اصرار بر گناه

 اصرار بر گناه و تکرار آن حالتی در روح انسان به وجود می‌آورد که با آن وضعیت،دیگر یاد خدا هم فایده‌ای نخواهد داشت و آن حالت عبارت است از سبک شمردن امر الهی،بی‌پروا بودن در هتک حرمت او و خود را در پیشگاه مقدسش بزرگ شمردن و بدیهی است که با پدید آمدن چنین حالتی در انسان، دیگر روح بندگی در وجود او باقی نمانده و در نتیجه یاد خدا هم اثر و نتیجه‌ای نخواهد بخشید البته باید دانست که این جریان در صورتیست که
ادامه مطلب

نکته های زببا و کاربردی از صفحه 37 قرآن کریم (آیات 233-231)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 36 قرآن کریم (آیات 230-225)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

تمثیلات قرآنی سبب نشاط و انبساط خاطر

 تدبّر و تعمّق در مثال های قرآن، حکایت از آن دارد که هر یک از این مثال ها در عین تازگی و ظرافت و تنوّع، کاملا هماهنگ و متناسب با موضوع مورد بحث انتخاب گردیده است. قرآن کریم با ذکر تمثیلات گوناگون و جاذب در اثناء بحث و با ایجاد تنوّع در روش های القاء سخن، گرد ملالت و خستگی را از دامان روح مستعمین زدوده و نشاط و انبساط خاطر را برای آنها به ارمغان می آورد و گویی روح تازه ای در کالبد رنجور و خسته
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 35 قرآن کریم (آیات 224-220)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 34 قرآن کریم (آیات 219-216)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 33 قرآن کریم (آیات 215-211)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از ص 32 قرآن کریم (آیات 209-203)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 31 قرآن کریم (آیات 202-197)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 30 قرآن کریم (آیات 196-191)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 29 قرآن کریم (آیات 190-187)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 28 قرآن کریم (آیات 186-182)

 قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 27 قرآن کریم (آیات 181-177)

  در تفسير الميزان از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند: هر كس به اين آيه عمل كند، ايمانش كامل است./قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب

نکته های زیبا و ماندگار از صفحه 26قرآن کریم (آیات 176-170)

  قرآن بسیار زیبا و دلنشین است همراه ما باشید با نکته های تفسیری کوتاه. زیبا و کاربردی از قرآن کریم. به لطف خدا وعنایات حضرت بقیه الله الاعظم
ادامه مطلب