شیطان برای فریب انسان، از چه ابزارهایی استفاده می‌کند؟ پاسخ را از قرآن بشنوید

وعده فقر در انفاق (بقره ۲۶۸)
امر به زشتی‌ها (نور ۲۱)
آرزوهای طولانی (نساء،۱۲۰)
امر به شراب و قمار (مائده، ۹۱)
اسراف و ریخت و پاش در همه امور (غافر،۴۳)
گستردن اعمال خرافی (نساء،۱۱۷ تا ۱۱۹)
حرام کردن حلال و حلال کردن حرام خدا (بقره،۱۶۸و ۱۶۹)
اختلاف و تفرقه (بقره،۲۰۸)
افتراء و تهمت (انعام،۱۱۲)
شک در معاد (زخرف،۶۱-۶۲)
و گناه (آل عمران،۱۵۵) از مهمترین ابزار شیطان است.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.