۸)

ب. زنای به عنف (تثنیه، ۲۲: ۲۵۲۷)

ج. زنای با محارم (لاویان، ۸: ۶)

د. جرایم دیگر در ارتباط با زنان (لاویان، ۱۸: ۱۹)

ه. همجنس بازی مردان ( لواط ) (لاویان، ۱۸: ۲۲)

و. همجنس بازی زنان ( مساحقه ) (لاویان، ۱۸: ۳)

ز. مقاربت با حیوان (خروج، ۲۲: ۱۹) [۱]

همان گونه که پیداست، تورات همجنس بازی را رفتاری هم سطح مقاربت با حیوانات می داند که حاصل روحیه ای حیوانی است. نکته مهم تری که از آموزه های دینی به دست می آید این است که گناه بودن این عمل، فرع ارادی و اختیاری بودن آن است. پس این رفتار، یک جرم است، نه بیماری.

← غیرطبیعی بودن همجنس گرایی

برخی افراد معتقدند که کتاب های آسمانی به این دلیل همجنس گرایی را منع و محکوم می کنند تا با بت پرستی و شرک ارتباط پیدا نکند. در حالی که این عمل نکوهیده نه تنها نهایتا فرد را به سمت شرک و بت پرستی روانه می سازد؛ بلکه خارج از بت پرستی نیز عملی ناخوشایند و نکوهیده تلقی می شود. این مطلب را می توان از دست نوشته های قدیمی مذهبی نیز دریافت کرد. از همان دوران اولیه همجنس گرایی به عنوان کاری غیرطبیعی شناخته می شده و صرفا یک انحراف غیر اخلاقی معصیت بار به حساب می آمده. [۲]

← عقد کردن همجنس بازان در کلیساها

همجنس گرایان می گویند: اگر این رفتار مخالف دین بود، کلیسا به عنوان مرکز مهم دینی آن را تجویز نمی کرد. باید گفت درست است که اکنون کلیساهای « لیبرال» عقد کردن همجنس بازان را با نام «عشق» تجزیه و تحلیل می کنند اما با این کار بر روی این اشتباه بزرگ، به این شکل در پوش می گذارند. آن ها راه را برای قبول رفتارهای همجنس گرایانه به عنوان رفتاری عادی در جامعه هموار می سازند، تنها به این دلیل که توانایی رویارویی با آن ها را ندارند. آن ها به شدت در اشتباه هستند و صرفا دوستدار همجنس بازان نیستند؛ بلکه با این کار خود ارزش شخص همجنس باز را تا حد یک حیوان پایین می آورند. با این کار مسئولیت های اخلاقی که بر دوش فرد همجنس باز است از آن ها سلب می شود. در انجیل می خوانیم که ما در سایه خداوند آفریده شده ایم و قدرت حق انتخاب های اخلاقی و قوه تمیز دادن به ما داده شده است. [۳]

← دوگانگی هویتی

تحقیقات نشان داده است که در عمل همجنس بازی، چون طرفین متناوبا نقش غیر همجنس خود را بازی می کنند، دچار عادات و شخصیت جنس مخالف می گردند و این یعنی درگیر شدن با هویتی دوگانه که عدم تشکیل هویتی واحد، سرچشمه بسیاری از رفتارهای بیمارگونه و اختلالات روانی است. افراد همجنس گرا خود را مرد یا زن کامل نمی دانند لذا احساسات طبیعی آن ها دچار نقص و تضاد می شود و تدریجا به انزوا و بیگانگی از اجتماع و سپس بیگانگی از خویشتن رو می آورند، و گرفتار تضاد پیچیده روانی می شوند و اگر به اصلاح خویش نپردازند به بیماری های جسمی و روانی مختلفی از جمله افسردگی، اضطراب، مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و دیگر انحرافات اخلاقی گرفتار می شوند. [۴]

← سست شدن پایه های ازدواج

ابتدایی ترین معنای همجنس گرایی، سست نمودن پایه های ازدواج ( به دلیل عادت به کسب لذت از همجنس و فرار از غیر همجنس) است. این مورد را تنها نمی توان یک انحراف دانست؛ بلکه آن را شورش مستقیم علیه نظام کائنات و تخریب نسل بشر می بینیم. همه مواردی که بر این موضوع مترتب است، نشانه ای از پایان کار اخلاق بوده و نشان از تاریکی ای است که ما داریم به سمت آن و به سمت جدایی های جنسیتی، مسابقه می دهیم. [۵]

