مقاومت، تنها راه

مفهوم و مؤلفه های گفتمان مقاومت

مقاومت در لغت، به معنای ایستادگی، برابری، مقابلی، پافشاری، استقامت، پایداری است. (دهخدا، ذیل مقاومت) مفهوم اصطلاحی نیز از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته است و همین معنا را در حوزه های مختلف به کار برده اند. می توانیم دو ویژگی اساسی برای مقاومت بیان کنیم:

أ. حتماً باید کنشی به وقوع بپیوندد تا مقاومت به منصۀ ظهور رسد. از این ویژگی ممکن است این گونه برداشت شود که بنابراین، مقاومت ماهیتی انفعالی دارد، اما باید دانست که الزاماً به مفهوم انفعال نیست، بلکه می تواند رفتاری فعالانه و لو کلامی، شناختی یا فیزیکی باشد. بنابراین، مقاومت ممکن است به دلیل وجود شرایط خاص یا اقدامات اولیه باشد، اما راهبردها و تاکتیک های آن می تواند فعالانه باشد و ابتکار عمل در اختیار مقاومت کننده باشد.

ب. مقاومت به سبب وجود دست کمی از تضاد با وضع موجود است؛ این تضاد در قالب مخالفت، نفی، تغییر اجتماعی، تناقض، مقابله، به چالش کشیدن یا تخریب و اختلال بیان می شود.

ج. مقاومت، سیاستی مستمرّ است، نه مقطعی.

 1. ۱. مفهوم، مبانی و شاخص های دولت مقاومت
 2. ۲. نگاهی به ریشه های نظری؛ مولفه های مقاومت
 3. ۳. سخنان مقام معظم رهبری مولفه های «مقاومت»
 4. ۴. مولفه های«مقاومت»در کلام مقام معظم رهبری حفظه الله
 5. ۵. مؤلفه های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در جهان اسلام
 6. ۶. تأثیر نگرش معنوی بر پیروزی مقاومت حزب الله
 7. ۷. تأثیر عوامل معنوی در پیروزی مقاومت حزب اللّه لبنان
 8. ۸. انتظار، عامل پایداری در برابر رهبری های فاسد
 9. ۹. وحدت و مقاومت اسلامی  
 10. ۱۰. بررسی تطبیقی گفتمان مقاومت اسلامی حزب الله لبنان و گفتمان سلفی تکفیری

مقاومت در قرآن

استقامت در مفهوم قرآنی آن اصطلاحی برای پایداری در دین و مسیر حق در برابر کژیهاست. اهل معرفت تعابیری چون «اهل استقامت» و «منزل استقامت» را که مرحله ای از مراحل سلوک الی اللّه است به کار می برند. در نظر عارفان، استقامت برزخی است بین پرتگاههای مخوف عالم تفرق و سدرةالمنتهای عالم جمع و روحی است که احوال سالکان بدان زنده و باقی است.

واژه استقامت به صورت مصدری در قرآن نیامده است؛ اما صورتهای فعلی و اسم فاعلی آن 47 بار به کار رفته است: در 9 آیه، مشتقات فعلی استقامت 10 بار به صورتهای «استقم» (هود/ 11، 112؛ شوری/ 42، 15)، «استقیما» (یونس/ 10، 89)، «استقیموا» (فصّلت/ 41، 6) برای امر به استقامت، و به گونه «یسْتَقِیمَ» (تکویر/ 81، 28) و «اسْتَقامُوا» (توبه/ 9، 7؛ فصّلت/ 41، 30؛ احقاف/ 46، 13- 14؛ جنّ/ 72، 16) برای بیان آثار استقامت، استعمال شده است. در 37 آیه دیگر نیز واژه «مستقیم» که اسم فاعل مصدر استقامت است کاربرد دارد؛ از جمله در 51 آل عمران/ 3؛ 4 یس/ 36 و 61 زخرف/ 43.

بیشتر مباحث قرآنی استقامت مربوط به 9 آیه ای است که متضمن مشتقات فعلی استقامت است. در این آیات جز آیه 7 توبه/ 9 که به موضوع استقامت در عهد و پیمان پرداخته سایر آیات، استقامت را در مورد توحید و سیر به سوی خدا مطرح کرده است.

 1. ۱. استقامت، پایداری در دین
 2. ۲. آیات استقامت
 3. ۳. استقامت و سازش نکردن در قرآن
 4. ۴. استقامت در قرآن
 5. ۵. قرآن در کلام رهبری – سوره هود آیه 112
 6. ۶. روز مقاومت و ایثار

مقاومت در سیره معصومان(ع)

دین به برکت دفاع و جهاد پایدار می شود. قرآن برای مقابله با دشمن دستور پایداری می دهد. که اگر پایداری نباشد هیچ گاه آرمان الهی تحقق نمی یابد: (فَاصْبِرْ کمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) «همانند پیامبران صاحبان اراده پولادین صبر و مقاومت کن.»(فَاسْتَقِمْ کمٰا أُمِرْتَ) «همان طور که مأمور هستی باید مقاومت کنی.»

رسول الله صلی الله علیه و آله با رهنمود خدای سبحان آن مقدار در راه آرمان الهی خویش استقامت کرد که وقتی از او سؤال شد چگونه این مقدار زود پیر شدی، فرمودند سوره هود به خاطر این آیه که دستور مقاومت می دهد، و سوره واقعه مرا پیر کرد:

(قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله اسرع الیک الشیب قال شیبتنی هود و الواقعه) سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و مقاومت حضرت درس پایداری در راه حق به همگان می آموزد. رسول الله صلی الله علیه و آله در تحمل آزار دشمن، سختی های نظام نو پا کمبودهای جبهه و جهاد، تحمل شکنجه و آزار و کشته شدن یاران، و آوارگی از وطن، و سایر طرفندهای دشمن آن چنان مقاومت نمود که پایداری را از پای در آورد! و این همان تحقق صبر جمیل است که قرآن به آن رهنمود است: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِیلاً «شکیبایی زیبا پیشه کن.»

