اقتصاد مقاومتی؛ نشانگر مردم سالاری اقتصادی اسلام

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، درباره الگوهای موجود اقتصادی و جایگاه اقتصاد مقاومتی در این میان اظهار داشت: الگوها براساس جایگاه سرمایه، فعالان اقتصادی به معنای خاص خود یعنی نیروهای کار و مردم به سه دسته قابل تقسیم هستند.

وی اظهار داشت: این سه دسته شامل سرمایه سالاری اقتصادی، دولت سالاری اقتصادی و مردم بنیانی یا مردم سالاری اقتصادی می‌شود و وقتی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را نگاه می‌کنیم با الگوهای سرمایه سالاری و دولت سالاری نمی‌سازد. بلکه مؤلفه‌های خاص خود را دارد.

این استاد حوزه درباره الگوی سرمایه سالاری اقتصادی خاطرنشان کرد: در این الگو مالکیت منابع تولید، محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصاد تابع سرمایه و صاحب سرمایه است. در الگوی دولت سالاری اقتصادی نیز مالکیت منابع، محصول تولیدی و مدیریت فرآیند تولید تابع دولت و خواسته‌ها و اراده او است.

وی ادامه داد: در الگوی مردم سالاری اقتصادی دینی و اسلامی باید شرایط برای همه مردم فراهم باشد تا مالک منابع تولیدی، محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی داشته باشند. به همین دلیل الگوی اقتصاد مقاومتی مردم بنیان، عدالت محور، درون زا، برون گرا، دارای رویکرد جهادی، مولد، دانش بنیان، فرصت ساز و انعطاف پذیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام است، تأکید کرد: نظریه مردم سالاری دینی در تمامی حوزه‌های مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، اقتصادی و… باید خود را نشان دهد و اقتصاد مقاومتی نشانگر نظریه مردم سالاری دینی در عرصه اقتصادی است.

وی یادآور شد: ما در نظریه مردم سالاری دینی در حوزه دفاعی تجربه خوبی داشتیم و اگر تفسیر درستی از اقتصاد مقاومتی صورت گیرد مسلماً مردم سالاری دینی در حوزه اقتصادی رخ خواهد داد و شاهد تجربه و پیشرفت خوبی خواهیم بود.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه درباره این‌که آیا اقتصاد مقاومتی تنها برای دوران تحریم است یا پس از تحریم نیز قابلیت اجرا دارد نیز عنوان کرد: ما دو فرض در نظر می‌گیریم. ۱- نظام جمهوری اسلامی ایران در هیچ عرصه‌ای دشمن ندارد(البته این فرض هرگز وجود خارجی پیدا نمی‌کند) ۲- نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف همانند اقتصاد دشمن دارد.

وی افزود: در فرض دوم که جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی دشمن دارد بدون شک ما نیازمند الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. چون این الگو پس از آن که دشمن جنگ تمام عیار علیه ما راه انداخت رهبر معظم انقلاب برای دفاع از مرزهای اقتصادی آن را فرمودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی درباره فرض نخست یعنی دشمن نداشتن نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: الگوی اقتصاد مقاومتی برآمده از اقتصاد اسلامی‌است. الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام است به همین دلیل حتی اگر دشمن نداشته باشیم و دشمن در جنگ اقتصادی با ما نباشد، اگر الگوی مناسب از اقتصاد اسلامی برای هر شرایطی اتخاذ کنیم، خودش اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم در مسیر درست آرمان‌های انقلاب باشیم، امکان ندارد دشمن نداشته باشیم. اقتصاد جهان یک نظام سرمایه سالاری مطلق است و اگر ما بخواهیم مسیر درست اقتصادی خود را طی کرده و عدالت اقتصادی اسلام را دنبال کنیم امکان ندارد دشمن یعنی نظام اقتصادی سرمایه داری ساکت بنشیند، چون نظام اقتصادی اسلام تنها برای مرزهای ما نیست بلکه برای تمامی ‌مستضعفین است.

