حضرت مهدی (عج)، قطب عالَم است

علامه ذوالفنون،حسن زاده آملی میفرماید:

انسان کامل،قطب و خلیفه الله است و فرد است و امام همه است که تمام عالَم و نظام هستی به گرد او دور میزنندو برصورت خدای رحمن خلق شده است


و چون فرد و مثل مستخلف خود(یعنی خدای تعالی)است،پس بدانکه هیچ انسانی مثل این مثل نیست.پس همانطورکه خدایش(ليسَ كمِثلِه شَي، هیچ چیزی مانند او نیست)(شوري،آيه11) او هم(ليسَ كمِثلِه شَي)است


و این انسان،مَظهَر(محل ظهور) اسم اعظم الهی است وهیچگاه نظام هستی خالی از این چنین مَظهَر نیست.وقطب در هرعصروزمان،بیش از یک شخص نیست.

و آن مقام در این زمان،قائم آل محمد،مهدی موعود(روحی له الفداء)است(همانطورکه ائمه پیش از او هم صاحب مقام قطبیت بوده اند)

که همیشه در زمین،1 قطب و4اوتاد و40 ابدال و70نجباء و360صلحامیباشند(و هریک از دنیابرود شخص دیگری جای آن را پر خواهد کرد)
و افضل از همه، قطب است که به دور او در گردش اند و این قطب از دنیانخواهدرفت تا ظهور کند.
شرح فصوص الحکم،ج1،ص61
در خلوتی ز پیرم کافزوده باد نورش
خوش نکته ای شنیدم در وجد و در سرورش

گفتا حضور #دلبر مفتاح مشکلاتست
خرم دلی که باشد پیوسته در حضورش

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.