 1. ۱. رسول الله و پایداری
 2. ۲. آزمایش و استقامت
 3. ۳. مبانی فقهی مقاومت از دیدگاه اهل سنت
 4. ۴. امام حسین علیه السلام و ضرورت مقاومت
 5. ۵. صبر و مقاومت در سیره پیشوایان
 6. ۶. الگوهای صبر و اسطوره های مقاومت
 7. ۷. الفبای فرهنگ زینبی علیها السلام

تاریخ مقاومت

سران قریش که از نقشه های قبلی خود نتیجه نگرفتند، پیغمبر را سخت تحت مراقبت قرار دادند واز هر فرصت برای آزار رساندن به آن حضرت خودداری نمی کردند. سران هر قبیله، افراد مسلمان خود را شکنجه می دادند و آنها را وا می داشتند که از اسلام و پیغمبر برگردند.

پیغمبر هم که وضع را چنین دید موضوع را با ابوطالب عموی خود در میان گذاشت و هردو صلاح را در آن دیدند که برای دوری از قریش و حفظ از گزند آنان کلیه مردان وزنان بنی هاشم به دفاع از پیغمبر پناه به دره ای واقع در بیرون مکه ببرند.

دره را در زبان عربی «شعب» می گویند، و بعدها این دره معروف به «شعب بنی هاشم» یا « شعب ابی طالب» شد.

تمام افراد بنی هاشم اعم ازآنها که مسلمان شده بودند یا غیره مسلمانان آنها فقط روز غیرت قبیله ای به دعوت ابوطالب حاضر شدند در دره از پیغمبر حمایت کنند.

هنگامی که قریش اطلاع یافتند توانائی بر کشتن پیغمبر ندارند، و ابوطالب او را تسلم آنها نخواهد کرد، و از اشعار وی در این خصوص آگاهی یافتند، عهدنامه ای نوشتند و مهر کردند مبنی بر اینکه بنی هاشم را در دره خارج مکه محاصره اقتصادی کنند.

نه چیزی به آنها بفروشند و نه به آنها زن بدهند و نه از آنها زن بگیرند، و نه داد و ستد نمایند، مگر اینکه ابوطالب محمد را به آنان تحویل دهد تا او را به قتل رسانند! سپس همگی مضمون عهدنامه ر اتعهد نمودند و هشتاد نفر ذیل آن را مهر کردند.

به دنبال آن قریش، پیغبر و خاندانش و تمامی اولاد عبدالمطلب را غیر از ابولهب که در دفاع از پیغمبر شرکت نکرد، در محاصره اقتصادی قرار دادند. این واقعه شش یا هفت سال بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و دو سال بعد از دعوت عمومی آن حضرت بود.

بدین گونه پیغمبر و بنی هاشم سه سال در آن دره به سر بردند تا آنجا که آنچه پیغمبر و ابوطالب و خدیجه داشتند به اتمام رسید، و سخت در مضیعه زندگی قرار گرفتند.

 1. ۱. محاصره پیغمبر و بنی هاشم از طرف قریش
 2. ۲. مقاومت مسلمانان
 3. ۳. آیات مرتبط با رخدادها؛ غزوه حمراء الاسد، نمونه ی مقاومت و فداکاری مسلمانان
 4. ۴. مرجعیت شیعه و مقاومت در برابر اشغالگران
 5. ۵. مقاومت یا تسلیم در برابر بیگانگان
 6. ۶. مقاومت امام خمینی(ره)در برابر نقشه های اسارت بار
 7. ۷. قیام قم، حماسه مقاومت و فداکاری تاریخ مقاومت
 8. ۸. انقلاب اسلامی، 40 سال بالندگی و اقتدار
 9. ۹. حدیث و مقاومت
 10. ۱۰. مقاومت اسلامی حزب الله لبنان
 11. ۱۱. تهاجم؛مقاومت؛ پیروزی

جغرافیای مقاومت

هنگامی که امام خمینی(ره) روز قدس را روزقیام همه مستضعفین عالم علیه رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند، چنین تصور می شد که ایشان در تلاشند تا فقط مسئله آزادسازی قدس و فلسطین را زنده و توجه جهان اسلام را به این اولویت مهم جلب کنند و کمتر کسی متوجه منظور امام و افقی که ایشان ترسیم کردند، شد. اکنون که بیداری اسلامی از دل مقاومت ضد صهیونیستی بیرون آمده است، به خوبی درمی یابیم که راه رهایی همه جهان اسلام، از مسیر نفی این رژیم جعلی می گذرد. بررسی کارکرد رژیم صهیونیستی در حفظ شرایط استبداد و عقب ماندگی کشورهای منطقه و ارتباط همه این مسایل به استمرار حیات این رژیم غاصب نشان می دهد که جهان اسلام برای خروج از دایره عقب ماندگی و وابستگی ناگزیر است مبنای نگاه کلان خود را آزادسازی فلسطین و نفی رژیم صهیونیستی قرار دهد و نگاه خرد و تنگ نظرانه مبتنی بر ناسیونالیسم را کنار بگذارد. آغاز موج بیداری اسلامی در شمال افریقا و خاورمیانه در سال 1390، چهره خاورمیانه را دگرگون ساخت، ساختار داخلی بسیاری از کشورها را دستخوش تحول جدی کرد و سیاست خارجی، اتحاد و ائتلاف این کشورها را نیز تغییر داد؛ در نتیجه، رژیم صهیونیستی به شدت احساس خطر کرد و سردمداران امریکا به ناچار تحولات منطقه و گفت وگو با جریانات اسلامی ای را که نقش مهمی در این فرایند ایفا کردند، پذیرفتند. تغییر باورهای اجتماعی، مهم ترین متغیر در جریان بیداری اسلامی است.