استاد حوزه و دانشگاه با یادآوری این موضوع که رهبر معظم انقلاب در سال ۸۹ موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، بیان داشت: ایشان در سال ۹۶ فرمودند «درباره اقتصاد مقاومتی تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد ولی پیش نمی‌رود، معلوم است این جا گره ای وجود دارد.»

وی تأکید کرد: متأسفانه بنده سراغ ندارم و ندیدم(در حال رصد هستم و ندیدم) نه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که دولت متولی آن است، نه ستاد فرماندهی استان‌ها، نه اساتید دانشگاه و نه فعالان اقتصادی که در سراسر ایران به عنوان اقتصاد مقاومتی فعالیت می‌کنند اعم از سپاه، بسیج و… یک نفر بگوید حضرت آقا چه می‌فرمایند. بنده معتقدم وقتی حضرت آقا فرمودند گره‌ا‌ی وجود دارد باید تمامی متولیان اقتصاد مقاومتی دستور توقف داده و می‌دیدند که آیا راه را درست می‌روند یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی درباره گره‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قائل است اقتصاد مقاومتی دارای دو گره است؛ ۱- تبیین درستی از اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب صورت نمی‌گیرد. البته مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه گام‌هایی در این زمینه برداشته است.

وی تأکید کرد: ۲- ساختارهای اقتصاد ما هر چند پس از انقلاب خدمات فراوانی به محرومین کرده و پیشرفت‌های خوبی داشته است ولی ریل و ساختار اقتصادی ما نسبت به پیش از انقلاب تغییرات جدی نداشته است. اگر ما اقتصاد مقاومتی را براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب تبیین کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بسیاری از ریل‌های اقتصادی ما باید تغییر کند. اگر این دو گره برطرف شود اقتصاد مقاومتی مسیر خود را پیدا کرده و مشکلات این حوزه حل می‌شود.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه درباره کارهای صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور نیز عنوان کرد: به نام اقتصاد مقاومتی کارهای علمی و عملیاتی صورت گرفته است ولی تا زمانی که آن دو گره وجود دارد این کارها را نمی‌توان کارهای اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر مقام معظم رهبری دانست.

وی ادامه داد: پرسش ما از فعالان اقتصادی این است اگر رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را مطرح نمی‌کردند فعالیت‌های اقتصادی که اکنون انجام می‌دهید، غیر از آن انجام می‌دادید؟ آیا پس از این‌که ایشان موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، شما فرمان را برگرداندید یا این‌که فعالیت‌های اقتصادی که داشتید را به نام اقتصاد مقاومتی جا می‌زنید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی بیان داشت: اگر الگوهای موجود نشانگر اقتصاد مقاومتی بود که رهبر معظم انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح نمی‌کردند. این الگوها نمی‌توانند در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی از مرزهای اقتصادی ما محافظت کرده و از اشغال دشمن خارج کنند.

وی افزود: این نشان می‌دهد راهی که شما(فعالان اقتصادی) می‌روید راه اقتصاد مقاومتی نیست. بلکه همان کارهایی که قبلا انجام می‌دادید را اکنون با آرم اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهید. اقتصاد مقاومتی برای خودش بیش از ۱۰ مؤلفه دارد که شماها دنبال نمی‌کنید.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه یادآور شد: افرادی که به دنبال تحقق و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی هستند در گام نخست باید گره‌ها را بشناسند اگر درست تشخیص ندهند به اقتصاد مقاومتی عمل نشده است.

این استاد حوزه در ادامه گفت‌وگو به تبیین کارکردهای مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه پرداخت و گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از دانش آموختگان اقتصادی و اقتصادان‌های حوزوی به این نتیجه رسیدند که اگر اقدامی در این امر صورت نگیرد ممکن است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همانند سایر سیاست‌ها دچار مشکلات شود به همین دلیل مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی را تشکیل دادند.

