سبک زندگی را از نهج البلاغه بیاموزیم (5)

خشنودى از كار بدكاران:
قالَ علی عَلَيْهِ السَّلامُ: الرّاضى بِفِعْلِ قَوْم کالدّاخِل فيهِ مَعَهُمْ وَ عَلى کلِّ داخِل فى باطِل اِثْمانِ: اِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَ اِثْمُ الرِّضى بِهِ.
حکمت ۱۵۴ نهج البلاغه
هر كس كه به كار گروهى از مردم خرسند باشد، مانند آن است كه در آن كار، با آنها همراهى كرده است، هر كس در كار نادرست همراهى كند، براى او دو گناه خواهد بود: گناه همكارى در آن كار نادرست، و گناه رضايت دادن به انجام آن.
اسلام، دينى است كه پيروان خود را، همواره از زندگى كردن در حصارهاى تنگ تنهائى و در چهار ديواري هاى در بسته و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه، باز ميدارد؛ و در مقابل، همه را به زندگى اجتماعى و معاشرت با مردم، و حساسیت نسبت به تعالی همنوعان خود، دعوت ميكند.
بر اساس قوانين اسلام، خوب بودن و خوب زيستن، اين نيست كه ما، خود را از همه كنار بكشيم، و در خلوت و تنهايى مشغول عبادت شويم و كارى به كار ديگران و ساير افراد جامعه نداشته باشيم.
چه، در اين صورت، حتى اگر هيچ گناهى از ما سر نزند، باز در گناهى كه ديگران، در كنار ما و مقابل چشمان ما انجام ميدهند، و ما توانائی جلوگیری از آن را داریم، شريك و سهيم خواهيم بود.
اگر انسان کسی را در حال گناه ببیند و بی تفاوت از کنار آن بگذرد، مرتکب خطای بزرگی شده است. مثل این است که انسان کسی را در حال غرق شدن ببیند و بی تفاوت به تماشا بایستد. در حالی که وظیفه دارد، هر اقدامی که از دستش برمی آید، انجام دهد.
به بيان ديگر، يك مسلمان و مؤمن واقعى، نبايد در برابر كارهاى باطل و نادرست ديگران ساكت بنشيند و هيچ اقدامى نکند زیرا اين سكوت، دليل آن است كه او، با انجام آن كارهاى باطل مخالفتى ندارد و كسى كه مخالف امرى نباشد، بطور طبيعى، به انجام آن امر، رضايت داده است. و راضى بودن به انجام كار ديگران نيز مانند آن است كه خود او هم در آن كار، شركت و دخالت داشته است.
از اين روست كه امام عليه ‏السلام ميفرمايد: مسلمان مؤمن حق ندارد ساكت بنشيند و شاهد و تماشاگر كارهاى باطل ديگران باشد زیرا در آن صورت، از او دو گناه سرزده است:
يك گناه؛ همان رضايت دادن به انجام آن كار است،
و گناه ديگر؛ آن است كه با چنين رضايتى، خود او نيز، در آن كار نادرست بصورت همكار و همراه در آمده و در حقيقت مثل آن است كه خود نيز، در انجام آن گناه، شركت و همكارى داشته است.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.