دیدگاه شهید مطهری در مورد افراط و تفریط

پرهیز از افراط و تفریط و گرایش به اعتدال در هر کاری خالی از دشواری نیست. گویی همیشه راه اعتدال یک خط باریک است که اندک بی‌‏توجهی موجب خروج از آن است. اینکه در آثار دینی وارد شده که «صراط» از «مو» باریکتر است اشاره به همین نکته است که رعایت اعتدال در هر کاری سخت و دشوار است.

 

برخی آنچنان عوام‏‌زده هستند که تنها معیارشان سلیقه عوام است و عوام هم گذشته‏‌گراست و به حال و آینده کاری ندارد.

 

برخی دیگر که به مسائل روز توجه دارند و درباره آینده می‌اندیشند متأسفانه سخاوتمندانه از اسلام مایه می‌گذارند؛ سلیقه روز را معیار قرار می‌دهند و به نام «اجتهاد آزاد» به جای آنکه اسلام را معیار حق و باطل زمان قرار دهند، سلیقه و روح حاکم بر زمان را معیار اسلام قرار می‌دهند. مثلًا مَهر نباید باشد چون زمان نمی‌‏پسندد، تعدد زوجات یادگار عهد بردگی زن است، پوشیدگی همین‌طور، اجاره و مضاربه و مزارعه یادگار عهد فئودالیسم است و اسلام دین عقل و اجتهاد است؛ اجتهاد چنین و چنان حکم می‌کند!

 

 نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص۹۴(با تلخیص)

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.