زنی از ترکیه

در زمان طاغوت زنی از کشور ترکیه که در فسق و فساد به نام بود برای اجرای یک نمایش در ایران به فرودگاه مهرآباد تهران وارد شد و جمعیت فراوانی به استقبال این زن آمدند.یک روز که برای او برنامه گردش می‌گذارند همین طور که در خیابان های تهران گردش می کند زنی را با چادر می‌بیند و می‌گوید: این زن چرا این طوری است؟ می گویند: این خانم چادر به سر دارد.
ادامه مطلب

ملکه عفاف

ای ملکه عفاف که بر سر، تاج حجاب نهاده ای!
ادامه مطلب

ماجـرای برخـورد یـک بانـوی شهیـد با یک زن بی حجـاب در زمان طاغــوت

زمان شاه بود. داشتیم تو خیابون قدم می زدیم . خانم بی حجاب داشت جلومان راه می رفت .
ادامه مطلب

زن مــن جـزء لــوازم شخـصی من است نه مثـل شمــا وسیله نقلیـه عمــومی !!!

مرحوم فلسفی به همراه همسرش از جایی می‌گذشتند. زن بی حجابی با طعنه‌ گفت: بدبخت! زنش را گونی‌پیچ کرده.
ادامه مطلب

خواهر محترمه

اگر برخی در خیابان چادرت را که می بینند مزه پرانی می کنند اگر وقتی به تئاتر میروی یا محیط های هنری با نگاهی تمسخر آمیز نگاهت میکنند اگر در میهمانی ها مثل بقیه"راحت"نیستی
ادامه مطلب

اربعین

چه زیبا نام تو رانهاده اند... انگار میراث تو تنها چادر مادر نبود. چهل روز ناله هایت را فقط بغض کردی و بغضت را فقط ...فرو خوردی برای التیام یتیمان؛
ادامه مطلب

هفته بسیج

"بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند.
ادامه مطلب

امام زمان علیه السلام

امام زمان علیه السلام می فرمایند : اگر شیعیان ما...
ادامه مطلب

امواج فتنه میرسد از هر طرف ولی

امواج فتنه میرسد از هر طرف ولی ، کشتی نوح را چه غم از ورطه بلاست
ادامه مطلب