اگر می‌خواهیم‌ از نابسامانیها نجات پیدا کنیم و ضربه بر پیکر اسلام ‌وارد نشود...

اگر می‌خواهیم دین صحیح داشته باشیم،
اگر می‌خواهیم از فقر رهایی یابیم،
اگر می‌خواهیم از مرض نجات پیدا کنیم،
اگر می‌خواهیم عدالت در میان ما حکمفرما باشد،
اگر می‌خواهیم آزادی و دموکراسی داشته باشیم،
اگر می‌خواهیم جامعه ما بر خلاف حال حاضر به امور اجتماعی علاقه‌مند باشد،
منحصرا راهش علم است و علم.

 آن علمی که عمومیت داشته باشد و از راه دین به صورت یک جهاد مقدس در آید. اگر ما این جهاد مقدس را شروع نکنیم، دنیا خواهد کرد و ثمره‌اش را هم خود آنها خواهند برد‌، یعنی دیگران خواهند آمد و ملت ما را از گرداب جهالت نجات خواهند داد و خدا می داند که آن وقت این کوتاهی ما، چه لطمه بزرگی به پیکر اسلام وارد خواهد کرد. .


شکی نیست که علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست. جامعه دین و ایمان لازم دارد. همان‌طوری که ایمان هم اگر مقرون به علم نباشد مفید نیست بلکه وبال است و اسلام نه عالم بی‌دین می‌خواهد، نه جاهل دیندار. .
 استاد مطهری، ده گفتار، ص۱۸۶

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.