چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا

*کاش در این رمضان لایق دیدار شویم/ سحری با نظر لطف تو بیدارشویم

*آمد رمضان هست دعا را اثری/دارد دل من شور و نوای دگری

ما بنده عاصی و گنهکار توییم/ای داور بخشنده بما کن نظری

*ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت/کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

*آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز/باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

*حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.

*آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمی/توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما

*شد باز در رحمت خالق به روی خلق/چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا

مژده که شد ماه مبارک پدید/به عاصیان وعده ی رحمت رسید.

http://www.hawzah.net/fa/

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.