سبک زندگی را از نهج البلاغه بیاموزیم (7)

#خودرأيى و #مشورت

وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَک، وَ مَنْ شاوَرَ الرِّجالَ شارَکها فى عُقُولِها
حکمت ۱۶۱ نهج البلاغه

شخص خودرأى به هلاكت ميرسد، و كسيكه با مردان برجسته و انديشمند مشورت كند، در عقل آنها شريك ميشود.
كسيكه در همه كارها، تنها عقيده و نظر خود را درست ميداند و به رأى و عقيده هيچ كس ديگر، اهميتى نمى‏ دهد، بيش از هر كس، به خودش ظلم ميكند.
هيچكس نيست كه همه چيز را بداند و براى همه مسائل و مشكلات، راه حل درست و منطقى و قابل اجرأ پيدا كند، و هر كس، هر اندازه هم كه عاقل و دانشمند باشد، باز با مسائلى روبرو خواهد شد، كه راه حل درست و عملى آنها، به فكرش نخواهد رسيد.
در چنين حالى، اگر شخصى، خود رأى باشد و جز عقيده خود، عقيده هيچ كس را نپذيرد، بطور مسلم، در حل مسائل، به راههاى غلط مى ‏رود، و چه بسا دچار اشتباهاتى ميشود كه حتى زندگى‏ اش را به خطر مى‏ افكند و او را به هلاكت و نيستى مي كشاند.
اما كسيكه تنها به عقيده خود اتكأ ندارد، و در مسائل گوناگون مشورت ميكند، به راه سعادت ميرود. مخصوصا اگر شخصى، با افراد عاقل و انديشمند و مردان برجسته مشورت كند، مانند آن است كه در فكر و دانش آنها شريك شده، و از عقل و انديشه هركدام، براى خود سهمى برداشته است.
وقتى ما، بار سنگينى داريم كه نمى‏توانيم از روى زمين حركت دهيم، به كمك چند نفر ديگر نياز پيدا مى‏ كنيم. و هنگامى كه چند نفر آمدند و به ما كمك كردند، مثل آن است كه ما را، در زور بازوى خود شريك كرده ‏اند و هر كدام، از قدرت و توانايى خود، سهمى به ما داده ‏اند.
در مورد مسائل مربوط به فكر و عقل نيز همينطور است. وقتى با مسأله ‏اى روبرو ميشويم كه به تنهايى از حل آن عاجزيم، بايد از عقل و انديشه ديگران هم كمك بگيريم. و در اين صورت، مثل آن است كه خود را، در عقل و شعور آنها شريك ساخته ‏ايم و از نيروى انديشه و فكرشان، سهمى هم به ما رسيده است.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.