کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهرش را به نمایش نمیگذارد .

کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهرش را به نمایش نمیگذارد .
و چه زیبا گفت این علامه بزرگوار دکتر شهید مطهری
.
مگر میشود زنی که به ارتقاء مادی و معنوی خانواده اش می اندیشد،
.
زنی که به سرچشمه ی پاکیها یعنی خداوند وصل شده و در همه کارها از او توکل می جوید،
.
زنی که به آسودگی خیال والدین و همسر و فرزندانش می اندیشد ،
.
زنی که سلامت اجتماعش برایش اهمیت دارد ، زنی که از بالا بودن سواد و درک و فهم همنوعانش خشنود است،
.
زنی که برای آسودگی خانواده اش از جان مایه میگذارد تا بذر محبت را خانواده پاشیده و مانع پراکنده شدن اعضای خانواده گردد ،
.
زنی که ستون خانه است و اگر نباشد زندگی بدون او نه آرامش دارد و نه روز خوش در آن دیده می شود ، .
زنی که به خاطر نقش حساس مادری اش تنها موجود انسان ساز هستی بعد از خدا وند می باشد
.
زنی که از عقل و شعور و مهر و عاطفه خدادادی برخوردار است و به همین دلیل خداوند نقش حساس و انسان ساز مادری را به عهده اش گذاشته است
.
مگر می شود چنین زنی ، زنی با این همه مسوولیت مهم به عریان شدن و برهنگی در انظار بیندیشد و تمام هم و غمش این باشد که چگونه عریانتر شده و چگونه همنوعان خود را برهنه تر نماید و چگونه بای غیر از همسر خود عشوه گری نماید؟؟
مگر وقت و زمانی هم برای این اندیشه های باطل دارد ؟
.
چه بی عقلند آنهایی که تفریح وخوشگذرانی رادر نمایش تن و بدن خود تلقی میکنند
.
یک موجود ذی شعور چگونه می تواند بین عقل و برهنگی جمع کند؟
کدام عقل سلیمی می گوید هر که برهنه تر ، عاقلتر؟؟ که اگر اینگونه باشد پس میمونها از همه عاقلترند...
بی خود نیست که برخی خود را از نسل گوریل و شامپانزه می دانند و خود را به آنها نسبت می دهند .
اینها چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن و عقلشان به میمونها شبیه ترند تا انسانهای عاقل...

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.