نقش زیارت در تربیت سیاسی زائر

زیارت به معنای قصد کردن کسی و چیزی است و از آغاز اسلام مورد استقبال مسلمانان بوده است. در معارف اسلام برای زیارت پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و امامزادگان فضائل زیادی بیان شده است. ازاین رو عالمان و پژوهشگران این عبادت الهی را از ابعاد مختلف مطالعه کرده اند. یکی از ابعاد مهم زیارت، بعد تربیتی و انسان سازی فردی و اجتماعی آن است. در منابع روایی شیعه، زیارت معصومین: تجدید عهد با امام و اعلان وفاداری بر عهدی که با او بسته اند، شمرده شده است؛ یعنی بعد سیاسی زیارت و نقشی که زیارت در تربیت سیاسی زائر و آماده سازی برای حضور در عرصه های سیاسی دارد. این مقاله، با روش کتابخانه ای، به بررسی نقش تربیتی زیارت معصومین: در زائر می پردازد و با تحلیل داده های قرآنی و روایی، گویای این دیدگاه است که زیارت معصومین:، می تواند در تربیت سیاسی زائر، یعنی آشنایی او با اهداف سیاسی مزور (مانند امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و ستم طاغوت ها، شناخت دوستان و دشمنان او و رسیدن به شعور و شور سیاسی) مؤثر باشد.

-.pdf [702.6 Kb] ( تعداد دانلود: 3)

 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.