 1. ۱. آرمان قدس، مقاومت و بیداری اسلامی
 2. ۲. همگرایی محور مقاومت
 3. ۳. تحولات سوریه و پیروزی مقاومت
 4. ۴. علل گرایش به محور مقاومت در یمن
 5. ۵. توطئه و پروژه آمریکایی اسرائیلی با هدف جدا کردن سوریه از محور مقاومت چگونه شکل گرفت؟
 6. ۶. حمایت از مقاومت در سیاست خارجی کشورهای شمال آفریقا و مولفه های موثر بر آن

جمهوری اسلامی ایران، منشأ و محور مقاومت

حمایت مادی و معنوی از هسته های مقاومت و نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان اسلام، علاوه بر آن که به عنوان وظیفه ای ایدئولوژیکی برای دولت اسلامی است، نقش بسیار زیادی در تأمین منافع و امنیت ملی و گسترش حوزه های نفوذ کشورمان در ابعاد مختلف دارد و به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های قدرت برای جمهوری اسلامی، موجب بازدارندگی ابرقدرت ها از عملی کردن اهداف امپریالیستی آنان در قبال منطقه و کشورمان می گردد و کمک به این مردم مبارز، به معنای استحکام بخشیدن به سنگرهای دفاعی خود است. آینده نگری و تأمین منافع بلندمدت، خود بهترین دلیل بر انجام چنین اقداماتی است؛ زیرا آرمان ها و اهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، هرگز به فلسطین و لبنان محدود نمی شود؛ بلکه آنان آرزوی سیطره بر جهان اسلام و به ویژه ام القرای آن (جمهوری اسلامی ایران) را در سر می پرورانند؛

چنان که مقام معظم رهبری می گوید: «سیاست راهبردی آمریکا، ایجاد ناامنی و بحران و جنگ در این منطقه است؛ بدانند که هر چه ناامنی را گسترش دهند، ملت ها را بر خود خشمگین تر و دنیا را برای خود ناامن تر خواهند کرد. رفتار و خوی تجاوزگرانه آمریکا و اسراییل، روح مقاومت را بیش از پیش در دنیای اسلام زنده خواهد کرد و ارزش جهاد را برای آنان نمایان تر خواهد ساخت. دنیای اسلام و جوانان مسلمان در همه کشورهای اسلامی بدانند که راه مقابله با گرگ وحشی صهیونیزم و تجاوزگری شیطان بزرگ، جز مقاومت فداکارانه نیست. تسلیم و انقیاد در برابر دولت مردان ماجراجو و فتنه گر آمریکا، برطمع و جسارت آنان می افزاید و کار را بر ملت ها سخت تر می کند. اگر لبنان تسلیم تجاوز اسراییل و آمریکا می شد و اگر جوانان مجاهد حزب الله و مردم مظلوم جنوب، رنج این دفاع مقدس را به جان نمی خریدند، محنتی بلند مدت و ذلتی روزافزون، همه ملت لبنان را تهدید می کرد و ادامه این روند تهاجمی، تمام این منطقه را در برمی گرفت. امروز، حزب الله، خط مقدم دفاع از امت اسلامی و همه ملت های این منطقه است»

 1. ۱. ایستادگی و مقاومت منطقی ترین راه
 2. ۲. تفکر و اندیشه مقاومت
 3. ۳. نگرشی بر مبانی حمایت از مقاومت اسلامی در سیاست خارجی ایران; مقاومت اسلامی و منافع ملی
 4. ۴. مقاومت اسلامی، وظایف ایدئولوژیک و منافع ملی
 5. ۵. نقش ج. ا. ایران در هویت بخشی به مجموعه امنیتی محور مقاومت
 6. ۶. در امتداد دفاع مقدس
 7. ۷. روابط جمهوری اسلامی ایران با جنبش های مقاومت اسلامی فلسطین (با تأکید بر جنبش جهاد اسلامی)
 8. ۸. تأثیر انقلاب اسلامی بر هندسه قدرت مقاومت اسلامی در غرب آسیا
 9. ۹. جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 10. ۱۰. پیرامون موضوع انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر صهیونیسم

حزب الله لبنان و حماسه مقاومت

پیروزی و مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی که در بین لبنانی ها به «نبرد تموز» شهرت یافته و براساس یک «نقشه جامع» که توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، مصر، اردن، عربستان و احزاب شاخص طیف 14 مارس لبنان طراحی شده بود، به اجرا درآمد.

در همان هفته اول، ارتش رژیم صهیونیستی که توانایی جنگیدن با حزب الله را نداشت، مایل بود پایان جنگ را اعلام کند، ولی آمریکایی ها اصرار داشتند که این رژیم چیزی را به دست آورد و سپس آتش بس را اعلام کند. از این رو، سه هفته دیگر با اصرار آمریکایی ها جنگ ادامه پیدا کرد ولی در نهایت آمریکا نیز تسلیم شد و با تصویب قطعنامه 1701شورای امنیت- که شباهت زیادی به قطعنامه 598 دارد- بر پایان آن مهر تأیید کوبید.

وقتی جنگ تمام شد دو طرف جنگ در دو وضعیت کاملاً متفاوت قرار داشتند. صهیونیست ها یکی یکی به شکست سنگین خود اذعان کردند و البته آمریکایی ها نیز اینگونه اعتراف کردند: «هیچ کس پیروز نشده است!»

حالا دیگر شکست ناپذیر بودن ارتش صهیونیستی، اقتدار هول انگیز نیروی هوایی آن، قدرت اطلاعاتی موساد، نقش موثر حمایت های سیاسی غرب و اعراب از تل آویو در مقابل حزب الله فرو ریخته و موجی از بی اعتمادی تار و پود دولت جعلی، ملت پوشالی و ارتش این رژیم را به لرزه درآورده بود و ثبات قبل از، جنگ جای خود را به بی ثباتی داده بوده است.