اصولا طبیعت زن و مرد آن چنان آفریده شده است که برای پدر یا مادر خوب بودن، ارزش قائل است و آرامش و اشباع غرایز خود را در علاقه به جنس مخالف (از طریق ازدواج سالم) می جوید، و هر گونه رفتار جنسی غیر این صورت، انحراف از طبع سالم انسانی و یک نوع بیماری روانی است که اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشدید می گردد و نتیجه اش بی میلی به «جنس مخالف» و اشباع ناسالم از طریق «جنس موافق» است. این امر باعث گرایش افراد به جنس موافق و در نتیجه موجب تعطیلی توالد و تناسل خواهد شد. بدیهی است این امر با هدف آفرینش منافات خواهد داشت. [۶]

← شکل دادن به طبیعت با قوانین خود ساخته

نزد همجنس گرایان، حقیقت، ریشه در پذیرش و تعمق در طبیعت ندارد؛ حقیقت، بیش تر آن چیزی است که ما می سازیم؛ پس طبیعت تبدیل به خاک رس کوزه گری می شود؛ انسان نیز به عنوان گونه ای از یک موجود شبه خدا، تبدیل به کوزه گر می شود و بر اساس اراده خود، طبیعت را با قوانین جدید خود ساخته، دوباره شکل می دهد و این قیامی است علیه خداوند که یافته ایست فطری در نهاد بشر. [۷]

← گمراه کننده بودن قوانین غلط بشری

انسان هنگامی از آلودگی ها و گناهان مختلف نجات می یابد که در پرتو قانون کامل و اجرای آن قانون زندگی کند، قانونی که تمام ویژگی های ساختار انسان را مورد توجه دقیق قرار داده و آن چه را که موجب تکامل بشر و باعث رستگاری و نجات او از انحرافات و کژراهه ها است تامین نماید. چنین قانونی جز قانون الهی نخواهد بود؛ چرا که خداوند آفریدگار انسان و به تمام خصوصیات روحی و جسمی او آگاه می باشد و می داند که چه قانون و برنامه ای انسان را رستگار می سازد. روی این اساس نتیجه می گیریم که قوانین غلط بشری یکی از عوامل و زمینه های فرهنگی گناه است؛ چرا که این قوانین به جای آن که نجات بخش باشد گمراه کننده است. [۸]

← همجنس گرایی یکی از مهم ترین انحرافات جنسی

روان شناسان و پزشکان معروف جهان، همجنس گرائی را یکی از مهم ترین انحرافات جنسی قلمداد کرده اند، مثلاً موریس دبس می گوید: یکی از انحرافات جنسی که خیلی شدید و سخت می باشد تمایل به سمت هم جنس است. [۹]

فروید می گوید: عشق به هم جنس را می توان پردامنه ترین انحرافات خواند. [۱۰] فروید در جای دیگر، همجنس گرایی را وقفه رشد روانی- جنسی تلقی کرد؛ یعنی ترس از اختگی در مردها و ترس از تسلط مادر در مرحله قبل از مرحله ادیپی، باعث پیدایش همجنس خواهی است. [۱۱]

«رادو» یک از دانشمندان روان شناسی جنسی اظهار داشته است؛ همجنس بازی نتیجه و حاصل ترس های مخفی و پنهان شده از جنس مخالف است. [۱۲]

← کاهش تمایل به جنس مخالف و سرد مزاجی

دانشمندان می گویند: ادامه کار همجنس بازی، تمایلات جنس را نسبت به جنس مخالف در انسان تدریجاً می کاهد و احساس زنانه در او پیدا می شود، و هر دو گرفتار ضعف مُفرط جنسی و سرد مزاجی می شوند، به طوری که بعد از مدتی قادر به آمیزش طبیعی (آمیزش با جنس مخالف) نخواهند بود. [۱۳]

← همجنس گرایی خلاف فطرت آدمی

همجنس گرایی، برخلاف فطرت آدمی است. ویژگی فطری، خصوصیتی است که در نوع انسان ها و در تمام زمان ها وجود داشته باشد، حتی اگر زیر انبوهی از خواسته های منحرفان و منکران آن، مدفون شده باشد. [۱۴]

← اعتقاد به اختلال روانی بودن همجنس گرایی

کمیته بهداشت روانی انجمن روانپزشکان آمریکا، همجنس گرایی را یک اختلال روانی شمرده اند. [۱۵]

