شرح دعاى بیسم صحیفۀ سجادیه ، مکارم اخلاق (30)

ادامه سخن در مورد «یقین»

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده:
عبادت كنندگان سه دسته اند:
جمعى كه خدا را از ترس عذاب عبادت مى كنند،
اين عبادت بردگان است،
گروهى كه به منظور رسيدن به پاداش خدا را بندگى مى نمايند،
اين عبادت اجيران است،
گروهى كه خدا را به انگيزه عشق و محبت به او بندگى مى نمايند،
اين عبادت آزادگان است،
اين است برترين عبادت و بالاترين طاعت.
حضرت سجاد عليه السلام نسبت به مسئله يقين هم بمانند مسئله نيّت همين تقاضا را دارد:
الهى يقين مرا با اراده و قدرت و علم و رحمتت به صحت و سلامتى كامل برسان
يقينى كه هيچ گونه خطرى از ناحيه هواى نفس و شيطان و ساير دشمنانت آن را تهديد ننمايد.
يقينى كه رسول خدا از امين وحى معنا و تفسيرش را پرسيد، و امين وحى در جواب حضرت عرضه داشت:
اهل يقين براى خدا آنچنان بندگى مى كنند كه گوئى حضرت حق مورد مشاهده آنهاست.
اينچنين يقين اجازه نمى دهد كه جواذب غير خدائى، و كشش هاى غير الهى كمترين اثرى بر انسان بگذارند.
باداشتن چنين يقينى، انسان در ميان سخت ترين طوفانها، و مشكل ترين حوادث، با كمال عشق و علاقه و بدون كمترين سستى و دل سردى و پژمردگى به عبادت و بندگى و طاعت و خدمت ادامه مى دهد،
و آن همه طوفان و حادثه را از جانب معشوق علّت ترفيع درجه و تزكيه باطن مى داند.
با اين يقين است كه انسان در جنب حضرت محبوب به كسى و چيزى اعتنا نمى كند.
با اين يقين است، كه سراپاى وجودانسان جهت عبادت و طاعت غرق شوق و ذوق است.
با اين يقين است كه انسان نسبت به حضرت حق سر ازپا نمى شناسد و مى خواهد به هر قيمتى كه تمام شود، تمام هستى ناقابل خود را نثار يك غمزه دوست كند.
بااين يقين است كه اگر تمام پرده ها از روى رخسار اسرار گرفته شود، چيزى درقلب عاشق نسبت به حضرت دوست اضافه نمى گردد.
علی(ع): اگر تمام پرده ها از برابر ديده ام كنار برود، و اسرار نهانى ظهور كند بر يقينم افزوده نمى شود.
با اين يقين، ارزش انسان از ملائكه برتر، و بدون شك آدمى مصداق خيرالبريه،و راه رسيدن به حريم قرب حضرت محبوب براى انسان همواره مى شود.
با عينك اين يقين، انسان تمام هستى را مظهر اراده و اسماء او مى بيند،
و جز در راه خدمت و طاعت قدمى بر نمى دارد،
و به غير او با احدى همدلى و همراز نمى گردد،
و جز به عنايت او اميدوار نمى شود.

حضرت زين العابدين عليه السلام در بيان خواسته ديگرش عرضه مى دارد:الهى آنچه در وجود من از راه من از راه سلامت و صحّتش خارج شده و به فساد آلوده گشته، به قدرت و عنايت و لطف و كرم بى پايانت آن را اصلاح فرما.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.