از آن طرف، حزب الله لبنان پس از جنگ مورد تحسین فراوان ملت ها قرار گرفت، حالا دیگر ملت 3 تا 4 میلیونی لبنان می توانستند خود را در کانون توجهات 300 میلیون عرب و حدود 5/1 میلیارد مسلمان ببینند و رهبر روحانی آنان در صدر شخصیت های اول خاورمیانه عربی بنشیند.

 1. ۱. مقاومت لبنان، عبرتی تاریخی
 2. ۲. مقاومت و پایداری اسلامی
 3. ۳. ۲۳ مرداد روز پیروزی مقاومت اسلامی مردم لبنان
 4. ۴. بررسی و تحلیل جنگ 33 روزه حزب الله لبنان
 5. ۵. حزب الله نابود کننده سناریوهای اسرائیل

فلسطین، خط مقدم مقاومت

رژیم صهیونیستی جنگ های متعددی به اعراب به ویژه فلسطینیان تحمیل کرد تا به اهداف سیاسی خود دست یابد، هر چند این رژیم در بیشتر این جنگ ها به اهداف سیاسی خود دست می یافت، اما این آرزوی دیرینه و رؤیای شکست ناپذیری آن چندان دوام نیافت و اولین شکست تلخ و خفت بار خود را از مقاومت اسلامی لبنان (حزب الله) در تابستان 2006 میلادی تجربه کرد، اما اولین شکست تلخ این رژیم از مقاومت فلسطین در اوایل سال 2009 میلادی اتفاق افتاد.

این رژیم پس از ماه ها محاصره طولانی نوار غزه و بستن تمامی گذرهای این منطقه بر روی ساکنان این منطقه که جمعیتی بیش از یک و نیم میلیون نفر می باشند، نتوانست این مردم را از پای درآورد، این در حالی بود که فلسطینیان به رغم تحمل بحران اقتصادی غزه که با مرگ خاموش دست و پنجه نرم می کردند هیچ گاه از مقاومت دست برنداشتند. از این رو رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در شکست دادن دولت قانونی حماس تلاش کرد تا از فلسطینیان انتقام بگیرد و به مجازات دسته جمعی آنها در نوار غزه دست بزنند. بر این اساس در هفتم دی ماه 1387 مرحله اول عملیات سنگین نظامی علیه منطقه بسته غزه را آغاز کرد تا با در هم شکستن مقاومت اسلامی مردم منطقه و حذف مقاومت از معادله فلسطینی اسرائیلی، راه مذاکرات را برای تأسیس دو دولت در یک سرزمین باز کند و عملاً با حذف کشور فلسطین صرفاً یک دولت مسلمان مسیحی در بخشی از سرزمین تحت حاکمیت اسرائیل شکل بگیرد.

در حالی که رژیم صهیونیستی نتوانست به هیچ یک از اهداف خود دست یابد و نوارغزه را که در برخی جاها عرض آن کمتر از شش کیلومتر است اشغال کند، سرانجام این جنگ پس از 22 روز در تاریخ 29 / 10/ 1387 به پایان رسید. این در حالی بود که ارتش این رژیم در جنگ سوم اعراب و اسرائیل در سال 1967 در جنگ با ارتش های چهار کشور عربی مصر، اردن، سوریه و عراق توانسته بود در عرض شش روز سرزمین های تحت اشغال خود را چهار برابر و حدود 80 درصد تجهیزات نظامی این کشورهای منهدم کند و حدود هزار کشته و مفقود از ارتش مصر بگیرد.

در پی شکست رژیم صهیونیستی بعد از 22 روز حمله به غزه، ارتش این رژیم در روز دوشنبه 30/ 10/ 1387 عقب نشینی خود را از این منطقه آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از شبکه خبری الجزیره، نیروهای اشغالگر صهیونیست، عقب نشینی خود را از نوار غزه آغاز کردند و در نوار مرزی بین سرزمین های اشغالی و غزه مستقر شدند. این اقدام در پی اعتراضات مردمی در جهان و ضرب الاجل یک هفته ای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» و جهاد اسلامی فلسطین برای خروج نظامی اسرائیل از نوار غزه صورت گرفت.

 1. ۱. تجربه موفق مقاومت در غزه
 2. ۲. درس ها و پیامدهای مقاومت مردمی در جنگ 22 روزه غزه
 3. ۳. مؤلفه های استمرار مقاومت
 4. ۴. چهار راه شهدا شاهراه انتفاضه و مقاومت!
 5. ۵. همایشی برای حمایت از مقاومت

دستاوردهای مقاومت

شما که مؤمنید، در راه خدا مبارزه میکنید. آن هایی که با خدا میانه ای ندارند، در راه طاغوت مبارزه می کنند. آری؛ آن ها هم مبارزه می کنند؛ ولی «فقاتلوا اولیاء الشیطان إن کید الشیطان کان ضعیفاً». اگر مبارزه کردید، اگر ایستادید، اگر صبر و ثبات خودتان را از دست ندادید، شما پیروزید؛ اما اگر رها کردید، احساس ضعف کردید، احساس نومیدی کردید، عقب گرد کردید، نه. پس، حضور دشمن و حمله دشمن، مایه تعجّب نیست؛ «هذا ما وعدنا اللَّه و رسوله و صدق اللَّه و رسوله و مازادهم إلا ایماناً و تسلیماً».