← تمایز شغلی و اجتماعی و ابتلا به بیماری های جسمی

برخی از محققان سعی کرده اند که همجنس خواهی را طبیعی جلوه داده و آن را رسمیت دهند، اما حقایق زندگی روزانه همجنس گرایان در تمایز شغلی و اجتماعی با دیگران ادعای این گروه از محققان را باطل می سازد. علاوه بر این، بیماری مخرب ایدز، روابط جنسی همجنس گرایان را مختل ساخته و حقیقت دیگری را روشن می سازد که بیانگر غیرطبیعی بودن همجنس گرایی است. مخصوصا شیوع بیش تر این بیماری در همجنس گرایان مرد این موضوع را روشن تر می سازد. [۱۶]

← عدم اثبات عوامل زیستی در ابتلا به همجنس گرایی

در بسیاری از نظریه ها تلاش شده است که علت همجنس خواهی را بر اساس تغییر زیستی یا هویت جنسی تبیین نمایند، اما توفیقی در این زمینه به دست نیامده است. میزان تستوسترون در مردان همجنس گرا و غیر همجنس گرا تقریبا مساوی است. پژوهش های زیستی در مورد زنان همجنس خواه نیز نتیجه مشابهی را مطرح کرده است. [۱۷]

همجنس گرایان مدعی هستند که پژوهش های علمی ثابت می کنند که چنین گرایش هایی دارای خواستگاه بیولوژیکی در بدن انسان می باشند یعنی آن ها همین گونه متولد شده اند و این رفتار در کنترل آن ها نیست. در جواب آن ها می توان گفت: سه تحقیق مختلف از سوی محققان فعال در «حقوق همجنس گرایان» که خود نیز همجنس گرا بودند، برای حمایت از نظریه مطرح شده در بالا انجام گرفته است که به شرح زیر می باشند: بررسی کروموزوم X، تحقیق بر روی عملکرد هیپوتالاموس، تحقیق بر روی دوقلوهای همسان همجنس باز. جالب است که در تمام این کاوش های به عمل آمده بر روی افراد همجنس گرا و غیرهمجنس گرا، نتیجه مشابه بوده. پس هیچ مدرک موثقی وجود ندارد که اثبات کند، همجنس گرایی به دلیل وجود ژن های معینی در بدن انسان بروز می کند. [۱۸]

← کاهش اعتماد به نفس در همجنس گرایان

زنان و مردانی که دارای انحراف همجنس بازی هستند، معمولا نسبت به خود اعتماد به نفس ندارند، خود را از لحاظ صفاتی که یک زن یا مرد باید داشته باشد، کم تر احساس می کنند. [۱۹]

← عوامل محیطی علت ابتلا به همجنس گرایی

همجنس بازی را چه در زنان و چه در مردان باید مولود عوامل محیطی محسوب کرد، پس این رفتار فطری نیست. لذا اگر کسی بخواهد انحراف جنسی خود را به گردن ژنتیک، ساختار زیستی یا جبر محیط بگذارد، می خواهد خود را در برابر خطاها و قصورهائی که در فائق شدن بر مشکلاتش مرتکب شده، نادیده بگیرد و هم چنین والدینش را از اشتباهاتی که در تربیت و آموزش و پرورش او مرتکب شده اند، تبرئه کند. [۲۰]

← عدم توجیه قانع کننده برای رفتارهای همجنس گرایی

با توجه به عوامل اجتماعی، هیچ عذر و بهانه قانع کننده ای وجود ندارد که همجنس گرایان با اتکا به آن بتوانند رفتار خود را توجیه نمایند. برای درک بهتر این قضیه می توان از این مثال بهره گرفت: متهمان بسیار زیادی در سطح جامعه وجود دارند که به سرقت اشیاء و یا مشروب خواری اعتیاد دارند؛ اما این امر سبب نمی شود که اصل حق انتخاب از آن ها سلب شود. خودشان می توانند تصمیم بگیرند که این کار را انجام دهند یا خیر. جامعه نیز هنوز خود همین افراد را مسئول مستقیم جرایم شان می داند و خودشان به تنهایی باید در قبال کارهایشان پاسخگو باشند. [۲۱]

← عدم ارتباط همجنس گرایی با خصوصیات ذاتی انسان

گزارش نهایی ارگان تعمید در جنوب استرالیا (BUWA) پیرامون تمایلات جنسی بشر حاکی از آن است که فرد تنها با قدرت تشخیص فردی خود تصمیم می گیرد که همجنس باز شود و با انتخاب های آگاهانه خود را در ارتباط جنسی با یکی از همجنسان خود قرار می دهد. . . این امر هیچ گونه ارتباط معقولی با خصوصیات ذاتی انسان از قبیل جنسیت یا نژاد ندارد. [۲۲]