وی با بیان این‌که در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گام نخست به کارهای علمی پرداخته شد تا مشخص شود اساساً اقتصاد مقاومتی به دنبال چه چیزی است، اظهار داشت: این مرکز برای خود سه مأموریت تعریف کرده است. مأموریت نخست، راهبری تولید محتوا، مبانی، نظریه، الگو، مدل و شاخص است تا بتواند فعالیت‌های اقتصادی را ارزیابی کند که آیا ۱- اقتصاد مقاومتی است یا خیر و ۲- این فعالیت در چارچوب اقتصاد اسلامی‌است یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی ادامه داد: دومین مأموریت راهبری گفتمان سازی است. یعنی چیزی که تولید می‌کند به مخاطبان خود عرضه کرده و برای مخاطبان خود اقناء ایجاد کند. مأموریت سوم نیز راهبری عملیاتی است. یعنی افرادی که به نام اقتصاد مقاومتی فعالیت اقتصادی می‌کنند را ارزیابی کند که آیا در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستند یا خیر.

وی ادامه داد: مردم بنیادی یکی از مهم ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است از این رو حوزه‌های علمیه نسبت به این موضوع متمرکز شده اند. طی چند مدت گذشته نیز رایزنی‌های مختلفی با زعمای حوزه از جمله آیت الله اعرافی درباره این موضوع داشتیم و گفتیم ما معتقدیم جنگ اقتصادی، جنگ است و باید همانند مدل ۸ سال دفاع مقدس عملیاتی کنیم.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه اذعان داشت: در ۸ سال دفاع مقدس وظیفه روحانیت گفتمان سازی درباره جنگ بود. یعنی روحانیون افراد رزمی – تبلیغی محسوب می‌شدند و نظریه جنگ را از امام راحل گرفته و برای رزمندگان ارائه می‌دادند. حوزه در جنگ تمام عیار اقتصادی نیز باید چنین نقشی را بر عهده گیرد، یعنی تولید محتوا برای نظریه مردم سالاری دینی اقتصادی را بر عهده گیرد.

وی افزود: بخش گفتمان سازی ۸ سال دفاع مقدس را نیز نمازهای جمعه، جماعت و مسجد محوری بر عهده داشت. بخش عملیاتی را نیز تشکل‌های مردمی ‌مانند سپاه، ارتش و بسیج بر عهده داشتند. از این رو به آقای اعرافی پیشنهاد دادیم در جنگ تمام عیار اقتصادی باید سه ضلع حوزه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعت و بسیج مستضعفین پای کار بیایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی تصریح کرد: برای این موضوع نیز نقشه راهی تهیه کردیم که الحمدلله هر سه ضلع پای کار آمده و نقشه راه امضا شده است. قرار شد کمیته ای از نمایندگان تام الاختیار هر سه ضلع ایجاد شود تا تولید گفتمان، گفتمان سازی و عملیاتی صورت گیرد. البته این بدین معنا نیست که دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی وظیفه ای ندارد بلکه اساسا نظریه مردم سالاری دینی این است که نهادهای حاکمیتی رسالت اصلی شان احیا و تقویت ظرفیت‌های مردمی ‌در هر عرصه است.

وی اضافه کرد: مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکنون۶۰ الی ۷۰ تشکل مردم بنیاد که در عرصه ملی فعالیت می‌کنند را شناسایی کرده و تاکنون سه نشست ملی برگزار کرده است. قرار است نشست چهارم نیز در آینده برگزار شود. البته مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خود را یکی از این تشکل‌ها می‌داند نه این‌که برای خود جایگاه و شأن خاصی نسبت به این تشکل‌ها قائل باشد هر چند تبیین تفسیر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری بر عهده این مرکز می‌باشد.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان خود با اشاره به این‌که اگر مردم بتوانند یک مجلس و دولت مردمی‌و مردم بنیادی در چارچوب مردم سالاری دینی با رأی خود تشکیل دهند، معتقدم در حوزه اقتصاد مقاومتی از این ظرفیت بی کران، عمیق و تمام نشدنی مردم استفاده کرده و آن را ارتقا دهیم و دشمن را از مرزهای اقتصادی خودمان دور کنیم.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.