بنابراین، وعده الهی مسلّم است؛ یعنی هم در صورت مبارزه، در صورت صبر و در صورت ایستادگی، پیروزی به دست می آید و هم در صورتی که شما صادق باشید، دشمنی ها به سمت شما توجّه پیدا می کند. شما ببینید چند کشور در دنیا هستند که این ها ادّعای اسلامیت دارند اما در رادیوهای بیگانه، در تبلیغات استکبار جهانی و امپراتور تبلیغی دنیا هیچ گاه شنیده نشده است که آن کشورها را به خاطر مسلمان بودنشان سرزنش کنند. ایران اسلامی از روز پیروزی انقلاب به این طرف، به خاطر مسلمان بودنش، در تمام بوق های تبلیغاتی، مورد حمله و سرزنش و تهمت و افترا و بدگویی قرار گرفت. اگر در راهتان صادق باشید، این صدق شما در راه خدا، حتماً دشمنی دشمنان خدا را جلب خواهد کرد اما اگر ایستادگی کردید، پیروزی شما بر آن ها هم قطعاً تحقّق پیدا خواهد کرد. همه این ها وعده خداست. (بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران؛ 04/ 10/ 77)

 1. ۱. وعده الهی به نصرت همراه با استقامت
 2. ۲. نقش فرهنگ مقاومت در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران
 3. ۳. مقاومت اسلامی، سرنوشت مسجد الاقصی را رقم می زند
 4. ۴. دستاوردهای جنگ هشت روزه غزه برای مقاومت فلسطین
 5. ۵. قدرت و مقاومت حزب الله در جنگ 33 روزه
 6. ۶. استقامت؛ شرط پیروزی
 7. ۷. تل آویو؛ محاصره از چهارسو

با ولایت در امتداد مقاومت

آن چیزی که امام را در هیئت یک مکتب و اندیشه و یک تفکر و یک راه مطرح کرد برای زمان خود برای تاریخ، آن خصوصیت مقاومت است.

- در مقابل مشکلات و موانع و در برابر طاغوتها امام، مقاومت خودش را به رخ همه دنیا کشید.

- در دروان مبارزات، خیلی ها خسته شدند، خیلی ها مشرف به ناامیدی شدند اما امام ایستاد محکم بدون ذره ای عقب نشینی.

- بعد از پیروزی انقلاب هم فشارها از نوع دیگر و به صورت همه جانبه تر در مقابل امام ظاهر شد امام باز هم اصل مقاومت و ایستادگی را از دست نداد.

- تهدید و تطمیع و فریب در امام، مطلقاً اثر نمی گذاشت. دشمن نمی توانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را که متکی بود به بینات دین مبین اسلام دچار اختلال بکند.

- معنای مقاومت چیست؟ مقاومت یعنی انسان یک راهی را انتخاب کند که آن راه را حق میداند. راه درست میداند و در این راه شروع به حرکت کند و موانع نتوانند او از حرکت در این راه متوقف کند.

- امام اینجوری بود. راهی را انتخاب کرده بود و در این راه حرکت می کرد.

- این راه چه بود که امام بر آن حرف ایستادگی میکرد؟ حرف امام حاکمیت دین خدا و مکتب الهی بر جامعه مسلمین و بر زندگی عموم مردم بود. بعد از آنکه توفیق این را پیدا کرد که بر موانع غلبه پیدا کند و نظام جمهوری اسلام تشکیل بدهد. اعلام کرد که ما نه ظلم میکنیم و نه زیر بار ظلم میرویم.

- این حرف امام از متن دین و قرآن گرفته شده است. بدیهی هست این حرف، دشمنان گردن کلفتی در دستگاه های استکباری در عالم دارد لذا دشمنی ها از روز اول شروع شد.

- جبهه ی مقاومت امروز یک جبهه ی قوی است. هرگاه ملت ایران مقاومت را دودستی چسبیدیم و پیش رفتیم و موفق شدیم، دیگران هم تشویق شدند به مقاومت. (گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم امام(ره)؛ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸)

ایستاده بر قله پیروزی

مظهر مقاومت، عدالت و انساندوستی

«راهبرد مقاومت» و پیام های یک دیدار دیپلماتیک

منطق، هدف و قدرت مقاومت در اندیشه رهبر معظم انقلاب

گفتاری از مقام معظم رهبری ; فلسطین نماد مقاومت قهرمانانه

وحدت کلمه مؤلفه ایجابی مفهوم مقاومت در سخنان رهبری

مقاومت و ایستادگی در بیانات رهبر فرزانة انقلاب

نقش آفرینی جوانان در گام دوم انقلاب

اسطوره ها و اسوه های مقاومت

شهید عماد مغنیه معروف به حاج رضوان که بیشترین تعداد عملیات علیه رژیم صهیونیستی را در جهان به نام خود ثبت کرده است، در ماه جولای سال 1962 میلادی در شهر صور دیده به جهان گشوده است.

شهید مغنیه در اوایل دهه هشتاد میلادی به نیروی 17شاخه نظامی جنبش آزادی بخش فلسطین پیوست که نیرویی ویژه بود که برای حفاظت از مبارزانی مانند ابوعمار، ابو جهاد و ابو ایاد تشکیل شده بود. او از همان زمان، در عملیات انتقال سلاح از جنبش آزادی بخش فلسطین برای مقاومت اسلامی لبنان که در حزب الله و جنبش امل نمود دارد نقش اساسی داشت اما در پی اشغال لبنان در سال 1982 میلادی از سوی رژیم صهیونیستی، مبارزان جنبش آزادی بخش فلسطین مجبور به ترک لبنان شدند.

محاصره بیروت، سه ماه به طول انجامید و با خروج مبارزان فلسطینی و سازمان آزادی بخش از لبنان، عماد مغنیه نیز به صفوف رزمندگان افواج مقاومت اسلامی (جنبش امل) پیوست که از سوی امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران تأسیس شده بود اما شهید مغنیه در ادامه و همزمان با انتقال سید حسن نصرالله از امل، به حزب تازه تأسیس حزب الله پیوست.