← نقش مکمل زن و مرد در ازدواج

خداوند مرد و زن را آفرید تا این دو جنس در زندگی مکمل یکدیگر باشند؛ به همین دلیل هم هست که خداوند ابتدا آدم و سپس حوا را خلق نمود نه «آدم و کامبیز» یا «ساناز و حوا»! [۲۳]

← جنسیت متفاوت در ازدواج سالم و معقول

برای یک ازدواج سالم و معقول طرفین باید از دو جنس مختلف باشند. در اثبات این نظریه دلایل بسیار زیادی وجود دارند که ما در این قسمت به پاره ای از آن ها اشاره مختصری خواهیم داشت.

←← آناتومی بدن

ساختار آناتومی بدن انسان برای برقراری ارتباط جنسی میان یک زن و یک مرد طراحی شده و علم زیست شناسی ارتباط میان زن و مرد را تایید می کند. هیچ عامل بیولوژیکی ارتباط همجنس گرایانه را تایید و حمایت نمی کند.

←← تولید مثل

آمیزش جنس مذکر و مونث (حتی در حیوانات) آن ها را قادر می سازد که تولید مثل کرده و زاد و ولد نمایند. در کتاب های آسمانی نیز می خوانیم که «بارور شوید، تولید مثل کنید و در تمام زمین پراکنده شوید. » این پیامی است که قرن ها پیش زمانی که نوح و قومش توانستند از آن طوفان سهمگین جان سالم به در برند بر آن ها نازل شد. اما زاد و ولد و تولید مثل تنها دلیلی نیست که خداوند انسان را از دو جنس مذکر و مونث آفریده.

گزارش های (BUWA) از این قرار است که صمیمیتی که از طریق گرایش های جنسی میان زن و شوهر به وجود می آید دارای فواید بی شماری برای هر دو طرف می باشد و از سوی خداوند برای ایجاد پیوندهای محکم تر، لذت و خوشی، و نهایتا تولید مثل در وجود آن ها قرار گرفته است.

←← وظایف مکمل زن و مرد در زندگی

هم چنین خدواند به زن و مرد وظایفی را محول نموده که هر یک بتواند مکمل دیگری بوده و زندگی همزیستی مناسبی را در کنار یکدیگر داشته باشند. خانم ها در مواردی که آقایون ناتوان هستند به آن ها کمک می کنند و بالعکس مردها نیز در مسائلی که خانم ها قادر به انجام آن نیستند، آن ها را کمک می کنند و وظایف هیچ یک نسبت به دیگری برتری ندارد و هر دو در یک سطح قرار دارند. با به کار گیری این روش همواره روح امید و تجلی در زندگی آن ها زنده نگه داشته خواهد شد. [۲۴]

←← آسیب زایی جسمی در همجنس بازی

همجنس گرایان معتقدند که در رابطه آنان، کسی آسیب نمی بیند، در حالی که برقراری ارتباط جنسی با فرد همجنس به طور آشکارا بیماری های عدیده ای را به همراه دارد. البته همه ما می دانیم که برقراری روابط جنسی حتی با جنس مخالف اگر روند بی بند و باری به خود گیرد، ممکن است موجبات ابتلا به برخی از انواع بیماری های آمیزشی را فراهم آورد؛ اما همجنس گرایی روند سرایت بیماری هایی نظیر تبخال مقعد، هپاتیت B، انگل، تومور روده و ایدز را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد. در تحقیقی که بر روی طول عمر مردان همجنس باز در دهه ۹۰ در کانادا انجام شد، پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که مردان همجنس باز در حدود ۱۲ تا ۸ سال کم تر از همنوعان غیر همجنس باز خود عمر می کنند. [۲۵]

← آثار منفی همجنس بازی بر کودکان این خانواده ها

روانشناسان اجتماعی اطمینان خاطر دارند که کودکانی که در خانواده های «گی و لزبین» (همجنس باز) زندگی می کنند یک عامل منفی بر روی آن ها تاثیر پایدار دارد: زمانی که فرد از دوران کودکی چیزی را آموزش ببیند در زمان بزرگسالی به هیچ وجه نمی تواند آن را فراموش کند و خود را از آن جدا سازد. شما هیچ گاه قادر نیستید ارزش های اخلاقی و نصایح الهی را به فرزندتان آموزش دهید در حالی که خودتان پا بر روی آن ها می گذارید و نقضشان می کنید. شاید همه ما مرتکب گناهان زیادی در طول روز شویم اما زندگی کردن در یک خانواده همجنس باز، اخلاقی را به صورت عادت در ذهن کودک شکل می دهد که فقط یک رفتار اشتباه نیست؛ بلکه یک گناه نابخشودنی است. [۲۶]

