شرح دعای روز بیست و دوم | انواع بهشت از منظر قرآن کریم

 خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن برای موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در آن وسط های بهشت ای اجابت کننده خواسته ها و دعاهای بیچارگان.
ادامه مطلب

شرح دعای روز بیست و یکم | ۱۷ راه اثرگذاری شیطان بر انسان

 خدایا قرار بده برایم در آن به سوی خوشنودی‌هایت راهنمایی و قرار مده شیطان را در آن بر من راهی و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه، ای برآورنده حاجت‌های جویندگان.
ادامه مطلب

اعمالی که گناهان را بی‌اثر می‌کنند

 طبق آموزه قرآن، دامنه پاداش بعضی اعمال به‌قدری گسترده است که موجب می‌شود گناهان نه در دنیا اثری بر زندگی بگذارند و نه در آخرت، ما را مستوجب عقاب و عذاب کنند.
ادامه مطلب

شرح دعای روز بیستم | آثار قرائت قرآن در منزل

 خداوندا، در این روز درهای بهشت‌ها را به روی من بگشا و درهای آتش دوزخ را ببند، و مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما، ای نازل‌کننده آرامش در دل‌های مؤمنان.
ادامه مطلب

تفاوت صحیح بودن و قبولی اعمال

 صحیح بودن نماز به این معناست که قضا، اعاده و مجازات نداشته و شخص، تکلیف خود را انجام داده است؛ اما قبولی نماز شرایط دیگری دارد که حضور قلب، خوردن مال حلال و نبود لقمه حرام در بدن و ... از جمله آن شرایط است.
ادامه مطلب

شرح دعای روز هجدهم | ویژگی قلب های نورانی و پاک

 روزه دار در این روز مبارک سه خواسته از خدا می خواهد؛ اول آگاه شدن از برکات سحر های ماه رمضان که در این خواسته نیز سه نکته مهم نهفته است.
ادامه مطلب

فی النصیحه

 برای زنده ماندن بیش و کم نانی مهیا کن ولیکن تا توانی تا توانی فکر فردا کن
ادامه مطلب

شرح دعای روز شانزدهم | آثار همنشینی با ابرار

 خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوی خانه آرامش به خدایی خودت ای معبـود جهانیان
ادامه مطلب

شرح دعای روز پانزدهم | انواع عبادت و بهترین نوع آن

 خدایا فرمانبرداری فروتنان را در این ماه روزی من گردان و بگشا سینه ام را برای بازگشتن بسویت همانند بازگشتن خاشعان به امان تو ای امان بخش ترسناکان
ادامه مطلب

شرح دعای روز چهاردهم | نشانه های گناه کبیره چیست؟

  خدایا! در این روز مرا به خاطر لغزش‌هایم مؤاخذه مفرما و از خطاها و اشتباهات دورم ساز و مرا هدف تیر بلاها و آفت‌ها قرار مده، به امید عزتت ای عزت‌بخش مسلمانان!
ادامه مطلب

شرح دعای روز سیزدهم | معنای طهارت و انواع آن

 خدایا! در این روز از پلیدی‌ها و پلشتی‌ها پاکم ساز و بر قضای روزگار بردبارم گردان و به من توفیق پرهیزگاری و همنشینی با نیکان عطا فرما، به امید یاری‌ات ای نور دیده درماندگان.
ادامه مطلب

شرح دعای روز دوازدهم | مصادیق حضور شیطان در زندگی امروزی

 خداوندا با آبرومندی و پارسایی مرا در این ماه زیبایم گردان و با لباس قناعت و خودداری از سؤال مرا بپوشان و مرا به رعایت عدالت و انصاف وا بدار و از هر چه ترس دارم، ایمنی بخش، ای پناه دهنده ترسندگان.
ادامه مطلب

شرح دعای روز یازدهم | چه گناهانی موجب غضب خداوند خواهد شد؟

 خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکی را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانی را و حرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی را به یاریت ای دادرس داد خواهان.
ادامه مطلب

شرح دعای روز دهم | اینگونه رستگار می شویم

 خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت؛ به احسانت ای نهایت همت جویندگان.
ادامه مطلب

شرح دعای روز نهم | گناهی که انسان را از هدایت محروم می کند

 خدایا قرار ده برایم در این روز بهره‌ای از رحمت وسیعت و راهنمایی‌ام کن در این ماه به‌سوی دلیل‌های درخشانت و مرا به ‌سوی موجبات خوشنودی همه جانبه‌ات سوق ده به حق محبتت ‌ای آرزوی مشتاقان
ادامه مطلب