شهید مغنیه پس از اجرای موفقیت آمیز چند عملیات به عنوان فرمانده گارد حفاظت مقامات بلندپایه حزب الله منصوب شد و پس از آن به عنوان مسؤول عملیات ویژه حزب الله انتخاب شد.

شهید عماد مغنیه سرانجام در پی انفجار در خودروی بمب گذاری شده در دمشق، به شهادت رسید. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت شهادت او، خطاب به سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان فرمودند: «زندگی و مرگ انسان هائی مانند او، حماسه ای است که ملت ها را بیدار می کند و به جوانان الگو می دهد و افق های روشن و راه رسیدن به آن را برای همه ترسیم می نماید. صهیونیست های خونخوار و جنایتکار بدانند که خون مطهر شهیدانی همچون عماد مغنیه صدها عماد مغنیه می آفریند و مقاومت در برابر ظلم و فساد و طغیان را دوچندان می کند.»

 1. ۱. میثم، آیینه حق و اسوه مقاومت
 2. ۲. عطیه عوفی الگوی مقاومت
 3. ۳. شهید بهشتی، اسطوره ایثار و مقاومت
 4. ۴. منشور مقاومت;متن کامل وصیت نامة سیدهادی نصرالله
 5. ۵. درباره مردی که کابوس رژیم صهیونیستی بود «به مناسبت ایام سالگرد شهادت حاج عماد مغنیه»
 6. ۶. رازهای یک قهرمان؛ از ولادت تا شهادت با عماد مقاومت
 7. ۷. روایت شهدای مقاومت در پیاده روی اربعین
 8. ۸. تبیین نقش و عملکرد رهبر مقاومت لبنان در جنگ هشت روزه غزه
 9. ۹. تدبیر و مقاومت
 10. ۱۰. مقاومت و ایستادگی رهبر شیعیان نیجریه
 11. ۱۱. سردار مقاومت
 12. ۱۲. راز استقامت در زندانهای مخوف رژیم صهیونیستی به روایت آزادگان لبنانی

زن و مقاومت

صهیونیستها در ذهن معیوب خود چنین می پنداشتند توان آن را دارند که بعد از چندین دهه فلسطینی های ساکن در سرزمین اصلی خویش را در کوره ی جامعه اسرائیل ذوب کنند و نام و نشان آنان را مفقود نمایند ولی نیرنگ آنان بی رنگ گردید و نه ماندگان و نه راندگان هرگز رایحه ی معطر بوستان مقدس این سرزمین را از یاد نبردند و با مبارزاتی خستگی ناپذیر چه در عرصه های نظامی و سیاسی و چه در بعد فرهنگی و هنری برای بازیافتن زادگاه محبوبشان و حفظ هویت این سرزمین اسلامی را افروخته و مشتعل نگاه داشتند. در این میان زنان دلاور فلسطینی، دوشادوش مردان به تلاش بی درنگ خویش برای مصاف با متجاوزین غاصب ادامه دادند و روز به روز بر کنش و کوشش خویش افزودند.

آنان صلاح بر کف گرفتند و در میدانها نبرد به دفاع از حقوق مسلم خویش پرداختند، فداکارانه دردها و جراحات خواهران و برادران خویش را التیام بخشیدند، فرزندان را به سلاح آگاهی و معرفت مجهز کردند، به جرم مبارزه، در حصار اسارت، شکنجه هایی سخت و فرساینده را تحمل کردند، درد آوارگی را چشیدند.

در سال 1920 م/ 1299 ش زنان فلسطینی در مقاومت علیه نمایندهی انگلستان شرکت کردند. میلیکا سکاکینی و زلیخا شهابی بانوانی مبارز فلسطینی در سال 1921 م/ 1300 ش نخستین اتحادیه ی زنان فلسطین را در شهر قدس تأسیس کردند، اولین خیزشهای زنان به طور کلی شرکت انفرادی یا کاملاً محدود در تظاهرات و اعتراض جمعی بود اما در سال 1929 م واقعه ی مهمی رخ داد: در شهر اورشلیم اجلاس مهمی با شرکت سه هزار زن تشکیل شد، در این کنفرانس کمیته ای انتخاب گردید که چندین بار از کمیسر عالی انگلستان در فلسطین لغو اعلامیه ی بالفور و جلوگیری از مهاجرت صهیونیستها را به فلسطین خواستار شد. کنفرانس اتحادیه ی زنان عرب نیز شکل گرفت که مهمترین وظیفه اش حمایت از کودکان شهید و زندانیان بود.

 1. ۱. بانوان فلسطین، ماجرای مقاومت و مظلومیت
 2. ۲. بانوان فلسطین، ماجرای مقاومت و مظلومیت (قسمت دوم)
 3. ۳. داستان مقاومت یک بانوی شیعه برای حفظ حجابش در آمریکا
 4. ۴. مقاومت برای عفاف
 5. ۵. انتفاضه و مقاومت باید تا طرد اشغالگران ادامه یابد
 6. ۶. نگاه رهبر مقاومت به سبک زندگی زنان

نمادهای مقاومت

31 شهریور 1359، خرمشهر زیر آتش سنگین ارتش عراق قرار گرفت. انبوهی از آتش خمپاره ها و توپ های دشمن، روی شهر باریدن گرفت. همه غافلگیر و حیران شده بودند و شهر در آتش می سوخت و صدای انفجار لحظه ای قطع نمی شد. طولی نکشید که بیمارستان پر شد از انبوه مجروحان و شهدا. زنان و کودکان و سالخوردگان، آواره بیابان ها و جاده ها شدند و مردم به ویژه جوانان، به مسجد جامع و دیگر پایگاه ها رو آوردند تا برای مقاومت سازمان دهی شوند.

