من و رسانه

یکی از مراکز آموزشی فعال در بکارگیری صحیح رسانه و بازی مجموعه هدایت میزان است.
شما می توانید بازیهای آموزشی خوبی را اینجا پیدا کنید:


https://www.hedayatmizan.ir/site/parentGuide

 

https://www.hedayatmizan.ir

 

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.