راههاي مبارزه با شيطان و دور شدن از او و تقرب پیدا کردن به خدا

✅ نماز و صبر: اي كساني كه ايمان داريد به وسيله صبر و نماز كمك بجوييد.

✅ توبه : مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح به جاي آورد پس خدا بديهاي آنان را به نيكي تبديل كند كه خداوند آمرزنده مهربان است. (فرقان/۷)

✅ انجام عمل نيك : بدرستي كه نيكي ها بديها را از بين مي برد.

✅ ذكر و ياد خدا «فاذكرواني اذكركم واشكروالي ولاتكفرون»

✅ توسلات: به معصومین(ع)  همان هايي كه خداوند براي هدايت بشر و مبارزه با شيطان برايمان فرستاده است

✅ تفكر و تعقل: گروه هايي كه به دام شيطان افتاده اند همگي كساني بودند كه از قواي ادراكي خويش و عقل خداداد خود استفاده نكرده اند. «لهم آذان لايسمعون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم قلوب لايفقهون بها»

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.