مسجد جامع خرمشهر، نقشی اساسی در این مدت داشت؛ از جمله: مرکز پشتیبانی، امداد و اطلاعات جنگ، توزیع سلاح ها، ساخت بمب دستی، توزیع غذا، توزیع نیروهای اعزامی، استقرار بی سیم مادر و مقر فرماندهی. در حقیقت، مسجد جامع مانند مادری فرزندان خویش را زیر بال و پر گرفته بود و مانند قلبی، با وجود کوشش دشمن در تخریب مراکز نظامی و پشتیبانی شهر با سلاح های دوربرد، تا آخرین ساعت ها می تپید. تلاش فرزندان خرمشهر چون محمد جهان آرا، بهروز مرادی، احمد شوش، بهنام محمدی، امیر رفیعی، محمد دشتی زاده و نورانی و یاران اندک آنان، اگرچه نتوانست خرمشهر را نجات دهد، دشمن را در دست یابی به اهدافش ناکام گذاشت تا اینکه پس از 34 روز پایداری و مقاومت، در چهارم آبان 1359 هـ. ش خرمشهر، خونین شهر شد و به دست دشمن افتاد...

سوم خرداد، یادآور حماسه ای پرشکوه از تجلی قدرت ایمان و عظمت اراده رزمندگان فداکاری است که با عینیت بخشیدن به مفهوم والای ایثار و ازخودگذشتگی، آزادی خرمشهر را رقم زدند. این ایثارگری ها، رشادت ها و حماسه های پرشور، همواره در تاریخ کشور فراموش نشدنی است.

 1. ۱. سالروز فتح خرمشهر - روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 2. ۲. یادی از پایتخت مقاومت ایران
 3. ۳. مسجد هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی
 4. ۴. نیروی «مقاومت» بر مسند «قدرت»

آسیب شناسی مقاومت

چهار دهه تجربۀ فعّالیّت بین المللی به ما نشان می‎دهد که هزینۀ تسلیم در برابر قدرت‎های زورگو به مراتب بیشتر از هزینۀ ایستادگی در مقابل آنها است؛ تسلیم شدن در مقابل زورگویی های قدرت‎های زورگو ملّت‎ها و کشورها را بیچاره می‎کند، راه های پیشرفت آنها را به معنای واقعی کلمه مسدود می‎کند، آنها را از ارزش‎های انسانی دور می‎کند، هزینه های سنگینی دارد. (بیانات مقام معظم رهبری 12 / 5/ 1396)

یکی از مصادیق بارز بیشتر بودن هزینۀ سازش نسبت به چالش و مقاومت در برابر غرب و امریکا کشور لیبی است. کشور لیبی به ریاست معمر قَذّافی، که روزگاری در صف کشورهای ضد سلطه غرب کشورهای عرب را به مقابله و دشمنی با امریکا دعوت می‎نمود، پس از شدت گرفتن فشارها و تحریم‎های امریکا بر وی، سرانجام تصمیم به سازش با امریکا گرفت و در این راستا، به تدریج اقداماتی انجام داد که در نهایت، منجر به کشته شدن فجیع وی، از یک سو، و هرج و مرج، تاراج و نابودی کشورش، از سوی دیگر، گردید. لیبی، در ابتدا، برای کاهش فشارها و تبعات منفی برخورد با امریکا، پذیرفت که در ازای هر امریکایی کشته شده در انفجار سال 1988م. هواپیمای پان امریکن (حادثۀ معروف به پروندۀ لاکربی که امریکایی‎ها لیبی را مقصر می‎دانستند) مبلغ ده میلیون دلار درمجموع، بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار غرامت پرداخت کند. اما این اقدام قذافی امریکا و غرب را راضی نکرد. لذا، در قدم بعدی، لیبی با هدف اعتمادسازی و به امید وعده‎های تجاری غرب، در پاسخ به مطالبۀ امریکا مبنی بر تعطیلی فعالیت هسته ای به بهانۀ نگرانی از رفتارهای خصمانۀ احتمالی لیبی، تأسیسات هسته ای خود را برچید و همه را به امریکا ارسال کرد. این اقدام را نیز امریکا کافی ندانست. بنابراین، لیبی در سومین اقدام خود با هدف اعتمادسازی، محدودیت‎هایی را در سامانه‎های موشکی خود اعمال کرد و در این راستا، تمامی تجهیزات مرتبط با موشک های اسکاد- سی را منهدم کرد و، همچنین، موافقت نمود که موشک های اسکاد- بی را نیز نابود کند. بدین ترتیب، لیبی به دست خود مؤلفه های قدرتش را یکی پس از دیگری نابود کرد. با وجود همۀ این سازش‎ها و همکاری های گستردۀ قذافی با غرب، اما باز هم امریکا و غرب راضی نشدند. به همین دلیل نیز، امریکا تحریم های خود علیه لیبی را به دلیل نقض حقوق بشر و نقش لیبی در منازعات منطقه ای در آفریقا ادامه داد. سرانجام نیز، در دوران اغتشاشات و درگیری‎های سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲م. در لیبی، امریکا و غرب نه تنها هیچ کمکی به قذافی نکردند بلکه با همکاری با مخالفان قذافی بر شدت درگیری‎ها نیز افزودند. حتی با وجود مذاکرات محرمانه بین معمر قذافی با مقامات امریکایی برای فراهم کردن مقدمات خروج موفقیت آمیز وی و خانوده‎اش از کشور، اما هیچ کاری در این زمینه نیز انجام ندادند. درنهایت، معمر قذافی کشته شد و کشورش نیز به دست مخالفان و کشورهای غربی به اشغال درآمد و در آتش اختلاف و هرج و مرج می‎سوزد.

