چرا زنان مسلمان برای چادر، رنگ مشکی را انتخاب نموده‌اند؟

رنگ مشکی رنگ اقتدار و بزرگی و برتری است
به همین دلیل در ورزش‌های رزمی کمربند مشکی به عنوان بالاترین درجه در نظر گرفته شده است.

 

رنگ مشکی رنگ دانایی است.
به همین دلیل جهت دانا نشان دادن قاضی‌ها و وکیل‌ها در جهان غرب همچنان از رنگ مشکی یا سورمه‌ای بسیار سیر که به مشکی می‌زند استفاده می‌شود. لباس و کلاه فارغ‌التحصیل‌های بیشتر رشته‌ها نیز مشکی است.

 

رنگ مشکی رنگ تقدس است
به همین دلیل ردای کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبه‌ها به رنگ مشکی است.

 

رنگ مشکی رنگ هیبت و عظمت است
به همین دلیل رنگ سنگ‌های کعبه و رنگ پرده آن مشکی‌انتخاب شده است تا عظمت آن بیشتر احساس‌شود.

 

رنگ مشکی رنگ نجابت و شرافت است.

 

و لذا یک زن مسلمان با استفاده از رنگ مشکی برای چادر و حجابِ برترِ خود،
اقتدار خود
دانایی خود
تقدس خود
هیبت و عظمت خود
نجابت و شرافت خود را به همراه دارد

@beheshte

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.