سخن پایانی

با نظر به کلیه مسائل اخلاقی و اعتقادی ما در مورد خاستگاه اولیه بشر روشن است که گرایشات و رفتار و برخورد ما باید حد و مرز عقلانی و اخلاقی را همواره حفظ نماید. اگر ما معتقد باشیم که از ماده ای چسبناک و مشمئزکننده با آمیزه ای از اتفاقات تصادفی و تلاش و تقلا برای بقا به وجود آمده ایم، بنابراین کاملا قابل قبول است که بگوییم هیچ قدرت برتری وجود ندارد و ما خودمان می توانیم برای ادامه زندگی قوانین پیشنهادی خودمان را به کار گیریم؛ اما اگر بنا را بر این بگذاریم که یک خدای مهربان و بخشنده وجود دارد که به دنیا آمدن ما را برنامه ریزی کرده و برای ادامه راه برایمان دستوراتی را مهیا ساخته، پس ما هم باید از فرمان های او پیروی کنیم.

خداوند در کتب آسمانی معیارهای متعارف و الگوهای خود را به بشر منتقل نموده و شالوده های بنیادین سعادت را آموزش داده تا انسان ها با پیروی از آن ها به سلامت و کامیابی دست یابند.

با توجه به تمام این صحبت ها باز برای همجنس گرایان جای امیدواری وجود دارد. خداوند بخشنده است و توبه کسانی را که از گناهان خود پشیمان هستند، می پذیرد و از گناهانشان چشم پوشی می کند. آن ها باید به درگاه خداوند توبه کند و تصمیم بگیرند که از این پس بر طبق فرامین الهی زندگی خود را ادامه دهند تا پروردگار را از خود راضی و خشنود نگه دارند. اگر ندامت و پشیمانی و تصمیم به اصلاح و تجدید نظر خالص و حقیقی باشند از شما پذیرفته خواهد شد؛ تمام افراد معتقد نیز روزی گناهی مرتکب شده اند و اکنون توبه کرده و جزء نیکوکاران قلمداد می شوند.

پانویس

۱.         ↑ www.tahoordanesh.com

۲.         ↑ www.Mardoman.net

۳.         ↑ www. Mardoman.net

۴.         ↑ تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۵۷.

۵.         ↑ www.tahoordanesh.com

۶.         ↑ www.parsiteb.com

۷.         ↑ www.tahoordanesh.com

۸.         ↑ www.tahoordanesh.com

۹.         ↑ بلوغ (چه می دانم)؛ موریس دبس، ترجمه حسن صفاری، نشر کتابفروشی و چاپخانه علی اکبر علمی، ۱۳۲۸؛ ص۶۴.

۱۰.       ↑ روانکاوی برای همه، ص۱۰۰.

۱۱.       ↑ روانشناسی رفتار جنسی، محمد باقر کجباف، نشر روان، ۱۳۸۵.

۱۲.       ↑ روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، مسعود انصاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹، نشر کتابفروشی اشراقی.

۱۳.       ↑ www.parsiteb.com

۱۴.       ↑ روانشناسی رفتار جنسی، محمد باقر کجباف، نشر روان، ۱۳۸۵.

۱۵.       ↑ روانشناسی رفتار جنسی، محمد باقر کجباف، نشر روان، ۱۳۸۵.

۱۶.       ↑ روانشناسی رفتار جنسی، محمد باقر کجباف، نشر روان، ۱۳۸۵.

۱۷.       ↑ روانشناسی رفتار جنسی، محمد باقر کجباف، نشر روان، ۱۳۸۵.

۱۸.       ↑ www.Mardoman.net

۱۹.       ↑ روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، مسعود انصاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹، نشر کتابفروشی اشراقی.

۲۰.       ↑ روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، مسعود انصاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹، نشر کتابفروشی اشراقی.

۲۱.       ↑ www.Mardoman.net

۲۲.       ↑ www.Mardoman.net

۲۳.       ↑ www.Mardoman.net

۲۴.       ↑ www.Mardoman.net

۲۵.       ↑ www.Mardoman.net

۲۶.       ↑ www.Mardoman.net

منبع : سایت پرسمان دانشجویی/نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.