 1. ۱. تسلیم یا مقاومت در برابر دشمن (امریکا)؛ نتایج و پیامدها
 2. ۲. عملیات روانی آمریکا برای مذاکره
 3. ۳. مرگ زود هنگام نقشه «یا جنگ، یا مذاکره»
 4. ۴. تلاش برای مذاکره از جنگ نظامی تا جنگ اقتصادی
 5. ۵. چشم انداز مقاومت فلسطین در چالش های هویتی غرب آسیا

هنر و ادبیات مقاومت

ادبیات مقاومت، شاخه ای از درخت تنومند ادبیات انقلاب اسلامی است. به همین سبب نوع مستقلی از انواع ادبی شمرده نمی شود بلکه می تواند زیر مجموعؤ هر یک از انواع ادبی باشد؛ یعنی، همانگونه که شعر انقلاب، رمان انقلاب، اسطورؤ انقلاب اسلامی داریم، شعر، رمان، قصه، اسطوره و... مقاومت نیز می توان داشت.

ادبیات مقاومت از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. شاید نخستین محور به لحاظ ترتیب منطقی تبیین مفهوم یا تعریف آن باشد. عده ای ممکن است آن را ادبیات جبهه و جنگ یعنی، ادبیات حماسی صرف تلقی کنند و هویت عرفانی آن را نوع تناقض و توهم بشمارند. چنانکه ممکن است عده ای دیگر، هویت وجودی چنین مقوله ای را در عرصۀ ادبیات منکر شوند و با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند، ولی واقعیت این است که با پیدایش نهضت امام خمینی(س) طلوعی دوباره آغاز کرده است و آن ادبیاتی است برخاسته از عرفان متعالی یا اسلام ناب که در آن قهر الهی با رحمت، عشق با شمشیر و محبت با خشم و ستیز با نمودهای زر و زور و تزویر و مظاهر کفر و شرک درهم می آمیزد.

 1. ۱. مقاومت و تسلیم (تفسیر و نقد رمان دلیران تنگستانی)
 2. ۲. رهبری برای ادبیات مقاومت، پرپر میزند
 3. ۳. خاستگاه و سبک شناسی ادبیات مقاومت
 4. ۴. به یاد شکوفه های مقاومت
 5. ۵. نقش قصه­ در مقاومت اسلامی لبنان
 6. ۶. کاریکاتور مقاومت
 7. ۷. ادبیات مقاومت لبنان
 8. ۸. جوانه های مقاومت در مصر 1
 9. ۹. جوانه های مقاومت در مصر 2
 10. ۱۰. هنر مقاومت و مقاومت هنری
 11. ۱۱. مقاومت سینمایی هنر سینما
 12. ۱۲. سینما، نمادهای دین و مقاومت

شعر مقاومت

در تعریف شعر مقاومت باید گفت: گونه ای معناگرا از شعر است که با تکیه بر مؤلفه های بیداری، دردمندی، فریادگری و جهان وطنی، ستیز با تمام ناراستی و عشق ورزی به تمام ارزش های والای انسانی را جان مایه دارد. شعر مقاومت، شعری معنامند و بی مرز است که خوی فریادگری و فریاد رسی را باهم دارد. امّاقید اسلامی، این گونه شعر را رنگ قدسی و الهی می زند، گرچه برخی معتقد به محدود شدن آن باشند. امّا اسلام به دلیل برخورداری از جامع فضایل انسانی، قدسی و ربوبی، شعر مقاومت را از جنبه ی اومانیستی بیرون می آورد و به الوهیت نزدیک می گرداند و الزام و تعهد نسبت به انسان را به عنوان خلیفه الله و خداگونگی اش پاس می دارد و شعر مقاومت اسلامی را محدود به تاریخ و جغرافیای خاصی می نماید، امّا خدا محوری و انسان مداری او را از این دو مرز فراتر می برد.جلوه های بصری و ساختاری مشترک ادبیات مقاومت اسلامی، به درج آیات و احادیث و برخی مناسبات و مشترکات زبانی،تلمیحات و تلویحات تاریخ اسلام محدود می شود.

جلوه های ادبیات مقاومت و پایداری در شعر شاعران شیعه با رویکرد به گفتمان رضوی

بینامتنی دینی قرآن، انجیل، و تورات (با رویکرد مفهوم مقاومت) در اشعار محمود درویش و قیصر امین پور

 1. ۱. تا چراغ از تو نگیرد دشمن;دفاع از شعر مقاومت در کتاب های درسی
 2. ۲. بیاد شاعر شعرهای مقاومت و عاشورایی روانشاد دکتر قیصر امین پور
 3. ۳. چشم انداز شعر مقاومت
 4. ۴. دو شاعر مقاومت
 5. ۵. شعر مقاومت و جنس دوم
 6. ۶. نگاهی به تاریخچه شعر مقاومت
 7. ۷. هشت یادداشت کوتاه درباره ادبیات مقاومت و پایداری
 8. ۸. ادبیات مقاومت در الجزایر

معرفی کتاب

مقاومت به عنوان یک نظریه رهایی بخش در قالب پارادایم برخورد با سلطه جویی مبتنی بر قدرت فرا روایت انقلاب اسلامی از متن اسلام ناب با هدف غربزدگی زدایی از نظام بین الملل قابل نظریه پردازی است. گفتمان مقاومت که در تقابل با دو گفتمان غالب لیبرالیسم و کمونیسم حادث شد اینک در تقابل نزدیک با پاد گفتمان خود یعنی گفتمان لیبرالیسم قرار دارد. برژینسکی در شورای راهبردی آتلانتیک گفت: کدام دیوانه ای آمریکای ابرقدرت را از بلندای سال 2000 به دره کنونی 2011 آورده است؟ دموکرات های احمق؟ جمهوری خواهان کم عقل؟ یا ایران؟

 1. ۱. تقابل گفتمان مقاومت و گفتمان نظام سلطه
 2. ۲. ۱۰ کتاب فارسی از شاعر مقاومت فلسطین
 3. ۳. بردهانه آ تشفشان  

نگارخانه

 1. ۱. مستند اشغال خرمشهر توسط عراق
 2. ۲. دیدار جانبازان حزب الله لبنان با رهبر معظم انق

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.