آثار و برکات روزه ماه شعبان

رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم فرمودند:

*هر كس روز اول ماه شعبان را روزه بگيرد خداوند براى او هفتاد حسنه مى‌نويسد، و هر حسنه‌اى برابر با (ثواب) يك سال عبادت است.

*و هر كس دو روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، گناهانى كه باعث نابودى اويند، آمرزيده مى‌شوند.

*و هر كس سه روز در ماه شعبان را روزه بدارد، هفتاد درجه در بهشت از درّ و ياقوت براى او بالا برده خواهد شد.

*و هر كس چهار روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، در روزى او گشايش حاصل مى‌شود.

*و هر كس پنج روز از ماه شعبان را روزه بدارد، خداوند محبّت او را در دلهاى مردم قرار مى‌دهد.

*و هر كس شش روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور مى‌سازد.

*و هر كس هفت روز از ماه شعبان را روزه بدارد، از ابليس و دستيارانش و وسوسه‌ها و اشارات وسوسه انگيز وى در امان مى‌ماند.

*و هر كس هشت روز از ماه شعبان را روزه بگيرد از دنيا رحلت نمى‌كند مگر آنكه از آب حوضهاى قدس سيراب شود.

*و هر كس نه روز از ماه شعبان را روزه بگيرد منكر و نكير به هنگام سؤال، با وى مهربان و با عطوفت خواهند بود.

*و هر كس ده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، خداوند قبر او را هفتاد ذراع در هفتاد ذراع وسعت مى‌دهد.

*و هر كس يازده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، يازده مناره از نور بر فراز قبرش نصب مى‌شود.

*و هر كس دوازده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، هفتاد هزار فرشته هر روز او را در قبرش زيارت مى‌كنند تا زمانى كه در صور بدمند.

*و هر كس سيزده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، فرشتگان هفت آسمان براى او طلب آمرزش مى‌كنند.

*و هر كس چهارده روز از ماه شعبان را روزه بدارد به چهار پايان و درندگان حتّى ماهيان درياها الهام مى‌شود كه براى او طلب آمرزش كنند.

*و هر كس پانزده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، پروردگار عزيز و مقتدر او را مورد خطاب قرار مى‌دهد كه: به عزّتم قسم كه تو را در آتش نمى‌سوزانم.

*و هر كس شانزده روز از ماه شعبان را روزه بدارد، هفتاد درياى آتش براى او خاموش مى‌شود.

*و هر كس هفده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، تمام درهاى آتش به روى او بسته خواهد شد.

*و هر كس هجده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، (در آخرت) تمام درهاى بهشت به روى او باز مى‌گردد.

*و هر كس نوزده روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، هفتاد هزار قصر از درّ و ياقوت در بهشت به وى عطا مى‌شود.

*و هر كس بيست روز از ماه شعبان را روزه بدارد، هفتاد هزار از حوريان بهشتى را به همسرى او درآورند.

*و هر كس بيست و يك روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، فرشتگان به وى خوش آمد مى‌گويند و بالهاى خويش را بر بدن او مى‌سايند.

*و هر كس بيست و دو روز از ماه شعبان را روزه بگيرد، هفتاد هزار جامه از سندس و استبرق بر او مى‌پوشانند.

*و هر كس بيست و سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد، به هنگام بيرون آمدن از قبر، مركبى از نور براى او آماده مى‌كنند، و او بر آن مركب نور سوار مى‌شود و بسوى بهشت به پرواز در مى‌آيد.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.