زیارت انسان کامل،زیارت خداست

انسان کامل مرآت و آیینه اسماء و صفات جمالی و جلالی خداوند تبارک و تعالی است.
این انسان کامل #قابلیت و ظرفیت این را دارد که خلیفه مطلق خدای تعالی باشد و غیر او این مقام عظیم را ندارد.
خلیفه آن کسی هست که به صفات مستخلف باشد
پس خلیفه خدا آنست که متصف به صفات الله باشد و الا خلیفه نیست.
و انسان کامل مَظهر(محل ظهور)اسماء و صفات خدای تعالی هست.
پس زائر خلیفه خدا در واقع زائرخداست هر چند هنگام زیارت، ملتفت نباشد.
همچنین انسان کامل به دلیل اینکه مرآت و آیینه هست برای ظهور کمالات و اسماء و صفات خدا، چیزی از خود ندارد برای ظهور الا همان ظهور کمالات خدای تعالی و الا آینه نیست...
این انسان کامل همان هست که باید در شان او گفت:
اینچنین انسان که نامش میبرم
تا قیامت من ز وصفش قاصرم

و اهلبیت(علیهم السلام)مصادیق اتم و اکمل مقام خلافت الهیه و مرآتیت الهیه و انسان کامل هستند.
در عصر حاضر حضرت بقیة الله الاعظم امام مهدی(سلام الله علیه)مصداق انسان کامل و محل ظهور تجلیات و صفات جمال و جلال خداوندی میباشد.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.