شعری از شاعر گرگانی

"رهبرم"

رهبرم ای همسفر با نورها                روشن از تو کشورم تا دورها

با چراغ دانش و ایثار و نور           از تو روشن گشته ایران با غرور

بر لبان جمله آیندگان                      این سخن هر روز آید در میان

با تدابیر و ره سید علی                     نور یزدان شد بر ایران منجلی

ای پیام آور به صلح و اتحاد             دوری از مکر و غرور و از عناد

ای فروزان همچنان خورشید و ماه             روشنم کن با فروغ یک نگاه

دشمن اهریمنان و غاصبین                     بر شکوه و بر جلالت آفرین

افرین بر رهبر یکتاپرست                        حامی درماندگان زیر دست

با کلامت رهبرم والاترین                          جان گرفته اتحاد مسلمین

ای که همنامی به مولایت علی                 مسلمین را رهبری و هم ولی

حق نگهدار تو باد ای رهبرم               با دل و جان از تو فرمان می برم

شاعر احمد تدین تیرماه 96

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.